Rede

Wszyskich prelegentów i gości powitał  prof. dr Norbert Lammert, a.D. Marszałek Bundestagu.Obecny był także a.D. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pottering.Po powitaniu uczestników spotkania ,odczytał referat  Ambasador RP w Berlinie.

Odbyły się dwa  panele dyskusyjne: pierwszy pt.”Przyszłość polsko-niemieckich stosunków”,który moderowała dyskusję pani Agnieszka Łada dyrektor Europa-Program z panem wiceministrem MSWiA Pawłem Szefernakerem i panem Paulem Ziemniakiem posłem do Bundestagu z CDU. Rodzice pana  Paula gdy miał trzy lata opuścili Polskę w 1988 roku ,ze Szczecina promem do Travemünde, to tzw. późni przesiedleńcy (Spätaussiedler)z Polski mający niemieckie pochodzenie.Panel drugi dyskusyjny pt.” Spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie w ostatnim stuleciu”poprowadził  z zaproszonymi gośćmi dr Kai-Olaf Lang z panią dr Justyną Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, szefem redakcji miesięcznika "Więź" panem Zbigniewem Nosowskim oraz panem prof. dr Stephan Lehnstaedt z Tour College Berlin. Wspaniała odpowiedź pani dr Justyny Schulz na podchwytliwe i przewrotne pytanie od dyskutantki ze zgromadzonej publiczności nagrodzona została aplauzem  klubowiczów GPB-B,a także konkretne i rzeczowe odpowiedzi pana wiceministra Pawła Szefernakera były nagradzane brawami . Oczywiście na pytanie od klubowiczów odnośnie dlaczego nadal Mniejszość Polska nie jest uznawana przez władze RFN, czyli nadal trwają skutki dekretu zbrodniarza wojennego Hermana Göringa z dnia 27.02.1940 roku delegalizujące Mniejszość Polską i konfiskujące jej majątek, nierzeczowo i pokrętnie odpowiedział pan poseł Paul Ziemniak, którego ojciec jak sam poseł zaznaczył był pułkownikiem Wojska Polskiego.Pewny niesmak budzi fakt braku  udziału prezesów dużych organizacji polonijnych w tym podniosłym wydarzeniu.Po spotkaniu wszyscy uczestnicy spotkania  zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.