Uroczystości jubileuszowe 90-lecia założenia Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej w dniu 7.06.2019 roku , zostały zorganizowane przez panią dyrektor Małgorzatę Gruchałę i osoby ją wspomagające. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła położona jest na terenie Gminy Zbąszynek w województwie lubuskim i stanowi symbol walki Polaków z germanizacją i prześladowaniem Mniejszości Polskiej w zbrodniczej III Rzeszy.

Przybyły zaproszone delegacje Klubów Rodła z Niemiec Berllin i Berlin-Brandenburg a zarazem członkowie klubu GP B-B, oraz Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej z panem Prezesem Stanisławem Fabisiem ,przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, czcigodny ksiądz Proboszcz ,zespoły pieśni i tańca ,młodzież i dzieci ,mieszkańcy Dąbrówki i okolicznych miejscowości. Ksiądz Proboszcz Stanisław Sawa w przejmującej homilii podziękował organizatorom i zgromadzonym wiernym za modlitwę i pamięć o założycielach Szkoły ,prześladowanych przez Niemców-nazistów  działaczach i członkach ZPwN. Po Mszy św. w kościele pw  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła  nastąpiło przejście wszystkich gości i organizatorów przed Szkołę Podstawową na dalszą część uroczystości . Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości i publiczności przez panią Dyrektor . Występy zespołów pieśni i tańca z Dąbrówki  były owacyjnie nagradzane ogromnymi brawami. Delegacje Klubów Rodła złożyły piękny wieniec pod Pomnikiem Rodła. Po oficjalnych wystąpieniach i występach artystycznych uczestnicy tej pięknej uroczystości udali się na zwiedzanie sal z pamiątkami ,a następnie na smaczny poczęstunek. Organizatorzy przygotowali niespodziankę uczestnikom gali ,okolicznościowy, wyśmienity tort .
Po drugim rozbiorze I Rzeczpospolitej Ziemia Babimojska znalazła się pod zaborem pruskim. Ostoją polskości były szkoły parafialne w których uczono dzieci religii w języku polskim. Groźna sytuacja dla polskich dzieci nastąpiła po wprowadzeniu w 1900 roku nakazu rządu pruskiego ,aby również religię nauczano w języku niemieckim. Odpowiedzią na ten nakaz były strajki szkolne polskich dzieci w Wielkopolsce i na Pomorzu oraz barbarzyńskie szykany władz pruskich wobec rodziców i dzieci polskich . W latach 1901–1902. strajk polskich dzieci skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim, obejmował on również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Ziemia Babimojska pozostała w granicach państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej. W 1920 roku mieszkańcy Dąbrówki wystąpili z żądaniem nauki religii i nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo do władz Republiki Weimarskiej .W dniu 21 lutego 1929 roku zostało skierowano do Rejencji w Pile podanie mieszkańców Dąbrówki o zezwolenie na otwarcie szkoły polskiej. W dniu 10 czerwca 1929 roku została otwarta polska szkoła w Dąbrówce dzięki ogromnemu zaangażowaniu panów Jana Budycha IV ,Ludwika Kasprzaka i nauczyciela Augustyna Wagnera, który został kierownikiem nowo powstałej szkoły. Władze niemieckie nie zadbały o przydzielenie żadnego budynku szkolnego i tylko dzięki trzem gospodarzom (Franciszek Wieczorek, Wiktor Błoch i Feliks Kostyra ) ,którzy udostępnili pokoje w swoich domach udało się zorganizować szkołę dla polskich dzieci. Szkoła w Dąbrówce była ostoją polskości w zbrodniczej III Rzeszy .Warto podkreślić ogromne zasługi dla polskiego szkolnictwa śp. Jana Baczewskiego prezesa Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Berlinie. Dzięki jemu powstały w Niemczech 63 szkoły powszechne i dwa gimnazja. Z chwilą wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się aresztowania polskich nauczycieli przez gestapo ,szkoły zamknięto,na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dla obrony III Rzeszy z dnia 27 lutego 1940 r.(dekret zbrodniarza wojennego Hermana Göringa).Wielu nauczycieli zamordowano lub umieszczono w niemieckich obozach zagłady.Straty materialne poniesione przez polską mniejszość narodową w Niemczech, spowodowane konfiskatą majątku wyceniane są na co najmniej 8,45 milionów Reichsmarek, obecnie daje kwotę ok.200 mln euro .Do dzisiaj nie zwrócono zagrabionego majątku ZPwN, tylko zwrócono Dom Polski w Bochum,wymagający remontu i wypłacono drobne odszkodowanie. Do chwili obecnej Polacy nie odzyskali oficjalnego statusu mniejszości narodowej w Niemczech, który został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy ,istnieją  problemy z nauczaniem języka polskiego w szkołach w Niemczech ,zatem skutki dekretu Göringa nadal mają swą moc prawną w demokratycznym państwie jakim mieni się RFN.
W 4 września 1989 roku odsłonięto pomnik przed budynkiem szkolnym i szkoła przyjęła nazwę Pomnik Rodła.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.