Skromne uroczystości upamiętniające 74.rocznicę zakończenia  II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 10:00 w dniu 8.05.2019r.wystąpieniem Ambasadora RP i następnie składaniem wieńców przez delegacje attachatów wojskowych ,organizacji kombatanckich oraz klubu GP B-B , pod pomnikiem na brytyjskim cmentarzu wojennym -Commonwealth War Graves Commission Cemetery 1939-45 ,Heerstr 139, Berlin 14055. W uroczystości wzięli udział , przedstawiciele władz niemieckich landu Brandenburgii i Berlina, attachatów wojskowych różnych państw, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Berlinie ,członkowie Klubu GPB-B oraz organizacji kombatanckich.

Oprawę wojskową zapewnili żołnierze polscy i niemieccy. Na cmentarzu pochowanych jest pięciu polskich lotników. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów tuż przed zakończeniem uroczystości członkowie klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg zapalili dwa znicze koloru białego i czerwonego przed pomnikiem. Po uroczystościach członkowie klubu GP B-B udali się na smaczny poczęstunek do włoskiej restauracji. Tylko nieliczni „wybrańcy” ambasadora RP, byłego TW Wolfganga zostali zaproszeni do pomieszczeń ambasady na poczęstunek .

DSCI0568 bearbeitet

O godz.13:00 odbyły się piękne uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Ukraińską pod pomnikiem żołnierzy radzieckich zbudowanym przy reprezentacyjnej ul. 17 czerwca w Berlinie ok. 200 m na zachód od słynnej Bramy Brandenburskiej, w parku Tiergarten. Pomnik ten został odsłonięty 11 listopada 1945 roku a został wzniesiony dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie bitwy o Berlin. W uroczystościach wzięli udział duchowni ;JE Ksiądz Arcybiskup dr Heiner Koch i Ksiądz Thomas Kaiser ,Ksiądz Proboszcz Serhij Dankiv z kościoła grecko-katolickiego,Pop Oleh Polyanko z prawosławnego patriarchatu kijowskiego ,Rabin prof. dr Boris-Baruch ben Izrael haKochen Schapiro z Berlina , JE Pan Ambasador Ukrainy z Małżonką, pracownicy ambasady Ukrainy w Berlinie, przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina i kraju związkowego(Landu) Brandenburgii ,attachatów wojskowych różnych państw, przedstawiciele korpusu konsularnego akredytowanego w Berlinie ,policyjna orkiestra Brandenburgii, członkowie klubu GP B-B oraz duża grupa członków diaspory ukraińskiej..Polacy i Ukraińcy nie mają własnych pomników w Berlinie ,upamiętniających pomordowanych przez Niemców-nazistów jak i poległych w walce z barbarzyńcami, Niemcami-hitlerowcami. Policyjna orkiestra Brandenburgii wykonała trzy utwory „Der gute Kamerad”,Näher mein Gott zu Dir ; Ich bete an die Macht der Liebe”.Wzruszająca była modlitwa i śpiew poszczególnych duchownych różnych wyznań. Po modlitwie delegacje attachatów i ambasad oddały hołd ofiarom barbarzyństwa niemieckiego-nazistowskiego przed wieńcami umieszczonymi przed pomnikiem a następnie składali kwiaty uczestnicy uroczystości. Klubowicze GP B-B oprócz wiązanki kwiatów złożonej pod pomnikiem dodatkowo zapalili znicze w kolorze barw Ukrainy.

DSCI0588 bearbeitet

„II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią, Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny.

DSCI0717 bearbeitet

W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej używane jest pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej – rozpoczęła się ona 22 czerwca 1941 roku atakiem niemieckim, a zakończyła w dniu 9 maja 1945 roku. Formalnie Stany Zjednoczone wojnę rozpoczęły 7 grudnia 1941 roku w wyniku japońskiego ataku na Hawaje – bazę amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie Oʻahu.Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.” Źródło:Wikipedia.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment