Skromne uroczystości upamiętniające 74.rocznicę zakończenia  II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 10:00 w dniu 8.05.2019r.wystąpieniem Ambasadora RP i następnie składaniem wieńców przez delegacje attachatów wojskowych ,organizacji kombatanckich oraz klubu GP B-B , pod pomnikiem na brytyjskim cmentarzu wojennym -Commonwealth War Graves Commission Cemetery 1939-45 ,Heerstr 139, Berlin 14055. W uroczystości wzięli udział , przedstawiciele władz niemieckich landu Brandenburgii i Berlina, attachatów wojskowych różnych państw, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Berlinie ,członkowie Klubu GPB-B oraz organizacji kombatanckich.

Oprawę wojskową zapewnili żołnierze polscy i niemieccy. Na cmentarzu pochowanych jest pięciu polskich lotników. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów tuż przed zakończeniem uroczystości członkowie klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg zapalili dwa znicze koloru białego i czerwonego przed pomnikiem. Po uroczystościach członkowie klubu GP B-B udali się na smaczny poczęstunek do włoskiej restauracji. Tylko nieliczni „wybrańcy” ambasadora RP, byłego TW Wolfganga zostali zaproszeni do pomieszczeń ambasady na poczęstunek .

DSCI0568 bearbeitet

O godz.13:00 odbyły się piękne uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Ukraińską pod pomnikiem żołnierzy radzieckich zbudowanym przy reprezentacyjnej ul. 17 czerwca w Berlinie ok. 200 m na zachód od słynnej Bramy Brandenburskiej, w parku Tiergarten. Pomnik ten został odsłonięty 11 listopada 1945 roku a został wzniesiony dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie bitwy o Berlin. W uroczystościach wzięli udział duchowni ;JE Ksiądz Arcybiskup dr Heiner Koch i Ksiądz Thomas Kaiser ,Ksiądz Proboszcz Serhij Dankiv z kościoła grecko-katolickiego,Pop Oleh Polyanko z prawosławnego patriarchatu kijowskiego ,Rabin prof. dr Boris-Baruch ben Izrael haKochen Schapiro z Berlina , JE Pan Ambasador Ukrainy z Małżonką, pracownicy ambasady Ukrainy w Berlinie, przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina i kraju związkowego(Landu) Brandenburgii ,attachatów wojskowych różnych państw, przedstawiciele korpusu konsularnego akredytowanego w Berlinie ,policyjna orkiestra Brandenburgii, członkowie klubu GP B-B oraz duża grupa członków diaspory ukraińskiej..Polacy i Ukraińcy nie mają własnych pomników w Berlinie ,upamiętniających pomordowanych przez Niemców-nazistów jak i poległych w walce z barbarzyńcami, Niemcami-hitlerowcami. Policyjna orkiestra Brandenburgii wykonała trzy utwory „Der gute Kamerad”,Näher mein Gott zu Dir ; Ich bete an die Macht der Liebe”.Wzruszająca była modlitwa i śpiew poszczególnych duchownych różnych wyznań. Po modlitwie delegacje attachatów i ambasad oddały hołd ofiarom barbarzyństwa niemieckiego-nazistowskiego przed wieńcami umieszczonymi przed pomnikiem a następnie składali kwiaty uczestnicy uroczystości. Klubowicze GP B-B oprócz wiązanki kwiatów złożonej pod pomnikiem dodatkowo zapalili znicze w kolorze barw Ukrainy.

DSCI0588 bearbeitet

„II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią, Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny.

DSCI0717 bearbeitet

W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej używane jest pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej – rozpoczęła się ona 22 czerwca 1941 roku atakiem niemieckim, a zakończyła w dniu 9 maja 1945 roku. Formalnie Stany Zjednoczone wojnę rozpoczęły 7 grudnia 1941 roku w wyniku japońskiego ataku na Hawaje – bazę amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie Oʻahu.Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.” Źródło:Wikipedia.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.