List otwarty(drugi).
Szanowny Panie Premierze,
kilka tygodni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oficjalnym komunikacie poinformowało o spotkaniu przedstawicieli rządów Polski i Niemiec ws. ustalenia terminu kolejnej rundy tzw. polsko-niemieckiego "okrągłego stołu".

Według oficjalnej zapowiedzi MSZ posiedzenie gremium odbędzie się w II połowie czerwca bieżącego roku.

https://wiadomosci.dziennik.pl/…/592982,msz-polsko-niemieck…

Niekoncesjonowane środowiska polskie i polonijne w RFN w tym : "Kluby Gazety Polskiej",Kluby "Rodła" ,Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja, odrodzony ZPwN e.V. Berlin, Związek Oficerów Rezerwy im.marszałka Józefa Piłsudskiego itd.)przyjęły ten komunikat z niepokojem, a nawet niedowierzaniem jako swoiste deja vu ....!
"Uzgodniliśmy pierwszy wstępny zarys trzech filarów tematycznych - powiedział po spotkaniu pan wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk
1.Pierwszy filar to kwestia nauczania języka polskiego w Niemczech oraz języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce,
2. Drugi to kwestia realizacji remontu i oddania do użytku Domu Polskiego w Bochum,
3. Trzeci filar to sprawy historyczne, szczególnie upamiętnienie Związku Polaków w Niemczech z czasów przedwojennych oraz upamiętnienie (z inicjatywy niemieckiej) polskich ofiar II wojny światowej w Niemczech w formie pomnika."
Spójrzmy oto na komunikat po spotkaniu roboczym z .....lutego 2015 roku. W nieco bardziej rozbudowanej formie zawiera on te same tematyczne filary, które zechciał obecnie ogłosić jako novum pan wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk w 2019 roku.
Dla porównania przypominamy to, co po rozmowach przygotowawczych, ustalono na początku lutego 2015r.
http://www.zpwn.org/archiwa/1107
"Na roboczym spotkaniu omówiono najważniejsze tematy wspólnego oświadczenia "okrągłego stołu" w celu realizacji podpisanych uzgodnień. Do najważniejszych tematów na najbliższe lutowe spotkanie „os” należą:
– renowacja Domu Polskiego w Bochum na rzecz realizacji projektu Centrum Dokumentacji w Bochum
– nauczanie języka polskiego w systemie szkolnym i pozaszkolnym
– stworzenie mechanizmu finansowania instytucjonalnego organizacji polskich w ramach możliwych funduszy na rzecz języka polskiego i mediów polonijnych
– oświadczenia „os” z 12.06.2011 r., w tym m.in. znalezienie na terenie Berlina odpowiedniego rozwiązania na rzecz upamiętnienia polskich ofiar i krzywd."
Warto nadmienić, że wtedy, 26. lutego 2015 roku na tzw. „okrągłym stole” w Warszawie przybyła delegacja Związku Polaków w Niemczech z prezesem Josefem Hilariusem Malinowskim i wiceprezes Anną Wawrzyszko oraz delegacja Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z Aleksandrem Zającem i Wiesławem Lewickim.Doradzał ZPwN-BdPiD mecenas Stefan Hambura. http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/…/8802,Oswiadczeni…

Zaproponowane 4 lata temu tematy do dziś praktycznie się nie zmieniły, rozeszły się natomiast drogi polonijnych bohaterów tamtego lutowego spotkania z 2015 r.Mecenas Stefan Hambura nie udziela się już w BdPiD-(ZPwN) i buduje własną karierę polityczną w Polsce,startując na posła do Parlamentu Europejskiego z list "Ruchu Prawdziwa Europa". Choć nadal przemieszkuje w Berlinie, obecnie starannie unika kojarzenia ze środowiskiem ZPwN-BdPiD, a zwłaszcza jego Zarządem Głównym w osobach Josefa Hilariusa Malinowskiego i Anny Wawrzyszko, byłej studentki Uniwersytetu Viadrina, znanej "kuźni kadr" służb specjalnych RFN!Aleksander Zając pozostał w Konwencie właściwie sam i nadal szefuje w para-Biurze Polonii w Berlinie (strona biura jest od 2017r. w przebudowie).Natomiast Wiesław Lewicki, po tym jak wręczył w 2018r. nagrodę Polonii Europejskiej POLONICUS Donaldowi Tuskowi, jest teraz dla swoich byłych polonijnych kolegów już tylko "panem Wiesiem".https://wpolityce.pl/…/392343-nasz-wywiad-wawrzyszko-o-kuli… O Josefie Hilariusie Malinowskim od 2016 r. wiadomo, że to nie tylko działacz oświaty polonijnej w RFN, ale i były kierownik wydziału ekonomicznego KW nieboszczki PZPR w Legnicy, który w 1981 r. potajemnie wyjechał z PRL do Niemiec gdzie poprosił o azyl polityczny. Służby wywiadu PRL do 1986 rozpracowywały J.H.Malinowskiego operacyjnie ,kryptonim "Hilary",na okoliczność podjęcia współpracy z wywiadem zagranicznym RFN BND *Bundes Nachrichten Dienst.
Gwoli ścisłości trzeba jednak nadmienić, że uczestnicy owego spotkania sprzed 4 lat jednak pewne tematy załatwili, tj. sobie synekury!
Aleksander Zając nadal otrzymuje od rządu RFN 50 tys. euro rocznie na prowadzenie "Biura Polonii", do którego praktycznie nikomu z Polaków w RFN nie udaje sie dodzwonić, a już z pewnością nie 2 tysiącom bezdomnych Polaków, koczującym od kilku lat na ulicach Berlina.Może któryś z bezdomnych koczując tu i ówdzie natrafi na obrazy Zeitlera,zaginione podczas biesiady szefa „Biura Polonii” z koleżkami.Obrazy te miały zostać sprzedane na licytacji dla organizatora corocznej ,żebraczej fety,a zostały skradzione i obecnie poszukuje te obrazy niemiecka policja. https://rezitante.wordpress.com/tag/wieland-zeitler/
Wiesław Lewicki, bojkotowany przez władze w Warszawie, korzysta z niemieckich środków federalnych , 30tyś.euro rocznie, na prowadzenie portalu internetowego "Polonia Viva " i organizowanie coraz bardziej kontrowersyjnej wśród Polonii imprezy POLONICUS w Aachen.https://wiadomosci.onet.pl/…/niemcy-50-tys-euro-na-bi…/2qws7
Były towarzysz J.H.Malinowski obok "ZPwN-BdPiD" jest też w zarządzie portalu internetowego " Porta-Polonica ", dotowanym z budżetu Landu NRW kwotą 300 tyś.euro rocznie. https://www.dw.com/…/porta-polonica-jest-centrum…/a-16916066
Na portalu Porta Polonica były towarzysz umieścił ,komunistkę Różę Luksemburg
https://www.porta-polonica.de/…/atlas-miejs…/roza-luksemburg
i dwóch agentów UB/SB Marcelego Reich-Ranickiego https://www.porta-polonica.de/…/marceli-reich-ranicki-i-jeg… i Andrzeja Szczypiorskiego, https://www.porta-polonica.de/…/atlas-…/andrzej-szczypiorski ..
Uczestniczka posiedzenia" okrągłego stołu" w 2015r. wiceprezes BdPiD Anna Wawrzyszko dziś doradza Marszałkowi Senatu jak dzielić pieniądze polskiego podatnika na cele polonijne. Zapewne przez czysty przypadek Senat przyznał dotację na wydawanie pisma "Polak w Niemczech" i portal polonijny "Polak w Niemczech", którego redaktor naczelną jest nie kto inny jak ta sama Anna Wawrzyszko ... http://polakwniemczech.org/nasz-zespol

Eks/towarzysz J.H.Malinowski ma, wg deklaracji rządu federalnego i Landu NRW, od ubiegłego roku zapewnione finansowanie remontu Domu Polskiego w Bochum, więc nie wiadomo, co stoi obecnie na przeszkodzie w rozpoczęciu tej inwestycji ?Może to ta sama przeszkoda, która władzom i członkom ZPwN-BdPiD do dziś uniemożliwia posprzątanie zaplecza Domu Polskiego w Bochum, tj. zamówienia przez serwis miasta Bochum wywózki odpadów wielogabarytowych , które od wielu lat zalegają na podwórku Domu Polskiego, stając się dla mieszkających w pobliżu Niemców symbolem "polnische Wirtschaft" made in ZPwN. Ojcowie założyciele tej najstarszej polskiej organizacji w RFN przewracają się grobach .... !!!
Realizacji remontu Domu Polskiego w Bochum to przede wszystkim kwestia między kierownictwem Bund der Polen in Deutschland - Związek Polaków w Niemczech e.V. i władzami RFN oraz samego Landu NRW.
Skoro budynek ten jest własnością organizacji to z jakiego powodu BdPiD nie jest w stanie sam doprowadzić do finału kwestii, którą opinii publicznej w Niemczech, ale i w Polsce przedstawia się od 2016r. jako będącą na dobrej drodze. Zapewniano o tym także latem 2018r., w czasie wizyty pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Berlinie, Kolonii i Bochum!

https://www.msz.gov.pl/…/polsko_niemieckie_oswiadczenie_po_…

https://fakty.interia.pl/…/news-w-czerwcu-polsko-niemiecki-…
W kontekście tych przytoczonych faktów oczekiwalibyśmy od Pana Premiera wyjaśnienia następujących kwestii :
1. Z czyjej strony wyszła inicjatywa zorganizowania w tak nagłym trybie i bez należytego przygotowania spotkania tzw."okrągłego stołu " ...skoro przez 4 minione lata nikomu, tak po polskiej jak i po niemieckiej stronie, wcale na tym nie zależało ....?

 1. Kto podczas Państwa spotkania reprezentował środowisko Polaków w Niemczech , bo na zdjęciach zamieszczonych po spotkaniu zobaczyć można tylko pełnomocników rządu Niemiec ,nota bene reprezentujących środowisko Związku Wypędzonych, tudzież dwóch polskich wiceministrów? Czy prowadzono wcześniej jakieś konsultacje z Polonią w RFN, a jeśli tak to z kim ....?
 2. Dlaczego nie było pani Koordynatorki Renaty Szczęch. Czy zajmuje się ona jeszcze w ogóle koordynacją współpracy polsko / niemieckiej w wymiarze przygranicznym i regionalnym , bo w takim charakterze pojawiła się raz w Berlinie?!
 3. Kto proponował tematy w imieniu strony polskiej wymienione łaskawie przez pana wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka?
 4. Kiedy zamierzają Państwo podać skład reprezentacji Polaków i Polonii niemieckiej na to spotkanie ...i w oparciu o jakie kryteria wybierać będą Państwo te osoby?


Posiedzenia polsko-niemieckiego tzw."okrągłego stołu" na przestrzeni ostatnich blisko 9 lat odbyło się zaledwie dwa razy ...ostatnie w 2015r, tuż przed odsunięciem PO- PSL od władzy. To ówczesny rząd PO-PSL wykreował na potrzeby własnego PR owo przedsięwzięcie pod nazwą polsko- niemiecki "okrągły stół ", dla udowodnienia swojej rzekomej troski o Polaków i Polonię w RFN.

Mimo zastrzeżeń i utyskiwań na mizerne owoce polsko-niemieckich narad, polonijni prominenci wraz z byłym ministrem Halickim stanęli w 2015r. do wspólnego zdjęcia, które miało świadczyć o harmonii w relacjach Berlina i Warszawy, a nie pozostawionym kolejnym katalogu spraw niezałatwionych. http://poloniaviva.eu/…/1182-ii-posiedzenie-polsko-niemieck…

Jak spojrzeć na strony www.zpwn.org * BdPiD,ZPwN e.V. w 2013 sztandarowymi postulatem organizacji była walka o przywrócenie Polakom w RFN statusu mniejszości . Tylko pusty śmiech może ogarnąć, gdy dziś czyta się wypowiedzi prezesa ZPwN ,J.H. Malinowskiego z 2013r. i oświadczenia w tej kwestii https://www.dw.com/…/najstarsza-polska-organizac…/a-16944023

Dziś już nawet urzędujący Ambasador RP w Berlinie, zarejestrowany pod koniec lat 70 tych jako TW Wolfgang, https://wiadomosci.wp.pl/andrzej-przylebski-problemem-dla-p… Andrzej Przyłębski nie kryje, że kwestia przywrócenia statusu mniejszości Polakom w RFN choć w pełni zasadna, musi ustąpić miejsca" real Politk", która dziś nakazuje zająć się czymś łatwiejszym do zrealizowania np. nauczaniem języka polskiego i spotkaniami z Jonny Danielsem.

Nic dziwnego, że temat dotyczący statusu mniejszości wogóle nie pojawił się w zapowiedzi wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk.Brakuje też wielu innych ważnych tematów i w naszej opinii zwoływanie po 4 latach, jakby nic się nie stało, posiedzenie gremium, które od swego powołania zajmowało się głównie utrzymywaniem fikcji, jest swoistym aktem kapitulacji ze strony polskich władz , a do tego naigrawaniem się z Rodaków w RFN.

Zamiast zasadniczego wyzwania jakim w chwili obecnej było by rozpoczęcie na forum polsko -niemieckim dyskusji o nowym kształcie traktatu między naszymi krajami, na wzór podpisanego niedawno traktatu niemiecko -francuskiego, dziś znowu na prędce kleci się fasadowe działania, służące tylko utrwalaniu obecnego, niezadowalającego nikogo, stanu rzeczy. Ostatecznym przypieczętowaniem tej katastrofy będzie automatyczne przedłużenie obecnego traktatu z 1991 roku , anachronicznego dokumentu sprzed blisko trzech dekad ,wynegocjowanego pod nadzorem TW Kosk , na kolejne 5 lat.

Apelujemy więc o natychmiastową zmianę formuły spotkania np. na "polsko-niemieckie gremium do spraw trudnych" i wyznaczenie katalogu spraw :
1. Opracowanie naszej historii, co dotychczas z rożnych powodów nie było możliwe.Istnieją już początki w prawidłowym kierunku, ale w rzeczywistości z nich się nie korzysta.Nasze dzieci jak i dzieci niemieckie nie uczą się w niemieckich szkołach obiektywnej, opartej na faktach historii 20-go wieku.

 1. W związku z tym musi się także znaleźć na porządku dziennym kontrowersyjny temat reparacji i odszkodowań.Nadszedł naprawdę czas, by dokończyć opracowanie tego tematu.

3.Polska Mniejszość od stuleci w Niemczech , jej prawa i obowiązki, sprawa przywilejów, których się jej odmawia.Miejsca pamięci po tej i tamtej stronie Odry - wspólna historia Niemców i Polaków.

 1. Polski jako język obcy w niemieckich szkołach i jego prezencja w strefie publicznej obok rosyjskiego, tureckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
 2. Konkretna pomoc w integracji dla imigrantów z Polski i innych krajów wschodnioeuropejskich oraz problemy z urzędami do spraw dzieci i młodzieży,
  domagających się pilnego załatwienia, a także o szybkie podjęcie procesu renegocjacji traktatu między Polską a Niemcami i podpisanie traktatu pokojowego. Tylko w ten sposób staniemy się wiarygodnym partnerem tak dla strony niemieckiej, jak i Polaków w kraju oraz za granicą ...
  Berlin, 11.04.19.
  Klub Rodło Berlin,Berlin-Brandenburg
  Mieczysław Woźniak e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ;
  Cezary Celekiński kom.
  Wacek Wesołowski kom.
  Józef Galiński
  Do wiadomości:
  Szanowny Pan Prezes PiS Jarosław Kaczyński,
  Szanowny Pan Prezydent Andrzej Duda,
  Szanowny Pan Marszałek Sejmu Marek Kuchciński,
  Szanowny Pan Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,
  Szanowny Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński
  Szanowny Pan Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz
  Szanowny Pan Poseł Paweł Kukiz

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.