Dzięki inicjatywie pani dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Justyny Schulz i przychylności zarządu fundacji Böll pani dr Elleny Ueberschär w Domu Fundacji Niemieckich w Berlinie dnia 14.marca 2019 roku odbyło się sympozjum na temat :” W kierunku unii energetycznej EU- przykład dyrektywy gazowej UE „. Powitała zaproszonych gości i prelegentów pani dyrektor Justyna Schulz a następnie zabrała głos i zaprosiła do dyskusji panelowej pani dr Ellen Ueberschär znanych i cenionych w Polsce i RFN prelegentów.

Przybili pani prof. dr Beata Molo z Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ,pan wiceprezydent Parlamentu Europejskiego prof. dr Zdzisław Krasnodębski ,pani prof. Claudia Kemper z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych oraz pan prof. Reinhard Bütikofer niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego. Moderowała dyskusję z zaproszonymi gośćmi jak i publicznością pani prof.Anne Neumann z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych. Dobrze, że doszło do tak ważnej dyskusji o wspólnej polityce energetycznej UE i zagrożeniach wynikających z odmiennego podejścia strony polskiej i niemieckiej dotyczącego projektu gazowego tzw. NORD STREAM 2. Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach Parlament Europejski i Komisja Europejska zgodziły się na kompromis, który, między innymi osłabia monopol gazowy osób trzecich spoza UE, takich jak rosyjski Gazprom . Pozostaje niejasne, czy ten specyficzny kompromis będzie miał wpływ na budowę rurociągu NORD STREAM 2 „ .W wypowiedziach dyskutantów przebijała troska o braku spójności i solidarności odnośnie wspólnej polityki energetycznej UE. Trudno ocenić, jakie będą konsekwencje napięć w tym ważnym obszarze europejskiej polityki energetycznej? W dyskusji wzięli udział klubowicze Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg; podkreślili wagę istniejących już magistrali gazowych przebiegających przez Ukrainę i tym samym utraty ważnego dochodu z tranzytu gazu dla gospodarki Ukrainy i jak wspomniał w odpowiedzi na zadane pytanie pan prof. Bütikofer utrata dochodu Ukrainy może się wahać w granicach 2-3 mld euro. Klubowicze GP BB zaznaczyli ,że już NORD STREAM 1 blokuje rozwój polskich portów w Świnoujściu i Szczecinie, ponieważ rura nie jest wkopana w dno Bałtyku, zatem większe statki nie mogą zawijać do tych portów. Po ożywionej dyskusji organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na smaczny poczęstunek i dalsze kuluarowe rozmowy.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.