Klubowicze GP B-B wzięli udział w dwóch bardzo interesująch wydarzeniach zorganizowanych w fundacji Konrada Adenauera w Berlinie.Piersze dotyczyło prezentacji amerykańskiego  filmu dukumentalnego w dniu 28.01.19 , reżyserem filmu jest pani Hava Kohav Beller.

Film został zreaalizowany w 1991 i przedstawia kształtowanie się oporu w III Rzeszy przeciwko reżimowi hitlerowskiemu w latach 1933-1944;między innymi cywilny opór  tajnej,studenckiej organizacji antyhitlerowskiej Biała Róża, rodzeństwa Hansa i Sophie Scholl, Willy Graf, Christoph Probst i Alexander Schmorell oraz spisek wojskowy w tym zamach na Hitlera w Wilczym Szańcu grafa von Stauffenberga z 20 lipca 1944 roku.Ukazany w filmie jest ogromny materiał archiwalny z okresu władzy nazistowskiej  i wypowiedzi wielu świadków po II wojnie światowej. Po prezentacji filmu odbyła się ożywiona dyskusja z zaproszonymi gośćmi i publicznością. Klubowicze GP musieli  zripostować  jednego z uczestników dyskusji , który obraźliwie atakował przedwojenny rząd Polski jako,dyktatorski,reżimowy i  agresywny wobec III Rzeszy.Także organizatorzy byli zaskoczeni zachowaniem tej osoby i wsparli klubowiczów GPB-B w ich słusznym proteście.


W dniu 31.01.2019 roku odbyła się interesująca dyskusja młodych polityków niemieckich zaangażowanych w kształtowaniu polityki zagranicznej Niemiec. Odbyły się dwa panele dyskusyjne .Pierwszy panel  dotyczył przyszłej roli  Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ  w latach 2019/2020.Dyskutowano o możliwym  zaangażowaniu i odpowiedzialności Niemiec w kształtowaniu stosunków międzynarodowych,a w szczególności w rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów na świecie.Drugi panel dotyczył polityki Niemiec wobec Turcji w czasie konserwatywnych rządów pana prezydenta Erdogana,po nieudanym puczu wojskowym w 2016 roku.

Tak prelegenci jak i zadający pytania z publiczności wykazywali wiele obaw wobec obecnego prezydenta Turcji,jego „dyktatorskich zapędów”.Szkoda,że nie zaproszono do dyskusji o stosunkach obu krajów przedstawicieli z ambasady Turcji w Berlinie lub  rządu Turcji.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment