Błogosławiony Bernard Lichtenberg urodził się 3 grudnia 1875 roku w Polsce, w Oławie w województwie dolnośląskim, niedaleko Wrocławia. Jego rodzice byli mocno zaangażowani w życiu religijnym w swojej parafii. Przyszły Błogosławiony otrzymał  od swoich rodziców staranne wychowanie religijne, poparte dobrym przykładem. Dlatego Bernard Lichtenberg poświęcił swoje życie służbie Bogu i ludziom. Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Innsbruku i Wrocławiu. Mając 24 lata został wyświęcony na kapłana. Pracował jako duszpasterz najpierw w Nysie, a potem w Berlinie, gdzie był proboszczem berlińskiej Katedry św. Jadwigi śląskiej.

W latach trzydziestych XX wieku w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy nasilił się terror narodowego socjalizmu. Zaczęły się prześladowania Żydów i Chrześcijan. Bł. Bernard Lichtenberg zdecydowanie ich bronił, za co został skazany na ciężkie więzienie. Po dwóch latach pobytu w więzieniu mocno podupadł na zdrowiu. Jednak pozostał nieugięty i dlatego został powtórnie aresztowany w październiku 1943 roku. Zmarł 5 listopada 1943 roku w czasie transportu do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Błogosławiony Bernard Lichtenberg to meczęnnik czasów nasistowskich w Niemczech. W czasie pielgrzymki do Niemiec 23 czerwca 1996 roku na stadionie Olimpia w Berlinie Święty Jan Pawel II w czasie uroczystej Mszy świętej  beatifikował Bernarda Lichtenberga.

W tym roku przypada 75 rocznica śmierci Błogosławionego Bernarda Lichtenberga. Dotychczas Jego grób znajdował się w dolnej kodygnacji berlińskiej Katedry św. Jadwigi. Od 1 września tego roku Katedra została zamknięta i jest przebudowywana. W tym czasie kościołem katedralnym w zastępstwie jest kościół św. Józefa w berlińskiej dzielnicy Weddig przy ulicy Muellerstr. 161, 13353 Berlin. Kościół św. Józefa stał się teraz siedzibą arcybiskupa archidiecezji berlińskiej i centrum życia religijnego w Berlinie. W tym kościele odbywają się obecnie Msze święte w niedzielę i święta w godzinach: 8.00, 10.00-główna Msza św., 12.00, 16.00-Msza św. dla polskojęzycznych i wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Natomiast w dni powszednie Msze święte odprawiane są  rano o godzinie 8.00 i wieczorem o 18.00.

W związku z zamknięciem Katedry św. Jadwigi w Berlinie doczesne szczątki (kości) bł. Bernarda Lichtenberga zostały przewiezione i uroczyście wprowadzone do kościoła Maria Regina Martyrum (kościół Maryji Królowej Meczenników) przy ulicy Heckerdamm 230, 13627 Berlin – Charlottenburg. Ta podniosła uroczystość odbyła się w dniu 75 rocznicy śmierci Błogosławionego Bernarda Lichtenberga, tj. 5 listopada 2018 roku. O godzinie 18.00  szczątki  Błogosławionego w białej trumnie zostały uroczyście wniesione do kościoła i ustawine przed głównym ołtarzem i odbyła się uroczysta Msza święta. Gospodarzem tej uroczystości był ordynariusz archidiecezji berlińskiej arcybiskup Heiner Koch, który przywitał licznie zgromadzonych wiernych, a przede wszystkim z Polski arcybiskupa ordynariusza archidiecezji wrocławskiej Józefa Kupnego, który przewodniczył uroczystej Mszy świetej i wygłosił  homilię. Na uroczystości byli też obecni i koncelebrowali Mszę świetą: Nuncjusz Apostolski w Niemczech arcybiskup Nikola Eterovic, a także biskup pomocniczy archidiecezji berlińskiej Dr. Matthias Heinrich i emerytowany biskup berliński Wolfgang Weider.

Po zakończonej Mszy św. w uroczystej procesji biała trumna z relikwiami Błogosławionego Bernarda Lichtenberga została umieszczona w bocznym ołtarzu kościoła Maria Regina Martyrum. Obecnie można tam nawiedzać Bł. Benarda Lichtenberga w czasie odprawianych nabożeństw, kiedy kościół jest otwarty. Msze święte odprawiane są w dni powszednie: we wtorek i piątek o godz. 18.00 oraz w środę i sobote o godz. 8.30. Natomiast w niedzielę i święta Msza św. jest odprawiana o godz. 10.00.

Kościół Maria Regina Martyrum został wybudowany w latach 1960-1963. Jest to kościół pamiątkowy niemieckich katolików na cześć męczenników za wiarę i wolność sumienia w latach 1933-1945. Kościół znajduje się blisko miejsca kaźni, więzienia Plötzensee, gdzie zamęczonych i zamordowanych zostało też wielu Polaków w czasie II wojny światowej.

Kościół Maria Regina Martyrum wraz z wieżą i dziedzińcem wpisany jest na listę zabytków.  W 1982 roku obok kościoła założono klasztor Karmelitanek Bosych. Siostry wprowadziły sie do klasztoru w roku 1984. Pamiątkowy kościół Maria Regina Martyrum jest jednocześnie kościołem klasztornym Karmelitanek. Obecność teraz w tym kościele relikwi Błogosławionego Bernarda Lichtenberga i ciągła modlitwa Sióstr Karmelitanek w tym niezwykłym miejscu podtrzymuje pamięć o tamtych mrocznych czasach ucisku, biedy, cierpienia, meczęństwa i śmierci, którego głównym symbolem jest postać niezłomnego kapłana i męczennika Błogosławionego Bernarda Lichtenberga.

Błogosławiony Bernardzie Lichtenberg módl się za nami!

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.