Klubowicze GP B-B uczestniczyli w bardzo ważnym spotkaniu z cyklu „Europa-Forum”.Fundacja Konrada Adenauera zaprosiła do Berlina Jej Ekscelencję Panią Premier Republiki Serbii Ana Brnabić.Powitał Dostojnego Gościa pan Dr. Gerhard Wahlers, zastępca sekretarza generalnego głównego oddziału europejskiej i międzynarodowej współpracy fundacji Konrada Adenauera.

Następnie wykład wygłosiła na temat „ Przyszłość Serbii w Unii Europejskiej” Pani Premier Republiki Serbii .Prelegentka  podkreśliła,że przewiduje pełne członkowsko Serbii  w UE około 2025 roku.Do tego czasu powinna Serbia wypełnić wszystkie warunki związane z przynależnością do UE a w szczególności rozwiązać problem Kosowa przeprowadzić różnorodne reformy.Warto podkreślić,że rząd Pani Prezes Rady Ministrów  rozwiązuje problemy ,które narosły po wojnie domowej w byłej Jugosławii,w którą uwikłał ją były dyktator Slobodan Milošević .Serbia  powstała 5 czerwca 2006 po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry,od 2012 roku  jest kandydatem do UE a od 2015 roku prowadzi rozmowy akcesyjne z Radą Europejską.Ta odważna,43-letnia  kobieta jest szefem rządu w Belgradzie od lipca 2017 roku .Pani Premier  uczyła się w USA i Wielkiej Brytanii i jest ekspertem administracyjnym oraz dobrym przedsiębiorcą, prowadzi pro unijny kurs ,reformuje gospodarkę, administrację,sądownictwo.Dużo wagi przywiązuje do dygitalizacji kraju a także wspiera pluralizm w mediach.Warto podkreślić,że ma  także dobre kontakty z włodarzem Kremla Putinem i Jej Ojczyzna pragnie pozostać neutralna,nie zamierza wstępować do NATO. Po prelekcji odbyła się bardzo interesująca dyskusja z moderatorem panem  Michaelem Martensem korespondentem Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz  publicznością.Po dyskusji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników spotkania  na smaczny poczęstunek. Klubowicze GP B-B w rozmowie z Panią  Premier podziękowali Jej za bardzo ciekawy wykład,wyważone i merytoryczne  odpowiedzi na zadane pytania, przekazali znaczek Klubu Rodło i życzyli pomyślności i wytrwałości w reformowaniu Jej Ojczyzny.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment