11.10.18 Berlin, spotkanie i dyskusja z Jego Ekscelencją Panem Ambasadorem Rumunii.

 Z cyklu spotkań w fundacji Konrada Adenauera „Europabilder ;Obrazy Europy „jako drugi w tym roku wziął udział w dyskusji i wygłosił prelekcję Jego Ekscelencja Pan Ambasador Rumunii w RFN Emilian-Horatiu Hurezeanu, ,wcześniej wystąpił JE Pan Ambasador Republiki Austrii dr Peter Huber.JE Pan Ambasador wypowiedział się w tym temacie , warto podkreślić ,kiedy prezydencję w UE obejmie od 1.stycznia 2019 Rumunia.

Ojczyzna JE Pana Ambasadora jest państwem unitarnym,położonym w południowo-wschodniej części Europy,graniczy z Bułgarią,Wegrami,Serbią ,Ukrainą i Mołdawią, ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą i największym miastem Rumunii jest Bukareszt. W 106 roku n.e. ziemie obecnej Rumunii, zamieszkane głównie przez Daków, zostały przyłączone do imperium rzymskiego.W III wieku ze względu na ogromny napór najeźdźców (Gotów,Hunów), garnizony rzymskie i mieszkańcy Dacji zostali ewakuowani za Dunaj czyli na ziemie dzisiejszej Bułgarii i Serbii. W średniowieczu w wyniku działalności biskupów Cyryla i Metodego zostało wprowadzone chrześcijaństwo obrządku wschodniego na tereny dzisiejszej Rumunii. W X wieku Siedmiogród, czyli część dzisiejszej Rumunii został przyłączony do węgierskiego królestwa Stefana I Świętego. Warto podkreślić, że jednym z królów Polski w XVI wieku był władca Siedmiogrodu Stefan Batory. Władcy Węgier sprowadzali na teren obecnej Rumunii od XII wieku niemieckich osadników z rejonu ,Saksonii, Nadrenii w celu zabezpieczenia granicy oraz zapewnienia krajowi rozwoju gospodarczego. Karol I został 10 maja 1881 koronowany na pierwszego króla Rumunii. W czasie II wojny światowej od 1940 z inspiracji Niemiec-nazistowskich w Rumunii do dyktatorskiej władzy doszedł faszystowski przywódca, generał Ion Antonescu i współpracował ze zbrodniczą III Rzeszą. Po II wojnie światowej Rumunia dostała się po kuratelę komunistów,moskiewskich pachołków. W czasie rewolucji w 1989 roku obalono zbrodniczy reżim Nicolae Ceaușescu; dyktator został wraz z żoną rozstrzelany. Od 14 grudnia 1955 Rumunia jest członkiem ONZ, a od 29 marca 2004 roku jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 należy do Unii Europejskiej. Ojczyznę Ambasadora jak i Niemcy ściśle łączą wielowiekowe, różnorodne związki w tym kulturalne i gospodarcze. Rumunię zamieszkuje Mniejszość Niemiecka-Sasi Siedmiogrodzcy. Obecnym prezydentem Rumunii jest pan Klaus Johannis wywodzący się z Mniejszości Niemieckiej.

JE Pan Ambasador otrzymał azyl polityczny w RFN i pracował w radiu „Wolna Europa” a później w oddziale „Deutsche Welle”.Był inwigilowany przez zbrodniczą „Securitate”komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Od 5 maja 2015 roku jest ambasadorem Rumunii w Niemczech.Powitała publiczność i zacnego zaproszonego gościa pani Rita Schorpp pracownica fundacji Konrada Adenauera.JE Pan Ambasador wygłosił interesujący wykład „Moja Europa”między innymi prezentując i omawiając trzy fotografie .Po wykładzie Pan Malte Zeek dziennikarz dyskutował z panem Ambasadorem pytając o przyczyny ogromnej korupcji ,złych stosunkach Rumunii z Węgrami, itd.Po zakończonej dyskusji z moderatorem na kilka pytań publiczności dość obszernie odpowiedział JE Pan Ambasador.Po zakończonej dyskusji tak dostojny gość jak i publiczność zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.