Polska

W dniu 20 marca 2018 roku odbyła się konferencja w siedzibie Niemiecko-Ukraińskiego Forum w Berlinie na temat :”Możliwości finansowo-inwestycyjnych na Ukrainie -Quo-Vadis?Spotkanie odbyło się w ramach „Tygodnia-Ukrainy”z inicjatywy Forum Niemiecko-  Ukraińskiego oraz  Ambasady Ukrainy.Zainteresowanie Ukrainą zagranicznych inwestorów wzrasta od 2017 roku.

Szczególnym zainteresowaniem odbiorców ukraińskich jest sektor niemieckich  maszyn rolniczych a dużych firm ukraińskich pozyskanie kapitału zagranicznego na rynkach UE.Organizatorzy zaprosili znamienitych prelegentów z Ukrainy między innymi pana ministra Oleksandr Saenko z ministrerstwa d/s reform w gabinecie pana Premiera Wołodymyra Hrojsmana,pana Olega Churij z banku centralnego Ukrainy,a ze strony niemieckiej pana prof.dr Rainera Lindnera szefa Niemiecko-Ukraińskiego Forum,pana prof Georga Milbranda specjalnego przedstawiciela rządu niemieckiego d/s restrukturyzacji,zarządzania i  decentralizacji na Ukrainie. Moderował dyskusję tak z prelegentami jak i publicznością pan Robert Kirchner z niemieckiej grupy doradczej .

W dniu 5 lipca 2018 roku odbyło się sympozjum  w pięknym centrum konferencyjnym „Park. Art of Rest"  we Lwowie na temat :”Energia odnawialna –energia dla pokoju i demokracji”. Przywitał wszystkich prelegentów jak i zaroszonych gości pan Oleg Synytka gubernator obwodu lwowskiego następnie zabrał głos pan  przewodniczący Niemiecko-Ukraińskiego Forum prof.dr Rainer Lindner oraz pani Ruslana Lyzhychko,znana ukraińska piosenkarka a zarazem ambasadorka energii odnawialnej na Ukrainie.W kilku panelach dyskusyjnych brali udział wybitni eksperci ,managerowie i wysocy urzędnicy z  Niemiec  jak i z Ukrainy ,znawcy problemów odnośnie pozyskiwania i  wykorzystania energii odnawialnej (energia wiatrowa,słoneczna).Na obie konferencje tak w Berlinie jak i Lwowie zostali zaproszeni członkowie Klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg,którzy brali aktywny udział w dyskusji z referentami. Członkowie Klubu GPB-B oprócz uczestnictwa w sesji  we Lwowie ,zwiedzili  polskie  miejsca pamięci we Lwowie jak i Kamieńcu Podolskim.Należą się ogromne podziękowania dla organizatorów obu konferencji za wspaniałą organizację i obfite poczęstunki a także dla Ich Ekscelencji Księży  Biskupów  z Kamieńca Podolskiego za przekazane interesujące wiadomości  w czasie spożywania smacznej kolacji. 

DSCI0633 1

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.