Polska-Berlin

Uroczystości upamiętniające 80-lecie proklamowania  5 Prawd Polaków zorganizowane w Raciborzu w dniu 18 marca 2018 roku,mogły się odbyć dzięki głównemu oręndownikowi powstania  Klubów Rodło Kazimierzowi Głowackiemu oraz pani dr Joannie Maksym-Benczew  dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury.

Źródłosłów nazwy „rodło” pochodzi od  słów Ro(dzina, ód) i (go)dło. Rodło to znak polskości. Powstał on przed II wojną światową w hitlerowskich Niemczech, jako odpowiedź  Związku Polaków w Niemczech na oficjalny nakaz stosowania tylko tych znaków, które były akceptowane przez nazistów niemieckich. Znak nawiązuje do biegu rzeki Wisły z zaznaczonym położeniem Krakowa – kolebki polskiej państwowości. Rodło to najdłużej działająca organizacja Polaków w Niemczech.

 Zaangażowali i wsparli tę godną najwyższego uznania inicjatywę upamiętniającą proklamowanie małego dekalogu polskości  na I Kongresie Polaków w Berlinie 6. marca 1938 roku czyli ogłoszenia Pięć Prawd Polaków różnorodne urzędy i instytucje. Te piękne obchody rozpoczęły się w historycznym miejscu na ziemi raciborskiej a manowicie w Domu Kultury „Strzecha”w centrum Raciborza,odsłonięciem tablicy z wygrawerowanymi 5 Prawdami Polaków.Poświęconą tablicę przez ks.Piotra Willnera odsłoniła  Anna Maria Anders, córka śp. gen. Władysława Andersa ( Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej 1944–1945 ), sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , senator RP,a także pan  Eugeniusz Bożek, wnuk śp.Arki Bożka, wybtnego działacza polskiego-narodowego i zarazem zdolnego polityka na Śląsku Opolskim.Mówiąc o historii Polaków spod Znaku Rodła trzeba zauważyć,że obejmuje ona dzisiaj aż 8 obecnych polskich  województw,poczynając od warmińsko-mazurskiego,pomorskiego,zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,lubuskiego,dolnośląskiego,sląskiego i opolskiego.To tam w okresie międzywojennym zamieszkiwali Polacy obywatele najpierw Republiki Weimarskiej a później zbrodniczej III Rzeszy niemieckiej;to obszar obejmujący połowę obecnej Polski, ogromny obszar polskiej ziemi.Pani senator powiedziała,że bardzo się cieszy z zaproszenia na tę podniosłę uroczystość,tym bardziej,że śp.Arcybiskup Józef Gawlina który urodził się w Strzybniku koło Raciborza był cyt:”tak ściśle związany z moim ojcem,tak jak mój ojciec pochowany jest na cmentarzu Monte Cassino,dla nas człowiek legenda”.

 Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości udali się na Mszę św. w intencji ojczyzny i 85. rocznicy sakry biskupiej śp.Arcybiskupa Józefa Gawliny, biskupa polowego wojsk polskich (m.in. w czasie II wojny światowej),której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej Jan Kopiec.

 W wygłoszonej homilii JE Ks. Biskup podkreślił wagę 5 Prawd Polaków, które określił  „naszą konstytucją duchową”. Ks. Biskup zaznaczył ,że pozytywny program zawarty w Prawdach Polaka, nigdy nie miał złych czy roszczeniowych odniesień do innych narodów.Podziękowanie złożył wszystkim uczestnikom podniosłej uroczystości m.in. przedstawicielom Partii Politycznych, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Sołtysom,

Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Harcerzom, Stowarzyszeniom, Organizacjom , Klubom Rodło oraz mediom na zakończenie Mszy św.pan prezes Klubu Rodło Mannheim Kazimierz Głowacki.Po Eucharystii  wierni udali się  pod pomnik śp.Arcybiskupa  Józefa Feliksa Gawliny stojący przy raciborskim rynku i tam oddali Jemu,wielkiemu polskiemu Patriocie  hołd składając wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalając znicze.Następnie zaproszeni goście i organizatorzy udali się na smaczny poczęstunek.Po konsupcji smacznego obiadu wszyscy    udali się do sali Domu Kultury „Strzecha” na wykład pana Profesora Masnyka „Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego w rejencji opolskiej”Po wykładzie zaproszeni goście i organizatorzy  wielkimi brawami nagradzali cudowny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy.

 

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.