Jean-Claude Junker

5.03.18. Berlin,fundacja Konrada Adenauera-spotkanie z panem komisarzem EU Güntherem Oettingerem i byƚym marszaƚkiem Bundestagu prof. Norbertem Lammertem.Z wielokrotnie powtarzaną frazą przez przewodniczącego Komisji Europejskiej,znanego alkoholika Jean-Claude Junkera

„Europa jest więcej warta niż jedna szklanka kawy”próbuje się nakłonić pozostałe 27 państw EU do zwiększenia wpłat na wspólny,przyszły siemioletni budżet UE.W tym roku powinno skonsolidować się ramy budżetu po opuszczeniu Wielkiej Brytanii jako płatnika netto UE. Obecny okres budżetowy trwa od 2014 do 2020 roku, następny rozpocznie się w 2021 roku. Osiem krajów zgodziło się zwiększyć wielkość składki proporcjonalnie do dochodu narodowego brutto i ten wzrost może nawet osiągnąć 1,1%” dochodu narodowego brutto. Pozumienie zostało osiągnięte na spotkaniu przedstawicieli Węgier, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii z eurokomisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem w stolicy Węgier. Po ustaleniu ram siedmioletniego budżetu Unia Europejska co roku przyjmuje budżety roczne wspólnoty, wprowadzane są do nich pewne korekty, które nie mogą przekroczyć uzgodnionych wcześniej parametrów siedmioletniego budżetu. Tak skonstruowany program planowania wynika z tego, że część dochodów z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na podstawie wpłat państw członkowskich UE, które różnią się wielkością i muszą być starannie uzgodnione zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Na spotkanie i dyskusję w fundacji Konrada Adenauera o problemach budżetowych został zaproszony komisarz UE Günther Oettinger.Zaprezentował gościa publiczności były marszałek Bundestagu pan prof. Norbert Lammert.

Pan komisarz w swoim wykładzie nakreślił częściowo problemy z jakimi spotyka się w tworzeniu budżetu UE. Następnie w dyskusji z moderatorem Matthew Karnitschnigiem dość wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania.Następnie umożliwiono publiczności zadawanie pytań. Szczególnym niektatem wykazał się gość z Holandii zadając pytanie prelegentowi odnośnie wypłat pomocowych z budżetu UE dla Polski.Co prawda pytający podkreślił,że pomoc została dobrze wykorzystana przez rząd Polski na budowę infrastruktury,ale obecny rząd w Warszawie ogranicza wolność prasy i sądownictwa. Stara śpiewka lewacka znowu zabrzmiała w gmachu fundacji KA i spotkała się z natychmiastwsą ripostą członków Klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg.Także pan komisarz odpowiadając na pytanie wsparł obecny rząd PiS chwaląc wyśmienite wskaźniki gospodarcze Polski w tym jakość polskich produktów ,są cyt:”jak made in Germany”.Także już w kuluarowych rozmowach członkowie KGPB-B dali nauczkę w obecności komisarza temu holenderskiemu osobnikowi informując go ,że w Polsce media są pluralistyczne i w większości należą do właścicieli zagranicznych( np. ok.95 %mediów regionalnych posiadają Niemcy) a problemy sądownictwa to pozostałości po komunie i braku lustracji sędziów.Dyskusje przy wyśmienitym poczęstunku trwały przy stolikach i były bardzo interesujące.

"Günther Hermann Oettinger (ur. 15 października 1953 w Stuttgarcie) – niemiecki polityk i prawnik, działacz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, w latach 2005–2009 premier Badenii–Wirtembergii, od 2010 komisarz europejski.
Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Ukończył studia z zakresu prawa i ekonomii na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze. W 1978 i w 1982 zdał państwowe egzaminy prawnicze I i II stopnia. Pracował jako asystent na macierzystej uczelni, następnie od 1982 do 2005 był zatrudniony jako prawnik (a od 1988 również jako wspólnik) w kancelarii adwokackiej zajmującej się audytem i doradztwem podatkowym.

Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i jej organizacji młodzieżowej Junge Union. Kierował strukturami młodzieżówki w Badenii-Wirtembergii (1983–1989). Zasiadał w radzie miejskiej Ditzingen (1980–1994), był przewodniczącym CDU w tym mieście, a także przewodniczącym partii w kraju związkowym (2005–2009). Od 1984 do 2010 nieprzerwanie sprawował mandat posła do landtagu. 21 kwietnia 2005 objął stanowisko premiera Badenii-Wirtembergii, które zajmował do 9 lutego 2010.

W 2009 został rekomendowany przez rząd niemiecki na komisarza europejskiego. W drugiej komisji José Manuela Barroso objął funkcję komisarza ds. energii[1]. Działalność jako komisarz rozpoczął po zatwierdzeniu składu KE przez Parlament Europejski 9 lutego 2010. Pozostał także w nowej Komisji Europejskiej, na czele której stanął Jean-Claude Juncker (od 1 listopada 2014). Powierzono mu w jej ramach stanowisko komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa[2]. W październiku 2016 desygnowany na komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich w miejsce Kristaliny Georgiewej (od stycznia 2017)[3]".Źródło:Wikipedia

 

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.