WTO

Dnia 4.03.2018 w niedzielę w Zakrzewie( przed wojną nazywana „mała Warszawa”) odbyły się uroczyste obchody 80-rocznicy I Kongresu Związku Polaków w Niemczech i ogłoszenia V Prawd Polaków.

Warto przypomnieć ,że przed 80-laty,w niedzielę 6 marca 1938 r. w wielu kościołach Berlina odbyły się Msze św. w intencji ”Polactwa w Niemczech”, natomiast w wielkiej sali „ Theater des Volkes „ prezes Związku Polaków Niemczech , czcigodny ks. dr Bolesław Domański otworzył I Kongres Związku w Niemczech; następnie została odsłonięta Kaplica Matki Boskiej Radosnej,wielki Znak Rodła oraz liść lipowy, znak młodzieży polskiej w Niemczech. Po przemówieniach delegatów ogłoszono Pięć Prawd Polaków, swojego rodzaju drogowskaz  dla ludności polskiej, który stanowił i podstawę ideową działalności ZPwN w III Rzeszy niemieckiej.

Mszą świętą celebrowaną przez zacnego księdza proboszcza Andrzeja Choroby i ks. proboszcza Henryka Tomke, syna dostojnego Jubilata Alfonsa Tomke( 16.07.2018 będzie obchodził setną rocznicę urodzin) rozpoczęły się obchody rocznicowe upamiętniającej I Kongres ZPwN w Berlinie. Piękną Eucharystię uświetniły oprawą muzyczną chóry,Wrzos,Tęcza i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystej mszy św. brały udział delegacje samorządowe , poczty sztandarowe , mieszkańcy gminy oraz delegacja Klubu Rodło Berlin-Brandenburg. Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych i senatora RP.Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów na grobie śp.księdza dr Bolesława Domańskiego. Następnie odmówiono  zakrzewską modlitwę za sąsiadów Polski , odczytano hasło Związku Polaków w Niemczech przy akompaniamencie orkiestry.Później wszyscy zaproszeni goście i organizatorzy udali się Sali Rodła Domu Polskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i Pieśni Rodła nastąpiła najważniejsza część uroczystości ,wręczenie Medalu Senatu dostojnemu Jubilatowi,panu Alfonsowi Tomke .

Medalem Senatu ,który został wydany z okazji 500 lecia Senatu ,uhonorowuje się ludzi szczególnie zasłużonych dla Ojczyzny .Warto podkreślić, że Senat RP ustanowił rok 2018 rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła .Trzeba było czekać aż 80 lat,żeby Senar RP oddał hołd Polakom, którzy tyle wycierpieli od Niemców-nazistów, broniąc mowy i wiary ojców najpierw w Republice Weimarskiej a następnie w zbrodniczej III Rzeszy. Po wystąpieniach i przemowach gości nastąpiła  poświęcona tematyce patriotycznej część artystyczna akademii,w której wystąpiły zespoły od najmłodszych do seniorów.Po występach zespołów goście  zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek ,z kosztowanie tortu ze znakiem Rodła.

Należą się najserdeczniejsze podziękowania dla pomysłodawców tych cudownych i świetnie zorganizowanych uroczystości, Pani Dyrektor Domu Polskiego Barbary Matysek-Szopińskiej i Jej małżonkowi.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.