Trumpdebatte

W dniu 22 stycznia 2018 roku fundacja Konrada Adenauera zorganizowała spotkanie i dyskusję z panem dr Tobiasem Endlerem,znanym wykładowcą z centrum studiów amerykańskich Uniwersytetu w Heidelbergu.Można było się spodziewać,że prowadzona dyskusja moderatorki z prelegentem będzie miała jednostronny charakter,dezawuujący bezsprzeczne osiągnięcia rządu Pana Prezydenta Donalda Trumpa.Nie lepiej było w oficjalnej dyskusji z publicznością,ale w  kularowych rozmowach dostrzeżono i podkreślano zasługi prezydentury Donalda Trumpa.

Pan Donald Trump od roku jest  prezydentem USA i ma się czym poszczycić jako gospodarz Białego Domu.Dzięki jego rządowi spadło bezrobocie w USA,wzrosły inwestycje,zahamował napływ nielegalnych emigrantów,pokonano terrorystyczne Państwo Islamskie czyli wzrosło bezpieczeństwo międzynarodowe.Szczególnie dużo dobrego uczynił Pan Prezydent Trump dla krajów Europy Wschodniej wzmacniając ich bezpieczeństwo poprzez stacjonowanie wojsk amerykańskich na ich terytorium.Agresywna polityka terrorysty Władimira Putina,prezydenta Rosji wymaga zaangażowania USA w udzielenie realnej pomocy potencjalnym krajom agresji imperializmu rosyjskiego.Dodatkowo pomoc gospodarcza jak i militarna Ameryki jest niezbędna,aby postsowieckie kraje całkowicie uniezależniły się we wszystkich dziedzinach ,a szczególnie w energetyce(szantaż gazowy) od Federacji Rosyjskiej.Oczywiście niektórym politykom Unii Europejskiej  w tym także niemieckim nie podoba się duże zaangażowanie Stanów Zjednoczonym w rozwój stosunków militarnych z krajami Europy Wschodniej i gospodarczych, szczególnie z krajami Trójmorza.Ten obszar miał pozostać w sferze wpływów rosyjsko-niemieckich.Ponieważ coraz bardziej budzą się obywatele UE z letargu ,dostrzegają idiotyzmy poprawności politycznej,zagrożeń islamem, ogromnego marnotrawnienia środków UE,głosują na partie konserwatywno-chrześcijańskie,które utworzyły rządy dające nadzieję na normalną gospodarkę , ocalenie tożsamości narodowej z i ich chrześcijańskimi korzeniami.Te konserwatywne rządy w Polsce,na Węgrzech,w Austrii a szczególnie w USA są wybawieniem dla uciskanych przez lewaków społeczeństw.Zawołanie pana Prezydenta „Ameryka First” nie jest powrotem do praktyk  protekcjonistycznych w gospodarce ,ale wg ministra finansów USA , Stany Zjednoczone  "są otwarte na robienie interesów" na zagraniczne inwestycje i w pełni są zaangażowane na rzecz wolnego i uczciwego handlu. Już teraz ta polityka daje  bardzo pozytywne efekty gospodarcze dla  krajów gdzie rządzą patrioci-konserwatyści a nie lewicowo-liberalne kliki.Wolny i uczcziwy handel przyczynia się do wzrostu eksportu a co za tym idzie wzrostu produkcji. Mądre wydatkowanie podatków,rozsądna polityka społeczna w  krajach rządzonych przez konserwatystów powoduje duży wzrost gospodarczy a co za tym idzie spadek bezrobocia i wzrost zamożności społeczeństw.Prezydent Ameryki dla Polski uczynił już bardzo dużo dobrego, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i współpracy energetycznej.Pan Donald Trump ignoruje „elity niemieckie”,nie nominuje nawet ambasadora USA w RFN i słusznie jeśli te tzw. „elity” od czterech miesięcy nie potrafią stworzyć rządu a stale pouczają rządy patriotyczno-konserwatywne krajów Europy.Jeśli nadal pan Przydent Trump będzie prowadził tak dobrą politykę,gospodarczą i społeczną,realizował obietnice wyborcze,walczył z lewactem  i kłamliwymi mediami to ma zapewnione zwycięstwo w przyszyłych wyborach prezydenckich.       

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.