BestWater-Osmosis-Water-Drop

Do końca XIX wieku nie mieliśmy problemu z chemicznym zanieczyszczeniem naszych wód. Wtedy największym problemem było bakteriologiczne zatrucie wód odchodami ze zbiorowisk ludzkich. Te problemy nasilały się wraz z zwiększającą się liczbą ludności na całym świecie. W dużych skupiskach ludzi ścieki pływały po ulicach, bo nie było wtedy jeszcze kanalizacji. Rosła wtedy liczba ludzi umierających z powodu chorób, epidemii powodowanych bakteriami i wirusami.

Pod koniec XIX wieku wprowadzono do dezynfekcji wód chlor i dzięki temu ograniczyła się ilość chorób i epidemii u ludzi. Chlor i jego pochodnych używa się do dezynfekcji wód po dzień dzisiejszy. Od początku krytykowano używanie chloru. Jednak w naszych czasach w wodach powierzchniowych, gruntowych, a nawet głębinowych pojawiło się mnóstwo różnych związków chemicznych, które w połączeniu z chlorem stają się szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi i tworzą związki kancerogenne.

Szybki rozwój przemysłu i tworzenie nowych technologii powoduje powstawanie ogromnych ilości związków chemicznych, które w odpadach trafiają do wód powierzchniowych, gruntowych i przedostają się nawet do wód głębinowych. Sytuacja ta pogarsza się i staje się groźniejsza z roku na rok. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że szczególnie w ostatnich latach produkuje się na globie ziemskim potężne ilości odpadów w postaci śmieci, scieków i pyłów, króre zatruwają powietrze, a przede wszystkim nasze wody pitne. W Polsce wody pitne są różnego pochodzenia. Połowa ludności zaopatrywana jest w wodę pitną z wód powierzchniowych, a druga z wód gruntowych. Niewielka liczba ludzi spożywa wody głębinowe.

Czym nasze wody pitne są zanieczyszczone? Przede wszystkim są to zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piaski, iły, żywe i nieżywe organizmy wodne. Te zanieczyszczenia łatwo usuwamy różnymi filtrami mechanicznymi. Oprócz tego wody pitne zanieczyszczone są bakteriami i wirusami, które pokonujemy chlorem i innymi utleniaczami. Najgorsze zanieczyszczenia w naszych wodach powierzchniowych, gruntowych i już także głębinowych to setki, tysiące związków chemicznych, których liczba rośnie w zastraszającym tempie.

Tragedią naszą obecnie jest, że tej rozpuszczonej w wodzie chemii nie potrafimy usunąć w żaden sposób. Nie mogą tego uczynić zakłady wodociągowe, które w procesie koagulacji dadatkowo jeszcze zanieczyszczają wodę pitną w siarczan żelazowo-aluminiowy. Za ten stan rzeczy nie można oczywiście obwiniać zakłady wodociągowe. Starają się stanąć na wysokości zadania. Jednak od przeszło 100 lat proces oczyszczania wody w zakładach wodociągowych prawie się nie zmienił. Za to drastycznie zmienia się dostarczany tym zakładom surowiec, tzn. woda obciążona coraz większymi zanieczyszczeniami chemicznymi.

Wobec obecnej sytuacji wielu konsumentów ratuje się poprzez doczyszczanie wody małymi i tanimi filtrami domowymi. Są to różnego rodzaju filtry mechaniczne z węglem aktywnym. Jednak jak sama nazwa wskazuje filtry mechaniczne usuwają tylko z wody nierozpuszczalne części mechaniczne, które na nasze zdrowie nie mają większego znaczenia. Poza tym ogromną wadą tych filtrów mechanicznych jest to, że węglowe wkłady stają się wylęgarnią bakterii. Natomiast rozpuszczone w wodzie pitnej związki chemiczne przejdą przez te filtry w 100 %.

Innym jeszcze sposobem oczyszczania wody, także do użytku domowego jest destylacja. Jest ona bardzo kosztowna, bo np. na 1 litr wody destylowanej potrzeba aż 10 litrów surowej wody i zużywa sie 1 kWk energii elektrycznej. Poza tym woda destylowana nie jest raczej stosowana do konsumpcji ze względu na jej cierpki i mdły smak. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że w procesie destylacji z wody pozbywa się całkowicie rozpuszczonego w niej tlenu i dwutlenku węgla.

Można też wodę pitną kupować w sklepach. Jednak jest to związane z dużymi kosztami i nie mamy żadnej pewności, że jest ona wolna od zanieczyszczeń. W wielu przypadkach sprzedawane wody butelkowe nie są lepsze niż woda z wodociągów.

Jedyną metodą oczyszczania wody pitnej jest odwrócona osmoza i funkcjonujące na jej zasadzie aparaty osmotyczne, które dostarczają nam czystą i zdrową wodę. Więcej informacji na ten temat można znaleź na stronie www. best water.de.

Źródło: Materiały z internetu i firmy Best Water.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.