20.05.17 Dąbrówka Wielkopolska obchody 95-lecia ZPwN

Na uroczystości obchodów 95-lecia Związku Polaków w Niemczech w Dąbrówce Wielkopolskiej zorganizowane przez panią dyrektor Szkoły Rodła Ewę Kubicką i pana Sołtysa Piotra Kociołka i osób ich wspomagających przybyły zaproszone delegacje Klubów Rodła z Niemiec i Polski ,Klubu GP Berlin-Brandenburg ,przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, czcigodny ksiądz Proboszcz ,zespoły pieśni i tańca ,młodzież i dzieci ,mieszkańcy Dąbrówki i okolicznych miejscowości, a także przedstawicielka diaspory ukraińskiej z Berlina pani Oksana.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości i publiczności przez pana Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Występy zespołów pieśni i tańca z Dąbrówki i Zakrzewa były owacyjnie nagradzane ogromnymi brawami. Sześciu zasłużonych Rodłaków żyjących według pięciu Prawd Polaków zostało nagrodzonych medalami ufundowanymi przez Rodzinę Kłopockich. Medale wręczali panowie prezesi Klubów Rodła, Stanisław Fabiś, Kazimierz Głowacki, Andrzej Głowacki i Józef Galiński. Po oficjalnych wystąpieniach i występach artystycznych uczestnicy tej pięknej uroczystości udali się na Mszę św.do kościoła pw. NPMMP. Czcigodny Ksiądz Proboszcz Stanisław Sawa w przejmującej homilii podziękował organizatorom i zgromadzonym wiernym za modlitwę i pamięć o prześladowanych przez Niemców-nazistów śp. działaczach i członkach ZPwN. Grą na bandurze i śpiewem pięknej pieśni wielbiącej Matkę Naszego Pana Jezusa Chrystusa Ave Maryja w języku ukraińskim uświetniła Eucharystię pani Oksana. Po Mszy św. delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie Domu Bożego. Czcigodny Ksiądz Proboszcz otrzymał wiązankę kwiatów wręczoną przez panią Oksanę oraz zostały przekazane serdeczne życzenia od zaproszonych gości i organizatorów. Następnie wszyscy udali sie na obiad. Po konsumpcji wyśmienitego posiłku została wręczona głównej inicjatorce rocznicowych obchodów, pani dyrektor Szkoły Rodła rzeźba pamiątkowa a panu Sołtysowi mała łódeczka z żaglem .Ogromne brawa otrzymała pani Oksana od publiczności po wykonaniu, warto podkreślić dwukrotnym pieśni Hej Sokoły i zaśpiewaniu pieśni ukraińskiej. Organizatorzy przygotowali niespodziankę uczestnikom gali ,okolicznościowy, wyśmienity tort w kształcie Rodła. Na koniec mogli tak goście jak i organizatorzy uczestniczyć w Nocy Muzeów w Dąbrówce Wielkopolskiej.

20.05.17 Dąbrówka Wielkopolska obchody 95-lecia ZPwN

Związek Polaków w Niemczech T.z spod znaku Rodła.

Organizacja została założona 27 sierpnia 1922 roku, a zarejestrowana na podstawie prawa pruskiego w Republice Weimarskiej dnia 3 grudnia 19922 roku i jej siedzibą do września 1939 roku była nieruchomość w Berlinie znajdująca się pod adresem Potsdamerstraße 118b, W nowo powstałym związku główną rolę odgrywali przedstawiciel mniejszości polskiej z terenów Prus Wschodnich Jan Baczewski, ks.dr Bolesław Domański z Zakrzewa (tzw.małej Warszawy),i Jan Kaczmarek z Westfalii.

Janina Kłopocka przedstawiła biały znak na czerwonym tle, kojarzący się także ze znakami herbów polskich. Znak ten symbolizował stylizowany bieg Wisły z zaznaczonym stołecznym królewskim miastem Krakowem jako kolebką polskiej kultury i symbolem trwania oraz ciągłości Państwa Polskiego. Przedwojenny, pierwszy wzór Rodła stworzony przez Kłopocką miał górne ramię, symbolizujące ujście Wisły, krótsze od ramienia dolnego, które symbolizowało źródło rzeki. Artystka starała się oddać w swoim projekcie rzeczywisty kształt biegu rzeki.Znak jest używany przez Związek Polaków w Niemczech od roku 1933 do dzisiaj. Na nazwę RODŁO złożyły się dwa słowa:ROdzina (Ród) i goDŁO. W sierpniu 1932 roku kierownictwo Związku Polaków w Niemczech przyjęło je za znak wszystkich Polaków ZPwN

DSCI3262 1
6 marca 1938 r. podczas
I Kongresu Związku Polaków w Niemczech, który się odbył w Teatrze Ludowym (Theater des Volkes) w Berlinie, uchwalono Pięć prawd Polaka, które stanowiły ideową podstawę działalności związku. W Kongresie wzięło udział 5 tys. delegatów.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się aresztowania członków. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dla obrony III Rzeszy z dnia 27 lutego 1940 r.(dekret zbrodniarza wojennego Hermana Göringa) związek został zdelegalizowany, a jego majątek skonfiskowany. Część działaczy rozstrzelano, a ok. 1200 członków uwięziono w niemieckich obozach koncentracyjnych. Całkowitą liczbę prześladowanych szacuje się na co najmniej 2000 osób. Straty materialne poniesione przez polską mniejszość narodową w Niemczech, spowodowane konfiskatą majątku wyceniane są na co najmniej 8,45 milionów reichsmarek, obecnie daje kwotę ok.200 mln euro .Do dzisiaj nie zwrócono zagrabionego majątku ZPwN,tylko zwrócono Dom Polski w Bochum,wymagający remontu i wypłacono drobne odszkodowanie.

Po wojnie, w 1945 roku związek wznowił działalność w zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec. W 1950 roku ZPwN został zarejestrowany w RFN, początkowo z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, a od 1956 roku siedzibą Związku Polaków w Niemczech jest Bochum. W 1950 roku, w wyniku rozłamu na tle stosunku do komunistycznych władz ówczesnej Polski, powstał Związek Polaków „Zgoda” utrzymujący stosunki z PRL. Do chwili obecnej Polacy nie odzyskali oficjalnego statusu mniejszości narodowej w Niemczech, który został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy ,zatem skutki dekretu Göringa nadal mają swą moc prawną w demokratyczmym państwie jakim mieni się RFN.„ Źródło:Wikipedia

20.05.17 Dąbrówka Wielkopolska obchody 95-lecia ZPwN

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.