Berlin-pomoc Tatarom krymskim

Fundacja Konrada Adenauera zorganizowała 10 maja 2017 konferencję o prześladowaniach Tatarów Krymskich przez terrorystów Putina.Zaproszono do dyskusji o losach gnębionych Tatarów przez oprawców Putina oraz ich odrodzeniu narodowym,tożsamości ,gości z Ukrainy ,pracujących w intytucjach rządowych i społecznych Ukrainy.

Natomiast w dniu 18 maja 2017 w pomieszczeniach Ambasady Ukrainy w Berlinie odbyła się prezentacja filmu "Close yet far homeland".Film wyreźyserowany przez Gulnara Bekirowa na Ukrainie w obwodzie Chersońskim przedstawia poprzez wywiad z potomkami Tatarów , losy kilku rodzin tatarskich wywiezionych przez sowietów w operacji deportacyjnej rozpoczętej 18maja 1944 roku na rozkaz zbrodniarza Stalina. Wysiedlenie Tatarów z Krymu miało być zbiorową karą dla narodu za współpracę z hitlerowcami jaka ponoć miała miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie akcji od 18 do 20 maja 1944 roku wywieziono z Krymu ok.200tyś. Tatarów krymskich. Sowiecka akcja wysiedleńcza cechowała się niezwykłą brutalnością. Wywiezieniu towarzyszyła konfiskata całego mienia nieruchomego i większości ruchomego. Wskutek warunków transportu(bydlęce wagony) i osiedlenia w miejscach zesłania zmarło do końca 1949 około 1120tyś.Tatarów krymskich . Śmiertelność wysiedlanych podczas transportu i pierwszych kilku lat osiedlenia w nowym miejscu była bardzo wysoka ,wynosiła ok.50%.. Teoretycznie w 1967 roku władze ZSRR uznały, że oskarżenie całego narodu krymskotatarskiego o współpracę z Niemcami powinno być cofnięte (postanowienie Rady Najwyższej z 5 IX 1967), a Tatarzy krymscy mają prawo osiedlać się na terenie całego państwa , jednak w praktyce opuszczenie rejonu zesłania pozostawało utrudnione, a powrót na Krym był niedozwolony aż do czasu upadku ZSRR. Po filmie moderowała dyskusję z zaproszonymi gośćmi (także przez Skype) i publicznością pani Oleksandra Bieniert.Po zakończonej dyskusji uczestnicy pokazu filmu przeszli pod Bramę Brandenburską,gdzie odbyła sie pikieta upamiętniająca prześladowania Tatarów tak przez sowietów jak i obecnie zbirów Putina..Po zajęciu Krymu przez siepaczy Putina w 2014 roku ,represje dotknęły ludność tatarską. Wdniu 12 listopada 2015 Rada Najwyższa Ukrainy uznała deportację Tatarów krymskich za ludobójstwo.Po filmie moderowała dyskusję z zaproszonymi gośćmi (także przez Skype) i publicznością pani Oleksandra Bieniert.Po zakończonej dyskusji uczestnicy pokazu filmu przeszli pod Bramę Brandenburską,gdzie odbyła sie pikieta upamiętniająca prześladowania Tatarów tak przez sowietów jak i obecnie zbirów Putina.

Berlin-pomoc Tatarom krymskim

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland, PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine und die Initiative "Qırımlı" laden Sie herzlich anlässlich des 73. Jahrestages der Deportation von Krimtataren zur Filmvorführung "Close yet far homeland" und zur Gedenkaktion "Zünde ein Lichtlein in Deinem Herzen an" ein. Quelle: Oleksandra Bieniert

Berlin-pomoc Tatarom krymskim

DIE KRIMTATAREN ZWISCHEN REPRESSION UND NATIONALER ENTDECKUNG Akademie Berlin

Die Krimtataren galten lange als vergessene Opfer des Stalinismus. Mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch die Russische Föderation im März 2014 rückten sie in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Auch drei Jahre nach der Besetzung sind die autochthonen Bewohner auf der Krim gewaltsamen Repressionen ausgesetzt. Mehr als 30.000 von ihnen sollen die Halbinsel seit 2014 verlassen haben. Die ukrainische Politik und Öffentlichkeit haben die Krimtataren inzwischen als nationale Minderheit „entdeckt“, ihr rechtlicher Status ist aber auch auf dem ukrainischen Festland bis heute prekär. Daran änderte bislang auch wenig, dass die krimtatarische Sängerin Jamala mit dem Lied „1944“ 2016 für die Ukraine den Eurovision Songcontest gewann, dank dessen Kiew in diesem Jahr Austragungsort des renommierten Musikwettbewerbs sein wird. Gemeinsam mit Vertretern der krimtatarischen Minderheit wollen wir darüber ins Gespräch kommen, wie es der kleinen Volksgruppe in den drei Jahren seit der Okkupation ergangen ist und vor welchen Herausforderungen sie heute steht. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Quelle:Konrad Adenauer Stiftung

Berlin-pomoc Tatarom krymskim

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.