W dniu 18.12.2022 roku w parafii p.w.św. Mikołaja,Ukraińskiego Kościoła Grecko-katolickiego mieszczącej się przy niemieckiej wspólnocie parafialnej, rzymsko-katolickiej św. Jana Ewangelisty w Berlinie(12487) przy ulicy Waldstrasse 11, celebrowana była uroczysta Msza św. o godz. 11:00 (Chrysostomusliturgie) przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Bohdana i Księży Celebrantów ,czcigodnego księdza wikariusza Sergiya i księdza niemieckiego ojca Markusa,a także w intencji pokoju na Ukrainie . Szczególnie zachwycające w Mszy św. obrządku grecko-katolickiego są piękne pieśni i cudowna muzyka wielbiące Stwórcę-Pana Boga.

Jego Ekscelencja poświecił dwie wiązanki kwiatów w barwach Polski i Ukrainy ,które jutro zostaną złożone na Breitscheidplatz w 6.rocznicę zamachu islamskiego.

W Mszy św. uczestniczyli wspólnie z parafianami zaproszeni członkowie Klubu GP/Rodło B-B. Po uroczystej Mszy św. przybył św. Mikołaj i przekazał upominki dzieciom,przy pięknej muzyce i śpiewie zgromadzonej wspólnoty parafialnej i zaproszonych gości. Dzieci otrzymały podarunki, czasami ze łzami w oczach je odbierały zapewne z radości, że Je św. Mikołaj nagradzał.

Przybyli goście podzielili się opłatkiem z gospodarzami i wiernymi,kosztując smacznych potraw z Ukrainy i Polski,życząc, szczęścia, zdrowia, upragnionego pokoju i błogosławieństwa Bożego.

Polacy, wspólnie w wielkiej przyjaźni z parafianami Ukraińcami modlą się o pokój na Ukrainie i na świecie, świętują i oczekują Świąt Bożego Narodzenia.

Gospodarze i zaproszeni goście-Polacy zadbali o smaczny poczęstunek dla wszystkich uczestników tego pięknego mikołajkowo-opłatkowego spotkania Polaków i Ukraińców w Berlinie.

Warto podkreślić, że Ukraiński Kościół Greckokatolicki miał ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Ukraińców od XIX wieku. Kościół Geckokatolicki zachowuje własny ryt liturgiczny, duchowość, tradycję, uznaje prymat papieża, pozostaje w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską.

Mimo ogromnych trudności i wcześniejszych prześladowań cechuje Ukraiński Kościół Grecko-katolicki, który jest jednym z 22 wschodnich Kościołów katolickich, największy na kontynencie wskaźnik praktyk religijnych i powołań kapłańskich.

Wielkie podziękowanie dla organizatorów tej niezwykłej uroczystości JE Księdza Biskupa ,Księdza Proboszcza Sergiya i pani Olgi.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.