22.10.2022 w Babimoście odbyły się piękne uroczystości obchodów 100.lecia Związku Polaków w Niemczech (ZPwN założony 27.08.1922 w Berlinie a zarejestrowany na podstawie prawa pruskiego w sądzie w Berlinie 3.12.1922,w byłej Republice Weimarskiej 1918-1933) zorganizowane przez Klub Rodło Ziemi Babimojskiej,dawniej V dzielnica ZPwN.Pierwsza część uroczystości jubileuszowej z okazji 100 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech rozpoczęła się mszą św. w kościele pw św. Jacka na cmentarzu parafialnym w Babimoście w godzinach przedpołudniowych. Podczas Mszy św. Klubowi Rodła Ziemi Babimojskiej wręczony został poświęcony sztandar . Po Eucharystii nastąpił przemarsz z orkiestrą pod tablicę pamiątkową oraz jej odsłonięcie. Na tablicy tej widnieje napis : WYTRWAMY I WYGRAMY , W 100 LECIE POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH CZCZĄC PAMIĘĆ WSZYSTKICH, KTÓRZY WIERNI ZNAKOWI RODŁA I PRAWDOM POLAKÓW WALCZYLI O WOLNOŚĆ I POLSKOŚĆ ZIEMI BABIMOJSKIEJ W LATACH : 1922 – 1945. Przytoczone jest również Pięć Prawd Polaków. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście. Zebranych powitała muzyka kapeli koźlarskiej , następnie prof dr hab Tomasz Nodzyński wygłosił prelekcję nt: Związku Polaków w Niemczech a na zakończenie wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Babimoście w historycznym przedstawieniu „ O czym mówią stare zdjęcia ? Uświetniła swoim koncertem podniosłe uroczystości piosenkarka Małgosia.Przybyły na obchody delegacje klubów Rodło tak z Polski jak i z RFN,przedstawiciele władz samorządowch i państwowych,potkomkowie członków ZPwN,młodzież i dzieci.

Związek Polaków w Niemczech powstał w 1922 r. Odegrał on ogromną rolę na terenie Babimojszczyzny ,dawnej V dzielnicy ZPwN w okresie międzywojennym.Po I wojnie światowej Babimojszczyzna po podpisaniu Traktatu Wersalskiego w1919 roku nie wróciła do Macierzy.  ZPwN zrzeszał polskie organizacje, które już w czasie zaborów dbały o to, by polskość nie zaginęła, by kontynuowane były polskie tradycje i zwyczaje, by kolejne pokolenia posługiwały się językiem polskim. Dla mieszkańców Babimojszczyzny pielęgnowanie tradycji przodków jest bardzo ważne. W swoich działaniach nie tylko przypominają o walce o polskość na tych terenach, ale uczą również dzieci i młodzież tożsamości. Ich dziadkowie i pradziadkowie byli Polakami, ale mieszkali w granicach Rebubliki Weimarskiej a potem zbrodniczej III Rzeszy a wcześniej po II rozbiorze I Rzeczpospolitej żyli pod zaborem pruskim. Za polskość byli prześladowani, gdyż chciano ich zgermanizować. Dlatego tworzyli polskie związki pod nazwą Rodło. To były m.in. szkoły, kluby sportowe, straż ogniowa, kółka rolnicze.Klub  „Rodło” nadal działa w Babimoście i jego okolicach, a obecnie głównym zadaniem klubu jest zachowanie pamięci o tych, którzy całe swoje życie poświęcili walce o niepodległość, o zachowanie polskich zwyczajów , tradycji i polskiej mowy.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.