Historia zakonu sięga roku 1911, kiedy to 30 grudnia płk. Antonio Torres wraz z dziewięcioma członkami założycielami postanowili upamiętnić męczeńską śmierć filipińskiego bohatera ludowego Jose Rizala. Powołali więc do życia zakon o nazwie ,, The Knights of Rizal". 
Doktor Jose Rizal urodził się 19 czerwca 1861 roku w Calambie. Był lekarzem, pisarzem oraz politykiem, czynnie angażującym się w zreformowanie hiszpańskiego systemu zarządzania Filipinami. Ubiegał się także o prawo do swobody zgromadzeń, wolności słowa oraz równości praw Filipińczyków wobec Hiszpanów. Pomimo iż nie domagał się suwerenności dla Filipin, został aresztowany a następnie rozstrzelany pod zarzutem podrzegania do buntu przeciwko wojskom kolonialnym. Miało to miejsce 30 grudnia 1896 roku w Manilii. Dzień ten jest obchodzony jako narodowe święto Filipin „Rizal Day”. 
Dnia 14 czerwca 1951 roku został uchwalony dekret ustawodawczy jako ,,Ustawa Republiki nr 646" i wszedł w życie, a nakaz, który istniał na gruncie prawa prywatnego  od 1911 roku, został przekształcony w  instytucję prawa publicznego. 
Dokonał tego ówczesny prezydent Filipin. Owy dekret definiuje zakon jako organizację niesekciarską, neutralną, nierasistowską, obywatelsko-patriotyczną i kulturalną.
Zakon nie jest jedynie bierną jednostką upamiętniającą śmierć Rizala. 


Jego członkowie oprócz posiadania przywilejów wiążących się z przynależnoscią do organizacji, aktywnie angażują się w pomoc filipińskim dzieciom i młodzieży na całym świecie. Przykładem jest coroczna konferencja National Rizal Youth Leadership Institute a także Międzyuczelniany Akademicki Konkurs Talentów i Umiejętności. Ogólnoświatowa działalność zakonu przejawia się w wielu akcjach humanitarnych oraz międzynarodowych projektach, głównie edukacyjnych według ideałów Doktora Rizala. Jest to spowodowane znacznymi ograniczeniami w możliwości kształcenia się młodszej społeczności Filipin. 
Zasoby finansowe oraz fizyczne, którymi dysponuje organizacja są bezpośrednio przekazywane potrzebującym społecznościom, co daje pewność pełnej i klarownej realizacji przedsięwzięć. Każdy oddział (Chapter) jest niezależny finansowo od centrali organizacji i ma własne cele, projekty, które są bezpośrednio realizowane. Na świecie działa aktywnie ponad 25 000 członków.
Członkostwo jest zwykle możliwe dla każdego pełnoletniego mężczyzny o dobrej reputacji i moralnym charakterze. Istotnym elementem jest także praca na rzecz wspólnego dobra w dziedzinach, które są bliskie ideałom Doktora Rizala. 
Ostatnim, najważniejszym czynnikiem jest wstawiennictwo dwóch czynnych rycerzy oraz uznanie Rady Najwyższej. 

Po powrocie jednego z członków Zakonu na ojczyste ziemie, organizacja ku pamięci Rizala będzie mogła rozpocząć swoją działalność także w Polsce. 
Dnia 3 września br. na zamku w Niedzicy doszło do otwarcia polskiego oddziału tego orderu  a także odbyła się oficjalna ceremonia pasowania nowych rycerzy. 
Na ową uroczystość stawiło się wielu znamienitych gości, między innymi: 
H. E. Ambassador Filipin- Pani Leah Basinang- Ruiz z mężem i córką, Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ- Pan Marcin Kolasa, Wójt Gminy Łapsze Niżne- Pan Jakub Jamróz, Honorowy Konsul Niemiec- Pani Doktor Agnieszka Buk z mężem,
Attache Kulturalny Ambasady - Pani Chloe Silverio z mężem. 


Z belgijskiej centrali orderu, przybyli prowadzący tę ceremonię Sir Felino W. Paras,KGCR, Sir Juanito Villa,KGOR, Sir Mario Fajardo,KGOR, Sir Albert Arevalo,KGOR, także Sir Stephan Breu,KCR z Szwajcarii i oczywiście założyciel polskiego Chapteru- Sir Johann N.Mika,KCR. 
W niedzickim zamku gościło również wielu innych przybyłych Gości z Belgii, Szwajcarii, Finlandii, Japonii i Niemiec. 
Inspirującym jest fakt, jak wielu ludzi z różnych krajów potrafi zjednoczyć się ku wspólnej idei niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Jednakże, aby można było realizować projekty na jeszcze większą skalę, nięzbędni są ochotnicy i sponsorzy, którzy swoją postawą i działaniem będą aktywnie urzeczywistniać załozenia i cele organizacji. 

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.