24.08.2022, 31. rocznica ogłoszenia Niepodległości Ukrainy, Święto Niepodległości, demonstracja, przemarsz od Zoologischer Garten do Brandenburger Tor Ukraińców i ich przyjaciół w tym klubowiczów Rodło/GP w Berlinie przeciwko putinowskim zbrodniarzom. Mija pół roku od zbójeckiej napaści siepaczy Putina na Ukrainę, Ukraińska armia dzielnie stawia opór bestiom sowieckim. Rosjanie ponoszą ogromne straty tak militarne jak i ekonomiczne. Należy podkreślić, że Polska jako pierwsza uznała niepodległą Ukrainę po rozpadzie imerium zła czyli związku radzieckiego w 1991 roku.

13

Także obecnie Polacy pomagają uciekinierom Ukraińcom, przyjmując ich w swoich domach, udzielają schronienia i wyżywienia oraz opieki lekarskiej, pomagają w nauce języka, znalezieniu pracy itd. Rząd Polski pomaga militarnie, gospodarczo Ukrainie i na forum międzynarodowym. Jest ogromna wola i wielki duch zwycięstwa nad ludobójczą, putinowską FR w narodzie ukraińskim w tym w rozsianej na świecie diasporze. Wielotysięczny protest Patriotów Ukraińców w Berlinie jest tego najlepszym dowodem. W wielu miastach świata odbyły się podobne marsze protestu przeciwko zbrodniczej klice na Kremlu, ostoi terroryzmu światowego.1