W Berlinie dnia14.06.2022 odbyło się forum dyskusyjne moderowane przez panią dr Regine Elsner z Centrum dla Wschodniej Europy i Studiów Międzynarodowych pt."Wspólnoty religijne Ukrainy i rosyjska wojna inwazyjna".Zaproszeni zostali do bardzo interesującego dialogu Ich Ekscelencje Epifaniusz,Biskup ,Metropolita Kijowa i całej Ukrainy,Głowa Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, Biskup,Ordynariusz Kijowsko-Żytomierski Kościoła Rzymsko-Katolickiego Vitalij Krywyzky,Pastor,Pierwszy Zastępca Naczelnego Biskupa Ukraińskiego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej(Zielonoświątkowcy)Anatolij Kosatschok,oraz zacni prelegenci

 

Szejk Ahmed Takim,Mufti Ukrainy,z Administracji Duchowej Muzułmanów Ukrainy i Radca Prawny Naczelnych Rabinów Kijowa i Ukrainy,ze Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy Gennadij Biloryzky. Przywitał zaproszonych Gości jak i publiczność zastępca kierownika departamentu współpracy europejskiej i międzynarodowej z fundacji Konrada Adenauera pan Frank Preis.Warto podkreślić wyraźny ekumeniczny charakter całej rozmowy

z wybitnymi przedstawicielami Wspólnot Religijnych Ukrainy.

Bardzo owocną debatę z tak wybitnymi Prelegentami zwięźle można ująć w stwierdzeniu"wojny z tyranem Putinem nie da się wygrać bez wszechstronnej pomocy Ukrainie przez kraje demokratyczne".Po oficjalnym panelu mogli uczestnicy spotkania porozmawiać w kuluarach przy smacznym poczęstunku.Czcigodni zaproszeni Pasterze Religijni z Ukrainy,Ambasadorzy Pokoju i Pojednania udają się na trudne spotkanie do "paszczy lwa"do Brukseli.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.