Księdza Bolesława DomańskiegoW dniu 14 stycznia 2022 roku obchodziliśmy 150-rocznicę Urodzin śp.dr Księdza Bolesława Domańskiego,Patrona, długoletniego prezesa Związku Polaków w Niemczech. Zacny Jubilat urodził się 14 stycznia 1872 roku we wsi Przytarnia na Kaszubach (Przȅtarniȏ), nad Jeziorem Wdzydzkim zwanym „ kaszubskim morzem” w parafii Wiele pod Chojnicami, obecnie w gminie Karsin,powiat kościerski w województwie pomorskim, w dawnym w zaborze pruskim w rodzinie kaszubskiego nauczyciela .W domu państwa Domańskich panowała atmosfera patriotyczno - religijna. Ksiądz Bolesław został ochrzczony we Wielu 17 stycznia 1872 roku. Śp.ks.Patron, uczył się w pruskiej szkole ludowej w Kiełpiu, pow. chełmiński, gdzie nauczycielem był jego ojciec. Potem w biskupim gimnazjum Collegium Marianum w Peplinie /była to jedyna szkoła średnia na Pomorzu, w której dominowali Polacy/, skąd nie udało się Prusakom wyeliminować j. polskiego jako przedmiotu nauczania i środka komunikowania. W królewskim gimnazjum klasycznym w Chełmnie zdał śp.ks. Domański maturę dnia 25 lutego 1890 roku a potem było Seminarium Duchowne w Pelplinie i dnia 15.10.1893 roku śp.Bolesław Domański otrzymał świecenia diakonatu a dnia 9 marca 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Monasterze. Po śmierci proboszcza w Zakrzewie w 1903 roku objął posługą kapłańską tamtejszą parafię.Tutaj we wsi Zakrzewo,zwanej „małą Warszawą” spędził swe dojrzałe, najbardziej owocne lata życia ,a dom śp.ksiądza Patrona prowadziła niezamężna siostra Melania,Wincenta. Ze służbą Panu Bogu i ukochanej Ojczyźnie szerzył i wprowadzał w życie idee pracy organicznej , w tym prace u podstaw-zakładał kółka rolnicze i banki ludowe, chóry śpiewacze i związki sportowe, kursy racjonalnej hodowli inwentarza, instytucje charytatywne i placówki społeczne, spółdzielnie i koła samopomocowe. W sytuacji narastającego szowinizmu niemieckiego, hitlerowskiej buty, Polacy czerpali siły do przetrwania z postawy i solidnej pracy śp.dr Ks.Bolesława i Jego zawołania „lud Polski się nie da”. Śp.Ksiądz Patron zamknął oczy na zawsze 21 kwietnia 1939 roku w szpitalu św. Józefa w Berlinie. Nad zwłokami Wielkiego Polaka w dniu 25 kwietnia 1939 roku w Berlinie pochyliły się 242 polskie sztandary a jeden przysłonił jego trumnę ze znakiem „ Rodło”. Po mszy żałobnej w kościele św. Jadwigi w Berlinie, prawdziwej manifestacji wiary i patriotyzmu jeszcze w tym samym dniu z Berlina do Zakrzewa ruszył osobliwy, liczący blisko 3 km kondukt samochodów osobowych i autobusów. Na czele konduktu w trumnie ,okrytej czerwonym sztandarem z białym znakiem Rodła w swej ostatniej drodze do Zakrzewa jechał zmarły Pasterz Ludu Polskiego w III Rzeszy.Na Ziemi Złotowskiej ludzie klękali przy drodze,witali swego zmarłego Księcia Polskich Dusz.Trumnę zaprowadził do grobu ks. Biskup sufragan Dominik z Pelplina w asyście katechetów,księży i tysięcy wiernych. Polacy z całych Niemiec odprowadzali swego nieodżałowanego Prezesa i Patrona. Był to pogrzeb Polaka , który wołał kiedyś do swoich rodaków :


„Będziecie zwalczanie, ale nie zwalczeni!
Będziecie pokonywani, ale nie pokonani!
Będziecie zwyciężani, ale nie zwyciężeni”.


Wymurowany grób znajduje się w dziedzińcu przykościelnym za ołtarzem głównym kościoła w Zakrzewie.

Klubowicze Rodło/GP B-B pamiętają o Wielkim Patriocie, Patronie,można bez cienia przesady nazwać śp. dr Księdza Bolesława, Wojciechem Korfantym Krajny.

Niech zawsze towarzyszą nam słowa Wielkiego Polaka,śp.Ks.Patrona:
„Drogą krzyżową jest życie nasze,
zasłane krzyżami niepowodzeń, utarczek,rozczarowań, przeszkód.
Bądźmy dzielni, krzyże te dzielnie dźwigajmy,nieustraszeni idziemy dalej”.


Z szacunkiem i wielką czcią wspominamy,klubowicze Rodła a zarazem KGP organizatora I Kongresu Polaków w Berlinie w dniu 6 marca 1938 roku, wielkiego Polaka ,wielkiego Pasterza ,człowieka ,który całe swe życie oddał pracy dla ukochanej Ojczyzny,dla Mniejszości Polskiej w Niemczech,dla polskości.Jego poświęcenie,praca ocaliła wiele polskich rodzin żyjących w atmosferze brutalnego,hitlerowskiego terroru,zajadłej brunatnej germanizacji,nienawistnej do wszystkiego co polskie.Do końca swego życia śp. Ks dr Bolesław Domański realizował prawdy Związku Polaków w Niemczech ,uchwalone na I Kongresie Polaków w Berlinie,niezwykły katechizm narodowy był dla mniejszości polskiej w Niemczech podstawą narodowego bytu.Ten „mały dekalog” polskości, stał się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.


1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem;
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle.


.Jubileusz, 150 rocznica Urodzin śp. Czcigodnego Patrona zbiega się z 100-ą rocznicą powołania Związku Polaków w Niemczech(Bund der Polen in Deutschland). ZPwN został założony 27 sierpnia 1922 roku a zarejestrowany w sądzie w Berlinie 3 grudnia 1922 roku w Republice Weimarskiej.