Dnia 25.04.2021. odbyła się demonstracja Białorusinów i osób wspomagających z Niemiec, Ukrainy, Polski w przeddzień 36 rocznicy katastrofy reaktora atomowego w Czarnobylu.Przemarsz demostrantów z banerami i flagami od Placu Poczdamskiego przed Bramę Brandenburską w Berlinie.

Protest miał charakter antyputinowski a także skierowany był przeciwko rządom prezydenta Łukaszenki.Został zorganizowany przez zarejestrowane stowarzyszenie RAZAM, które zostało powołane w 9 sierpnia 2020 roku w Berlinie w dniu wyborów prezydenckich na Białorusi.Najbardziej ucierpieli mieszkańcy miast , Prypeć, Janowa, Czarnobyl itd. i wsi wokół zniszczonego reaktora atomowego na Ukrainie. Zbudowano dwa sarkofagi nad uszkodzonym reaktorem.

11

Skutki wybuchu odczuwalne były i są także daleko od miejsca katastrofy, w wielu krajach Europy.Przyjmuje się że w wyniku wybuchu reaktora w wyniku napromieniowane zmarło ok. 180 tyś. ludzi a status osoby poszkodowanej posiada ok. miliona dzieci i ok. 2 mln dorosłych. Szczególnie duże straty zanotowano na Białorusi.

3

Około 23 % procent powierzchni Białorusi zostało napromieniowane, ucierpiało ok. 2,2 mln obywateli, zostało przesiedlonych przeszło 138 tysięcy ludzi a ok. 200 tysięcy dobrowolnie się przesiedliło.Horrendalne straty w wyniku tej straszliwej katastrofy sięgają kwoty 235 mld dolarów. Warto przypomnieć, że na Białorusi w Ostrowcu oddano do próbnego użytku w listopadzie 2020 roku reaktor atomowy zbudowany wg projektu rosyjskiego, 23 km od granicy z Litwą czyli UE. Zachodzą uzasadnione obawy katastrofy reaktora atomowego zbudowanego na Białorusi, pomimo zwiększonych środków bezpieczeństwa.

5

8