SIŁA POMOCY!  DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY

W ramach  programu o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji polska młodzież z województwa lubuskiego przystąpiła do projektu „Lubuskie Młodzieżą Silne” w celu zdobycia i doskonalenia  przez osoby młode do 29 r. życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.  Jako animator skłaniam tych młodych ludzi do aktywności w niesieniu pomocy innym, zachęcam do samodzielnych działań w  dobrowolnym i autentycznym uczestnictwie w życiu społeczno-kulturalnym.

Projekt powstał w odpowiedzi na pytania:

Jak zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy ?

Co zrobić by chętniej i odważniej angażowali się w działalność społeczną i     charytatywną?

Do projektu zaproszeni zostali przede wszystkim uczniowie klas najstarszych z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.  W ramach różnorodnych działań uczniowie spotykali się z trenerami kompetencji społecznych, animatorami, doradcą zawodowym i psychologiem. Odwiedzali  instytucje wspierające ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji. Celem wizyt było zapoznanie się z ideą, funkcjonowaniem, realizacją zadań organizacji pomocowych. Młodzież zachęcana była do włączania się w działalność społeczną i charytatywną.

Oczekiwanym efektem uczestnictwa w projekcie było zdobycie nowych, bardzo ważnych kompetencji społecznych. Młodzi ludzie uczyli się między innymi rozpoznawać potrzeby innych osób, pracy w grupie, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka. Podczas warsztatów uczyli się jak działać na rzecz innych, jakie korzyści może przynieść wolontariat w późniejszej karierze zawodowej oraz doświadczyli tego, że wolontariat to szansa na spełnianie własnych pasji. W ramach projektu  organizowane były akcje wolontariatu w celu aktywizacji młodzieży i poszerzaniu ich kwalifikacji.  Wolontariat może być i bardzo często jest uzupełnieniem aktywności zawodowej. Dlatego wraz z młodzieżą uczestniczyliśmy w wielu akcjach charytatywnych.

Pierwszą akcję zorganizowaliśmy w dniu Świętego Mikołaja ( 6 grudnia ) w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie. Poprzez obdarowanie społeczności szkolnej słodkościami, uczestnicy projektu podziękowali za włączanie się w  różne akcje charytatywne, nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią. Zachęcaliśmy do dalszego czynienia dobra i zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem ktoś z bliskiego otoczenia nie potrzebuje wsparcia i pomocy.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem było przyłączenie się do Jarmarku Bożonarodzeniowego przy świebodzińskim ratuszu. Plan zakładał promocję i szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży i mieszkańców Świebodzina. Grupa projektowa przyczyniła się do wsparcia i aktywnego uczestnictwa w prowadzonej zbiórce finansowej na rzecz pomocy Agatce, dziewczynce ze Świebodzina chorującej na: wadę serca HLHS, dysplazję bioder, która w styczniu miała przejść operację w klinice w Niemczech. Zadaniem grupy była promocja i uatrakcyjnienie zbiórki finansowej poprzez włączenie w działania animacyjne mieszkańców Świebodzina. Każde dziecko, które przyłączyło się do zabawy i pokolorowało świąteczny obrazek otrzymało nagrodę. Mieszkańcy miasta mogli poczęstować się wypiekami przygotowanymi przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie oraz otrzymać wykonane przez nich w technologii druku 3D świąteczne ozdoby. Tak zachęcone osoby chętniej przekazywały datki finansowe na rzecz Agatki. Nasze wolontariuszki na deskach świebodzińskiej sceny odtańczyły układ świąteczny przygotowany na tę okoliczność.

Chętnie też wzięliśmy udział w akcji zbiórki żywności "POMAGANIE DAJE RADOŚĆ" w sklepie TESCO w Świebodzinie. Tym razem zbieraliśmy produkty długoterminowe dla rodzin  w trudnej sytuacji materialnej. Przekazane datki sprawiły wielką radość obdarowanym.

Entuzjazm to siła napędowa, a osoby pełne entuzjazmu mają w oku ten charakterystyczny błysk i zdecydowanie częściej się uśmiechają. Nasza grupa wolontariacka też obdarzała uśmiechem, a także wspomagała działania Fundacji Pomoc i Nadzieja podczas grudniowej Miejskiej Wigilii. Wspierając organizatora przedsięwzięcia, którego celem było integracja społeczności miasta Świebodzin nasza młodzież zaangażowała się w prace związane z obsługą gastronomiczną i techniczną, a także z zorganizowaniem gier i zabaw dla najmłodszych.

Trudno nie czuć także radości kiedy uczestnicy projektu wspólnie z seniorami zaśpiewali kolędy. Wizyta młodych była świetną okazją do tego, by zrozumieć, że warto poświęcić swój czas dla uśmiechu i radości jaki mogliśmy zobaczyć wśród podopiecznych Domu Dziennego Pobytu HOMINI.

Niestety, wiele zaplanowanych działań nie zostało zrealizowanych ze względu na epidemię koronawirusa. Jednak przestrzegając zaleceń Ministerstwa Zdrowia młodzież  w dalszym ciągu  uczestniczyła w projekcie w  trybie zdalnym. Podczas internetowych spotkań na platformach komunikacyjnych podejmowaliśmy tematy związane z zapoznaniem młodzieży z instytucjami pomocowymi. Dzięki uzyskanej wiedzy z zakresu niesienia pomocy osobom wykluczonym społecznie i nieradzącym sobie w trudnych sytuacjach życiowych, będą mogli być wsparciem dla potrzebujących i wskazać im właściwą drogę do odpowiednich placówek.

Głównym celem projektu było zwiększenie  wśród  jego uczestników kompetencji społecznych, które są zbiorem pozytywnych umiejętności niezbędnych do  bezkonfliktowego przebywania z innymi i konstruktywnego funkcjonowania w grupach. Ważnym jest też, aby zdobyta wiedza została zastosowana w życiu społecznym i zawodowym. Jako animator dążyłam do tego, aby  zgromadzone w trakcie trwania projektu kompetencje  umożliwiły w przyszłości  radzenie  sobie w  różnych  sytuacjach życiowych osobom wkraczającym  w dorosłość kierując się słowami :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  (Jan Paweł II)

AGNIESZKA DENIS

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.