W dniu 1 września 2019 roku odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Berlinie, Heerstrasse 139. Przemówienie wygłosił ambasador RP w Berlinie. Niestety nie było powitania w języku polskim ani nie było przedstawienia poczt sztandarowych, także nie przedstawiano ,kto właśnie składa wieńce lub wiązanki kwiatów.

W uroczystości wzięli udział oraz złożyli wieńce przedstawiciele władz politycznych z Niemiec ,attachatów wojskowych, placówki dyplomatycznej RP w Berlinie, członkowie Klub Gazety Polskiej B-B a zarazem Klubu Rodło B-B, Klubu Rodło Ziemi Babimojskiej ,Klubu Rodło Szczecin,oraz środowisk kombatanckich i polonijnych, diaspory ukraińskiej i mieszkańcy Berlina. Po ceremonii klubowicze Rodła zapalili dwa znicze biały i czerwony przed pomnikiem. Następnie udali się przed mogiły zabitych polskich lotników, gdzie także zapalili znicze i oddali hołd bohaterom. Po uroczystości część uczestników udała się na Mszę św. do kościoła pw. św. Józefa. Eucharystię sprawowali Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Heiner Koch i Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Lityński .Przejmującą homilię, nagrodzoną długimi brawami wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz z Diecezji Zielogórsko-Gorzowskiej. Po Eucharystii wierni zostali zaproszeni na poczęstunek. O godz. 13:00 rozpoczęła się podniosła uroczystość na Askanischer Platz, przed ruinami dawnego dworca Anhalter zorganizowana przez Instytut Niemiecko-Polski ,gdzie ma powstać pomnik polskich ofiar barbarzyństwa niemieckiego nazistowskiego. Powitał zaproszonych gości i prelegentów pan prof. dr Dieter Bingen a oprawę muzyczną zapewnił polsko-niemiecki chór „Spotkanie”. Przemówienie wygłosili pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i pan Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schauble oraz uczestnik walk z Niemcami hitlerowskimi w czasie Powstania Warszawskiego pan prof. dr Zbigniew, Antoni Kruszewski. Po zakończonej uroczystości wielu uczestników złożyło kwiaty w barwach Polski przed ścianą- ruiną byłego dworca kolejowego.

 
„II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią[1]. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50[2] do 78[3] milionów ludzi.
Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę oraz od 17.09.1939 najazdem pomocniczym Niemcom przez ZSRR na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny. W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej używane jest pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej – rozpoczęła się ona 22 czerwca 1941 atakiem niemieckim, a zakończyła w dniu 9 maja 1945. Formalnie Stany Zjednoczone wojnę rozpoczęły 7 grudnia 1941 w wyniku japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie Oʻahu.”
Źródło:Wikipedia:

DSCI0082 bearbeitet

DSCI0127 bearbeitet

DSCI0168 bearbeitet

DSCI0188 bearbeitet

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.