W dniu 30 marca 2019 roku odbyły się w Zakrzewie uroczystości uczczenia 80.rocznicy Patrona śp.ks.dr Bolesława Domańskiego,byłego długoletniego prezesa Związku Polaków w Niemczech .Organizatorami podniosłej uroczystości byli Pan Starosta Złotowski Ryszard Goławski,Pan Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława oraz Pani Dyrektor Domu Polskiego Barbara Szopińska-Matysek oraz Jej Mąż Pan Henryk Szopiński.

W czasie przyżywanego Postu niech zawsze towarzyszą nam słowa Wielkiego Polaka,śp.ks.Patrona:„Drogą krzyżową jest życie nasze, zasłane krzyżami niepowodzeń, utarczek,rozczarowań, przeszkód. Bądźmy dzielni, krzyże te dzielnie dźwigajmy,nieustraszeni idziemy dalej. Ksiądz Bolesław Domański urodził się 14 stycznia 1872 roku w rodzinie kaszubskiego nauczyciela we wsi Przytarnia nad Jeziorem Wdzydzkim zwanym „ kaszubskim morzem” w parafii Wiele pod Chojnicami. W domu państwa Domańskich panowała atmosfera patriotyczno - religijna. Ksiądz Bolesław został ochrzczony we Wielu 17 stycznia 1872 roku. Śp.ks.Patron, uczył się w pruskiej szkole ludowej w Kiełpiu, pow. chełmiński, gdzie nauczycielem był jego ojciec. Potem w biskupim gimnazjum Collegium Marianum w Peplinie /była to jedyna szkoła średnia na Pomorzu, w której dominowali Polacy/, skąd nie udało się Prusakom wyeliminować j. polskiego jako przedmiotu nauczania i środka komunikowania.

W   królewskim gimnazjum klasycznym w Chełmnie zdał śp.ks. Domański maturę dnia 25 lutego 1890 roku a potem było Seminarium Duchowne w Pelplinie i dnia 15.10.1893 roku śp.Bolesław domażski otrzymał świecenia diakonatua dnia 9 marca 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Monasterze. Po śmierci proboszcza w Zakrzewie w 1903 roku   wie  objął posługą kapłańską tamtejsza parafię.Tutaj  we wsi Zakrzewo,zwanej „małą Warszawą” spędził swe dojrzałe, najbardziej owocne lata życia ,a dom śp.ksiądza Patrona  prowadziła  niezamężna siostra Melania Wincenta. Ze służbą Panu Bogu i ukochanej Ojczyźnie szerzył i wprowadzał w życie idee pracy organicznej , w tym prace u podstaw-zakładał kółka rolnicze i banki ludowe, chóry śpiewacze i związki sportowe, kursy racjonalnej hodowli inwentarza, instytucje charytatywne i placówki społeczne, spółdzielnie i koła samopomocowe. W sytuacji narastającego szowinizmu niemieckiego, hitlerowskiej buty, Polacy czerpali siły do przetrwania z postawy i solidnej pracy śp.ks Domańskiego i Jego zawołania „lud Polski się nie da”. Śp.ksiądz zamknął oczy na zawsze 21 kwietnia 1939 roku w szpitalu św. Józefa w Berlinie. Nad  zwłokami Wielkiego Polaka w dniu 25 kwietnia 1939 roku w Berlinie pochyliły się 242 polskie sztandary a jeden przysłonił  jego trumnę ze znakiem  „ Rodło”. Po mszy żałobnej  w kościele św. Jadwigi w Berlinie, prawdziwej manifestacji wiary i patriotyzmu jeszcze  w tym samym dniu z Berlina do Zakrzewa ruszył osobliwy, liczący blisko 3 km kondukt samochodów osobowych i autobusów. Na czele konduktu w trumnie ,okrytej czerwonym sztandarem z białym znakiem Rodła w swej ostatniej drodze do Zakrzewa jechał zmarły Pasterz Ludu Polskiego w III Rzeszy.Na Ziemi Złotowskiej ludzie klękali przy drodze,witali swego zmarłego Księcia Polskich Dusz.Trumnę zaprowadził do   grobu  ks. Biskup sufragan Dominik z Pelplina w asyście katechetów,księży i tysięcy wiernych.  Polacy z całych Niemiec odprowadzali swego nieodżałowanego prezesa i patrona. Był to pogrzeb Polaka , który wołał kiedyś do swoich rodaków :

„Będziecie zwalczanie, ale nie zwalczeni!

Będziecie pokonywani, ale nie pokonani!

Będziecie zwyciężani, ale nie zwyciężeni

Wymurowany grób znajduje się w dziedzińcu przykościelnym za ołtarzem głównym kościoła.

Grobowiec śp. Ksiądza Bolesława Domańskiego  stał się relikwią mieszkańców Ziemi Złotowskiej i historyczną pamiątką po Wielkim Kapłanie i Wielkim Polaku, dokąd  ciągnęły i ciągną  pielgrzymki.

Po zakończeniu II wojny światowej Ziemia Złotowska powróciła do Polski, ale nie był to powrót łatwy ani radosny. Polacy z Pogranicza, zwani odtąd ludnością autochtoniczną, traktowani byli nieufnie przez pachołków sowietów , komunistów . „Jesteśmy Polakami” zawsze  wołali wobec zbrodniczych władz III Rzeszy, a po wojnie tym okrzykiem musieli zapewniać o swej polskości komunistyczne  władze Polski.

W dniu 30 marca 2019 roku pochyliliśmy głowy ,z szacunkiem i wielką czcią wspominaliśmy,klubowicze Rodła a zarazem KGP z panem Alfonsem Tomke,stulatkiem ,uczestnikiem I Kongresu ZPwN w Berlinie 6 marzec 1938 roku, wielkiego Polaka ,wielkiego Pasterza ,człowieka ,który całe swe życie oddał pracy dla ukochanej Ojczyzny,dla Mniejszości Polskiej w Niemczech,dla polskości.Przybyliśmy do Zakrzewa,by oddać  hołd   pamięci Księdzu Patronowi ,jak za życia jak i obecnie mowią o Nim Zakrzewianie.Jego poświęcenie,praca ocaliła wiele polskich  rodzin żyjących w atmosferze brutalnego,hitlerowskiego terroru,zajadłej brunatnej germanizacji,nienawistnej do wszystkiego co polskie.Do końca swego życia śp. ks dr Bolesław Domański realizował prawdy Związku Polaków w Niemczech ,uchwalone na I Kongesie „Jesteśmy Polakami-co dzień Polak narodowi służy”.Serdeczne podziękowania należą się Księdzu Proboszczowi parafii zakrzeńskiej Chorobie za wruszającą homilię,wspaniałe przemówienie starosty złotowskiego oraz  doskonalą jak zawsze organizację uroczystości,występy artystyczne zaproszonych zespołów  ,smaczny poczęstunek   przez panią dyrektor Domu Polskiego i Jej Małżonka.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.