InnoTrans 2018

Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans 2018 odbyły się w Berlinie w dniach od 18 do 23 września 2018 roku. Trzy pierwsze dni targów przeznaczone były wyłącznie dla specjalistów. Natomiast od 22 do 23 września targi były udostępnione na terenach zewnętrznych dla publiczności.

InnoTrans odbywały się na terenach Messe Berlin przy ulicy Messedammm 23. Ich organizatorem było Messe Berlin. Inno Trans odbywają się co dwa lata i dlatego cieszą się ogromnym zainteresowaniem specjalistów z branży transportowej, a ekspozycja zewnętrzna zawsze przyciąga tłumy publiczności. 

Inno Trans to są największe na świecie targi poświęcone transportowi szynowemu. W czasie ich trwania spotkali się producenci z całego świata . Byli to zarówno przedstawiciele publicznych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierowie, technicy, a także przedstawiciele ministerstw transportu poszczególnych krajów biorących udział w tych targach.

Zakres imprezy obejmował przede wszystkim transport szynowy i wszystko z nim związane. A więc szeroki wybór pojazdów szynowych, układy, części oraz serwisy i konserwacja pojazdów kolejowych. Także wyposażenie wnętrz prezentowanych pojazdów. Na Inno Trans można było też zobaczyć nowoczesne autobusy miejskie i dalekobieżne oraz tramwaje. Ciekawa była ekspozycja ukazująca nowoczesne systemy informacyjne i sterowanie ruchem. Przedstawiony został też transport towarowy ze sprzętem wspomagającym ten transport. Bardzo ciekawa była też wystawa na zewnątrz maszyn budowlanych i osprzęt do nich. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się najnowsze na świecie różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, oświetlenia i wentylacji. Także najnowsze technologie budowy szlaków komunikacyjnych. Uwagę przyciągała też ekspozycja pokazująca technologię podziemnych prac budowlanych.

Na Inno Trans 2018 odbywały się też wydarzenia towarzyszące targom. Dialog Forum, gdzie odbywały się ciekawe dyskusje z udziałem ekspertów. W International Tunnel Forum można było zobaczyć ciekawe prezentacje pokazujące budowę tuneli. Rail Leaders Summit poświęcony był kwestiom szerokiej współpracy międzynarodowej w zakresie kolejnictwa. Odbywał się tam też zjazd ministrów transportu z poszczególnych krajów. Public Transport Forum było poświęcone przyszłości transportu kolejowego. Public Transport i Intenos Hail Forum zajmował się wyposażeniem wnętrz pojazdów i usług dla pasażerów.

Targi Inno Trans cieszą się coraz większym zainteresowaniem bo dotyczą każdego z nas, gdyż wszyscy chcemy podróżować szybko i komfortowo. Specjaliści z całego świata mają okazję na tych targach zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i wymienić poglądy na temat wizji rozwoju transportu szynowego i kołowego. Dla publiczności jest to wyjątkowa okazja do obejrzenia ciekawej wystawy na zewnątrz targów i bezpośrednim zetknięciem się z prezentowanym sprzętem.

Najbliższe targi Inno Trans odbędą się w Berlinie w roku 2020.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.