WTO

Uroczystości w dniu  15.07.18 tj. w wigilię 100-ej rocznicy urodzin Dostojnego Jubilata, Pana Alfonsa Tomke, rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Cieślika wspólnie z wielebnymi  księżmi w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.

Na Mszę św. przybyli krewni Zacnego Jubilata, przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, członkowie Klubów Rodło ,Klubu Gazety Polskiej-Berlin-Brandenburg, osobisty delegat Pana Prezesa PiS , pani Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Justyna Schulz, przedstawiciele rodu Kłopockich.

W Mszy św. uczestniczyli również  pani dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie Barbara Szopińska z mężem Henrykiem .

W przejmującej homilii JE Ks. Biskup przestawił życiorys Jubilata, jego uczestnictwo w I Kongresie Związku Polaków w Niemczech ,współtworzenie Pięć Prawd Polaków w dniu 6 marca 1938 w Berlinie ,zasługi dla społeczności zakrzewskiej.  JE Ksiądz Biskup Paweł Cieślik przekazał Solenizantowi życzenia z Watykanu podpisane przez Ojca Świętego Franciszka. Warto podkreślić, że świętowano także 80.Urodziny Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pawła Cieślika wywodzącego się z ziemi zakrzewskiej. W czasie uroczystości wierni spontanicznie odśpiewali  obu Jubilatom  "Życzymy, życzymy". Po uroczystej Mszy św. krewni jak i goście udali się do Domu Polskiego ,zaproszeni do wspólnoty stołu z Jubilatem. Przed zajęciem miejsc przez biesiadników przy suto zastawionych stołach w pięknie udekorowanej sali , krewni i zaproszeni goście składali życzenia dostojnemu Jubilatowi .

Specjalny list gratulacyjny od Pana Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odczytał jego wysłannik Adam Bogrycewicz, a list gratulacyjny od Pana Premiera  wójt Zakrzewa. Także Prezydent RP Andrzej Duda przysłał list na adres Solenizanta.

Pan Alfons Tomke  urodził się 16 lipca 1918 roku w Zakrzewie , jest Synem Marii i Franciszka i miał ośmioro rodzeństwa.Wychowywał się w bardzo patriotycznej  rodzinie, Oboje rodzice należeli do Związku Polaków w Niemczech. Na prośbę prezesa ZPwN śp. księdza dr Bolesława Domańskiego ”Ty musisz jechać” z 11.osobową  delegacją z Piły pociągiem udał się na I Kongresie Związku Polaków w Niemczech w Berlinie w dniu 6 marca 1938 roku, na którym po odśpiewaniu „Hymnu Rodła” ponad 6 tysięcy uczestników  uchwaliło Pięć Prawd Polaka . Po powrocie z I Kongresu ZPwN, z dniem  11 lipca 1938 został wcielony do Wehrmachtu ,ale po 3 miesiącach zwolniony ze służby, z powodu uznania za ” niebezpieczny dla wojska niemieckiego”. Ponownie został powołany w 1944 roku ,gdy wojska hitlerowskie ponosiły klęski na wszystkich frontach II wojny światowej . Wtedy też dostał się do niewoli sowieckiej pod Leningradem. W niewoli spędził 5 lat, zmuszony do morderczej pracy w kopalni. Zwolniony w 1949 roku na podstawie umowy sowiecko-niemieckiej, został przetransportowany z liczną grupą jeńców do Berlina. Stamtąd powrócił do rodzinnego Zakrzewa gdzie podjął pracę w Urzędzie Gminy jako sekretarz. Mimo nacisków nigdy nie wstąpił do komunistycznej PZPR.  W 1962 roku rozpoczął pracę w banku w Zakrzewie jako inspektor d/s kredytu, dysponując liczydłem i maszyną do pisania. Przepracował tam aż do przejścia na emeryturę. W 1959 roku wziął ślub z Rozalią, jest ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem 9-ciorga wnucząt  i pradziadkiem 10 prawnuków.  Należy do Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, jest odznaczony wieloma medalami i orderami w tym Medalem Rodła i „Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dziękując Dostojnemu Jubilatowi za te pierwsze sto lat, słuchamy w skupieniu opowieści i wspomnień człowieka humoru i wielkiego społecznika, Żywej Historii  naszych czasów.

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.