Uroczystości jubileuszowe 90-lecia założenia Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej w dniu 7.06.2019 roku , zostały zorganizowane przez panią dyrektor Małgorzatę Gruchałę i osoby ją wspomagające. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła położona jest na terenie Gminy Zbąszynek w województwie lubuskim i stanowi symbol walki Polaków z germanizacją i prześladowaniem Mniejszości Polskiej w zbrodniczej III Rzeszy.

Przybyły zaproszone delegacje Klubów Rodła z Niemiec Berllin i Berlin-Brandenburg a zarazem członkowie klubu GP B-B, oraz Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej z panem Prezesem Stanisławem Fabisiem ,przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, czcigodny ksiądz Proboszcz ,zespoły pieśni i tańca ,młodzież i dzieci ,mieszkańcy Dąbrówki i okolicznych miejscowości. Ksiądz Proboszcz Stanisław Sawa w przejmującej homilii podziękował organizatorom i zgromadzonym wiernym za modlitwę i pamięć o założycielach Szkoły ,prześladowanych przez Niemców-nazistów  działaczach i członkach ZPwN. Po Mszy św. w kościele pw  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła  nastąpiło przejście wszystkich gości i organizatorów przed Szkołę Podstawową na dalszą część uroczystości . Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości i publiczności przez panią Dyrektor . Występy zespołów pieśni i tańca z Dąbrówki  były owacyjnie nagradzane ogromnymi brawami. Delegacje Klubów Rodła złożyły piękny wieniec pod Pomnikiem Rodła. Po oficjalnych wystąpieniach i występach artystycznych uczestnicy tej pięknej uroczystości udali się na zwiedzanie sal z pamiątkami ,a następnie na smaczny poczęstunek. Organizatorzy przygotowali niespodziankę uczestnikom gali ,okolicznościowy, wyśmienity tort .
Po drugim rozbiorze I Rzeczpospolitej Ziemia Babimojska znalazła się pod zaborem pruskim. Ostoją polskości były szkoły parafialne w których uczono dzieci religii w języku polskim. Groźna sytuacja dla polskich dzieci nastąpiła po wprowadzeniu w 1900 roku nakazu rządu pruskiego ,aby również religię nauczano w języku niemieckim. Odpowiedzią na ten nakaz były strajki szkolne polskich dzieci w Wielkopolsce i na Pomorzu oraz barbarzyńskie szykany władz pruskich wobec rodziców i dzieci polskich . W latach 1901–1902. strajk polskich dzieci skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim, obejmował on również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Ziemia Babimojska pozostała w granicach państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej. W 1920 roku mieszkańcy Dąbrówki wystąpili z żądaniem nauki religii i nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo do władz Republiki Weimarskiej .W dniu 21 lutego 1929 roku zostało skierowano do Rejencji w Pile podanie mieszkańców Dąbrówki o zezwolenie na otwarcie szkoły polskiej. W dniu 10 czerwca 1929 roku została otwarta polska szkoła w Dąbrówce dzięki ogromnemu zaangażowaniu panów Jana Budycha IV ,Ludwika Kasprzaka i nauczyciela Augustyna Wagnera, który został kierownikiem nowo powstałej szkoły. Władze niemieckie nie zadbały o przydzielenie żadnego budynku szkolnego i tylko dzięki trzem gospodarzom (Franciszek Wieczorek, Wiktor Błoch i Feliks Kostyra ) ,którzy udostępnili pokoje w swoich domach udało się zorganizować szkołę dla polskich dzieci. Szkoła w Dąbrówce była ostoją polskości w zbrodniczej III Rzeszy .Warto podkreślić ogromne zasługi dla polskiego szkolnictwa śp. Jana Baczewskiego prezesa Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Berlinie. Dzięki jemu powstały w Niemczech 63 szkoły powszechne i dwa gimnazja. Z chwilą wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się aresztowania polskich nauczycieli przez gestapo ,szkoły zamknięto,na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dla obrony III Rzeszy z dnia 27 lutego 1940 r.(dekret zbrodniarza wojennego Hermana Göringa).Wielu nauczycieli zamordowano lub umieszczono w niemieckich obozach zagłady.Straty materialne poniesione przez polską mniejszość narodową w Niemczech, spowodowane konfiskatą majątku wyceniane są na co najmniej 8,45 milionów Reichsmarek, obecnie daje kwotę ok.200 mln euro .Do dzisiaj nie zwrócono zagrabionego majątku ZPwN, tylko zwrócono Dom Polski w Bochum,wymagający remontu i wypłacono drobne odszkodowanie. Do chwili obecnej Polacy nie odzyskali oficjalnego statusu mniejszości narodowej w Niemczech, który został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy ,istnieją  problemy z nauczaniem języka polskiego w szkołach w Niemczech ,zatem skutki dekretu Göringa nadal mają swą moc prawną w demokratycznym państwie jakim mieni się RFN.
W 4 września 1989 roku odsłonięto pomnik przed budynkiem szkolnym i szkoła przyjęła nazwę Pomnik Rodła.