W siedzibie fundacji Böll odbyła się ważna konferencja z cyklu Europejskiego Forum Historii.”30 lat po 1989 :Wolność od czego?Wolność za co? Dziedzictwo autorytaryzmu w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jak dziś po „1989” jest interpretowane.”

To bardzo interesujące spotkanie i dyskusję z zaproszonymi gośćmi zorganizowała fundacja partii zielonych oraz przedstawiciele Centrum Informacji Naukowej Memoriał. Interesujące sympozjum otworzył i powitał zacnych prelegentów oraz zaproszoną publiczność pan Walter Kaufmann z fundacji Böll oraz pani Irina Sherbakova z Memoriału Moskwa. Po powitaniu wygłosił referat pan Mikhail Minakow z Kennan Institute, Washington D.C.pt.” Dziedzictwo autorytaryzmu w Europie po 1989 r.”.Referat był mało zrozumiały zatem wszyscy chętnie udali się na przerwę ,czyli przysłowiową „kawusię”.

Następnie odbył się pierwszy panel dyskusyjny pt:”Wolność od czego? Wolność za co ? Jak dzisiaj po 1989 roku jest wspominana?”W tym panelu dziwne stanowisko odnośnie roli opozycji na przestrzeni lat 1980-1989 przedstawił , polski przedstawiciel z PAN. Szkoda, że nie podkreślił rolę Żołnierzy Niezłomnych walczących aż do 1963 roku z komunistami,nie wspomniał o powstaniu antykomunistycznym w Poznaniu w 1956 roku i o strajkach robotniczych w 1970 roku .Wystąpienie było nieciekawe , spodziewaliśmy się jako klubowicze Rodło i KGPB-B zupełnie innego naświetlenia roli opozycji w walce ze znienawidzonym reżimem komunistycznym zainstalowanym w Polsce przez zdrajców-targowiczan przywiezionych w 1945 roku na czołgach sowieckich .Po obfitym i smacznym obiedzie następny panel pt. „Zmiana ideologii. Państwo, Obywatele. Naród . Jakie motywy przewodnie obowiązywały w 1989 r. I jak są one postrzegane dzisiaj ?” Tutaj zaproszeni prelegenci z Serbii,Albanii ,Gruzji i Niemiec dość obszernie przedstawili różnorodne postawy „zwykłych zjadaczy chleba ” w antykomunistycznych protestach w ich krajach, pozytywną rolę religii chrześcijańskiej w pokojowych przeobrażeniach oraz czas wystąpień antykomunistycznych. Moderowała tę bardzo ciekawą dyskusję w tym panelu pani Marion Kraske. Po podwieczorku ostatni panel dyskusyjny pt.”(Niedokończone) wyzwolenie historii. Historiografia i historia po 1989 roku”.prowadziła pani Elena Zhemkova z Memoriału z Moskwy. Panel był o tyle ciekawy, że poruszał tematy tabu po 1989 roku oraz co pozostało z wolności w różnych krajach np. w Rosji. Po obfitej i smacznej kolacji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników do obejrzenia fragmentów dokumentalnego filmu pani Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego „Kobiety Solidarności”. Warto było uczestniczyć w tym spotkaniu i dyskusji z prelegentami a w szczególności wspólnie obejrzeć film ,ukazującym heroizm polskich kobiet walczących ze znienawidzonymi pachołkami moskiewskimi. Warto podkreślić, że gdy wielu opozycjonistów było uwięzionych ,to dzięki odważnym polskim kobietom trwała walka o wolną i niepodległą Polskę a tym samym o upadek znienawidzonego systemu komunistycznego. Walka ta przyniosła zwycięstwo ludzi Solidarności ,upadek Muru Berlińskiego ,zjednoczenie Niemiec, koniec reżimów komunistycznych w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej.