List otwarty(drugi).
Szanowny Panie Premierze,
kilka tygodni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oficjalnym komunikacie poinformowało o spotkaniu przedstawicieli rządów Polski i Niemiec ws. ustalenia terminu kolejnej rundy tzw. polsko-niemieckiego "okrągłego stołu".

Według oficjalnej zapowiedzi MSZ posiedzenie gremium odbędzie się w II połowie czerwca bieżącego roku.

https://wiadomosci.dziennik.pl/…/592982,msz-polsko-niemieck…

Niekoncesjonowane środowiska polskie i polonijne w RFN w tym : "Kluby Gazety Polskiej",Kluby "Rodła" ,Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja, odrodzony ZPwN e.V. Berlin, Związek Oficerów Rezerwy im.marszałka Józefa Piłsudskiego itd.)przyjęły ten komunikat z niepokojem, a nawet niedowierzaniem jako swoiste deja vu ....!
"Uzgodniliśmy pierwszy wstępny zarys trzech filarów tematycznych - powiedział po spotkaniu pan wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk
1.Pierwszy filar to kwestia nauczania języka polskiego w Niemczech oraz języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce,
2. Drugi to kwestia realizacji remontu i oddania do użytku Domu Polskiego w Bochum,
3. Trzeci filar to sprawy historyczne, szczególnie upamiętnienie Związku Polaków w Niemczech z czasów przedwojennych oraz upamiętnienie (z inicjatywy niemieckiej) polskich ofiar II wojny światowej w Niemczech w formie pomnika."
Spójrzmy oto na komunikat po spotkaniu roboczym z .....lutego 2015 roku. W nieco bardziej rozbudowanej formie zawiera on te same tematyczne filary, które zechciał obecnie ogłosić jako novum pan wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk w 2019 roku.
Dla porównania przypominamy to, co po rozmowach przygotowawczych, ustalono na początku lutego 2015r.
http://www.zpwn.org/archiwa/1107
"Na roboczym spotkaniu omówiono najważniejsze tematy wspólnego oświadczenia "okrągłego stołu" w celu realizacji podpisanych uzgodnień. Do najważniejszych tematów na najbliższe lutowe spotkanie „os” należą:
– renowacja Domu Polskiego w Bochum na rzecz realizacji projektu Centrum Dokumentacji w Bochum
– nauczanie języka polskiego w systemie szkolnym i pozaszkolnym
– stworzenie mechanizmu finansowania instytucjonalnego organizacji polskich w ramach możliwych funduszy na rzecz języka polskiego i mediów polonijnych
– oświadczenia „os” z 12.06.2011 r., w tym m.in. znalezienie na terenie Berlina odpowiedniego rozwiązania na rzecz upamiętnienia polskich ofiar i krzywd."
Warto nadmienić, że wtedy, 26. lutego 2015 roku na tzw. „okrągłym stole” w Warszawie przybyła delegacja Związku Polaków w Niemczech z prezesem Josefem Hilariusem Malinowskim i wiceprezes Anną Wawrzyszko oraz delegacja Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z Aleksandrem Zającem i Wiesławem Lewickim.Doradzał ZPwN-BdPiD mecenas Stefan Hambura. http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/…/8802,Oswiadczeni…

Zaproponowane 4 lata temu tematy do dziś praktycznie się nie zmieniły, rozeszły się natomiast drogi polonijnych bohaterów tamtego lutowego spotkania z 2015 r.Mecenas Stefan Hambura nie udziela się już w BdPiD-(ZPwN) i buduje własną karierę polityczną w Polsce,startując na posła do Parlamentu Europejskiego z list "Ruchu Prawdziwa Europa". Choć nadal przemieszkuje w Berlinie, obecnie starannie unika kojarzenia ze środowiskiem ZPwN-BdPiD, a zwłaszcza jego Zarządem Głównym w osobach Josefa Hilariusa Malinowskiego i Anny Wawrzyszko, byłej studentki Uniwersytetu Viadrina, znanej "kuźni kadr" służb specjalnych RFN!Aleksander Zając pozostał w Konwencie właściwie sam i nadal szefuje w para-Biurze Polonii w Berlinie (strona biura jest od 2017r. w przebudowie).Natomiast Wiesław Lewicki, po tym jak wręczył w 2018r. nagrodę Polonii Europejskiej POLONICUS Donaldowi Tuskowi, jest teraz dla swoich byłych polonijnych kolegów już tylko "panem Wiesiem".https://wpolityce.pl/…/392343-nasz-wywiad-wawrzyszko-o-kuli… O Josefie Hilariusie Malinowskim od 2016 r. wiadomo, że to nie tylko działacz oświaty polonijnej w RFN, ale i były kierownik wydziału ekonomicznego KW nieboszczki PZPR w Legnicy, który w 1981 r. potajemnie wyjechał z PRL do Niemiec gdzie poprosił o azyl polityczny. Służby wywiadu PRL do 1986 rozpracowywały J.H.Malinowskiego operacyjnie ,kryptonim "Hilary",na okoliczność podjęcia współpracy z wywiadem zagranicznym RFN BND *Bundes Nachrichten Dienst.
Gwoli ścisłości trzeba jednak nadmienić, że uczestnicy owego spotkania sprzed 4 lat jednak pewne tematy załatwili, tj. sobie synekury!
Aleksander Zając nadal otrzymuje od rządu RFN 50 tys. euro rocznie na prowadzenie "Biura Polonii", do którego praktycznie nikomu z Polaków w RFN nie udaje sie dodzwonić, a już z pewnością nie 2 tysiącom bezdomnych Polaków, koczującym od kilku lat na ulicach Berlina.Może któryś z bezdomnych koczując tu i ówdzie natrafi na obrazy Zeitlera,zaginione podczas biesiady szefa „Biura Polonii” z koleżkami.Obrazy te miały zostać sprzedane na licytacji dla organizatora corocznej ,żebraczej fety,a zostały skradzione i obecnie poszukuje te obrazy niemiecka policja. https://rezitante.wordpress.com/tag/wieland-zeitler/
Wiesław Lewicki, bojkotowany przez władze w Warszawie, korzysta z niemieckich środków federalnych , 30tyś.euro rocznie, na prowadzenie portalu internetowego "Polonia Viva " i organizowanie coraz bardziej kontrowersyjnej wśród Polonii imprezy POLONICUS w Aachen.https://wiadomosci.onet.pl/…/niemcy-50-tys-euro-na-bi…/2qws7
Były towarzysz J.H.Malinowski obok "ZPwN-BdPiD" jest też w zarządzie portalu internetowego " Porta-Polonica ", dotowanym z budżetu Landu NRW kwotą 300 tyś.euro rocznie. https://www.dw.com/…/porta-polonica-jest-centrum…/a-16916066
Na portalu Porta Polonica były towarzysz umieścił ,komunistkę Różę Luksemburg
https://www.porta-polonica.de/…/atlas-miejs…/roza-luksemburg
i dwóch agentów UB/SB Marcelego Reich-Ranickiego https://www.porta-polonica.de/…/marceli-reich-ranicki-i-jeg… i Andrzeja Szczypiorskiego, https://www.porta-polonica.de/…/atlas-…/andrzej-szczypiorski ..
Uczestniczka posiedzenia" okrągłego stołu" w 2015r. wiceprezes BdPiD Anna Wawrzyszko dziś doradza Marszałkowi Senatu jak dzielić pieniądze polskiego podatnika na cele polonijne. Zapewne przez czysty przypadek Senat przyznał dotację na wydawanie pisma "Polak w Niemczech" i portal polonijny "Polak w Niemczech", którego redaktor naczelną jest nie kto inny jak ta sama Anna Wawrzyszko ... http://polakwniemczech.org/nasz-zespol

Eks/towarzysz J.H.Malinowski ma, wg deklaracji rządu federalnego i Landu NRW, od ubiegłego roku zapewnione finansowanie remontu Domu Polskiego w Bochum, więc nie wiadomo, co stoi obecnie na przeszkodzie w rozpoczęciu tej inwestycji ?Może to ta sama przeszkoda, która władzom i członkom ZPwN-BdPiD do dziś uniemożliwia posprzątanie zaplecza Domu Polskiego w Bochum, tj. zamówienia przez serwis miasta Bochum wywózki odpadów wielogabarytowych , które od wielu lat zalegają na podwórku Domu Polskiego, stając się dla mieszkających w pobliżu Niemców symbolem "polnische Wirtschaft" made in ZPwN. Ojcowie założyciele tej najstarszej polskiej organizacji w RFN przewracają się grobach .... !!!
Realizacji remontu Domu Polskiego w Bochum to przede wszystkim kwestia między kierownictwem Bund der Polen in Deutschland - Związek Polaków w Niemczech e.V. i władzami RFN oraz samego Landu NRW.
Skoro budynek ten jest własnością organizacji to z jakiego powodu BdPiD nie jest w stanie sam doprowadzić do finału kwestii, którą opinii publicznej w Niemczech, ale i w Polsce przedstawia się od 2016r. jako będącą na dobrej drodze. Zapewniano o tym także latem 2018r., w czasie wizyty pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Berlinie, Kolonii i Bochum!

https://www.msz.gov.pl/…/polsko_niemieckie_oswiadczenie_po_…

https://fakty.interia.pl/…/news-w-czerwcu-polsko-niemiecki-…
W kontekście tych przytoczonych faktów oczekiwalibyśmy od Pana Premiera wyjaśnienia następujących kwestii :
1. Z czyjej strony wyszła inicjatywa zorganizowania w tak nagłym trybie i bez należytego przygotowania spotkania tzw."okrągłego stołu " ...skoro przez 4 minione lata nikomu, tak po polskiej jak i po niemieckiej stronie, wcale na tym nie zależało ....?

 1. Kto podczas Państwa spotkania reprezentował środowisko Polaków w Niemczech , bo na zdjęciach zamieszczonych po spotkaniu zobaczyć można tylko pełnomocników rządu Niemiec ,nota bene reprezentujących środowisko Związku Wypędzonych, tudzież dwóch polskich wiceministrów? Czy prowadzono wcześniej jakieś konsultacje z Polonią w RFN, a jeśli tak to z kim ....?
 2. Dlaczego nie było pani Koordynatorki Renaty Szczęch. Czy zajmuje się ona jeszcze w ogóle koordynacją współpracy polsko / niemieckiej w wymiarze przygranicznym i regionalnym , bo w takim charakterze pojawiła się raz w Berlinie?!
 3. Kto proponował tematy w imieniu strony polskiej wymienione łaskawie przez pana wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka?
 4. Kiedy zamierzają Państwo podać skład reprezentacji Polaków i Polonii niemieckiej na to spotkanie ...i w oparciu o jakie kryteria wybierać będą Państwo te osoby?


Posiedzenia polsko-niemieckiego tzw."okrągłego stołu" na przestrzeni ostatnich blisko 9 lat odbyło się zaledwie dwa razy ...ostatnie w 2015r, tuż przed odsunięciem PO- PSL od władzy. To ówczesny rząd PO-PSL wykreował na potrzeby własnego PR owo przedsięwzięcie pod nazwą polsko- niemiecki "okrągły stół ", dla udowodnienia swojej rzekomej troski o Polaków i Polonię w RFN.

Mimo zastrzeżeń i utyskiwań na mizerne owoce polsko-niemieckich narad, polonijni prominenci wraz z byłym ministrem Halickim stanęli w 2015r. do wspólnego zdjęcia, które miało świadczyć o harmonii w relacjach Berlina i Warszawy, a nie pozostawionym kolejnym katalogu spraw niezałatwionych. http://poloniaviva.eu/…/1182-ii-posiedzenie-polsko-niemieck…

Jak spojrzeć na strony www.zpwn.org * BdPiD,ZPwN e.V. w 2013 sztandarowymi postulatem organizacji była walka o przywrócenie Polakom w RFN statusu mniejszości . Tylko pusty śmiech może ogarnąć, gdy dziś czyta się wypowiedzi prezesa ZPwN ,J.H. Malinowskiego z 2013r. i oświadczenia w tej kwestii https://www.dw.com/…/najstarsza-polska-organizac…/a-16944023

Dziś już nawet urzędujący Ambasador RP w Berlinie, zarejestrowany pod koniec lat 70 tych jako TW Wolfgang, https://wiadomosci.wp.pl/andrzej-przylebski-problemem-dla-p… Andrzej Przyłębski nie kryje, że kwestia przywrócenia statusu mniejszości Polakom w RFN choć w pełni zasadna, musi ustąpić miejsca" real Politk", która dziś nakazuje zająć się czymś łatwiejszym do zrealizowania np. nauczaniem języka polskiego i spotkaniami z Jonny Danielsem.

Nic dziwnego, że temat dotyczący statusu mniejszości wogóle nie pojawił się w zapowiedzi wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk.Brakuje też wielu innych ważnych tematów i w naszej opinii zwoływanie po 4 latach, jakby nic się nie stało, posiedzenie gremium, które od swego powołania zajmowało się głównie utrzymywaniem fikcji, jest swoistym aktem kapitulacji ze strony polskich władz , a do tego naigrawaniem się z Rodaków w RFN.

Zamiast zasadniczego wyzwania jakim w chwili obecnej było by rozpoczęcie na forum polsko -niemieckim dyskusji o nowym kształcie traktatu między naszymi krajami, na wzór podpisanego niedawno traktatu niemiecko -francuskiego, dziś znowu na prędce kleci się fasadowe działania, służące tylko utrwalaniu obecnego, niezadowalającego nikogo, stanu rzeczy. Ostatecznym przypieczętowaniem tej katastrofy będzie automatyczne przedłużenie obecnego traktatu z 1991 roku , anachronicznego dokumentu sprzed blisko trzech dekad ,wynegocjowanego pod nadzorem TW Kosk , na kolejne 5 lat.

Apelujemy więc o natychmiastową zmianę formuły spotkania np. na "polsko-niemieckie gremium do spraw trudnych" i wyznaczenie katalogu spraw :
1. Opracowanie naszej historii, co dotychczas z rożnych powodów nie było możliwe.Istnieją już początki w prawidłowym kierunku, ale w rzeczywistości z nich się nie korzysta.Nasze dzieci jak i dzieci niemieckie nie uczą się w niemieckich szkołach obiektywnej, opartej na faktach historii 20-go wieku.

 1. W związku z tym musi się także znaleźć na porządku dziennym kontrowersyjny temat reparacji i odszkodowań.Nadszedł naprawdę czas, by dokończyć opracowanie tego tematu.

3.Polska Mniejszość od stuleci w Niemczech , jej prawa i obowiązki, sprawa przywilejów, których się jej odmawia.Miejsca pamięci po tej i tamtej stronie Odry - wspólna historia Niemców i Polaków.

 1. Polski jako język obcy w niemieckich szkołach i jego prezencja w strefie publicznej obok rosyjskiego, tureckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
 2. Konkretna pomoc w integracji dla imigrantów z Polski i innych krajów wschodnioeuropejskich oraz problemy z urzędami do spraw dzieci i młodzieży,
  domagających się pilnego załatwienia, a także o szybkie podjęcie procesu renegocjacji traktatu między Polską a Niemcami i podpisanie traktatu pokojowego. Tylko w ten sposób staniemy się wiarygodnym partnerem tak dla strony niemieckiej, jak i Polaków w kraju oraz za granicą ...
  Berlin, 11.04.19.
  Klub Rodło Berlin,Berlin-Brandenburg
  Mieczysław Woźniak e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ;
  Cezary Celekiński kom.
  Wacek Wesołowski kom.
  Józef Galiński
  Do wiadomości:
  Szanowny Pan Prezes PiS Jarosław Kaczyński,
  Szanowny Pan Prezydent Andrzej Duda,
  Szanowny Pan Marszałek Sejmu Marek Kuchciński,
  Szanowny Pan Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,
  Szanowny Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński
  Szanowny Pan Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz
  Szanowny Pan Poseł Paweł Kukiz