W salce biblioteki konserwatyzmu (Bibliothek des Konservatismus ) w Berlinie dnia 21 marca 2019 odbyło się kolejne spotkanie i ożywiona dyskusja z panią Poseł do Bundestagu dr Frauke Petry szefową partii „Niebieska partia -Die blaue Partei” założonej 17.09.2017 roku , pod tytułem „Co robią Petry & niebiescy inaczej niż AfD?-Was machen Petry & die Blauen anders als die AfD?“ . Poprzednie spotkanie z prelegentką także w tym samym miejscu miało miejsce 9 grudnia 2017 roku pod hasłem „Razem więcej osiągniemy” jako inicjatorką forum konserwatywno-obywatelskiego Bürgerforum(blaue Wende).

Warto podkreślić, że pani dr Frauke Petry była do wyborów parlamentarnych szefową partii Alternatywa dla Niemiec-AfD. Główne postulaty tego konserwatywnego forum się skonkretyzowały i obecnie są programem „Niebieskiej partii-Die blaue Partei”.Jakie są zatem zasadnicze różnice programowe niemieckich konserwatywnych partii „Niebieskiej partii” i partii „Alternatywa dla Niemiec”? Pani Petry widzi wyraźną różnicę między AfD a „Blauen” - zwłaszcza w polityce gospodarczej, w podejściu do płacy minimalnej.Pani Petry podkreśla ,że AfD zmienia się w partię społeczno-patriotyczną i rezygnuje z rdzenia konserwatywnej i ekonomicznej polityki, takiej jak odrzucenie płacy minimalnej. Dodatkowo istnieje zasadnicza różnica w podejściu do kontrowersyjnych wypowiedzi niektórych polityków AfD i tolerancję tych wypowiedzi. Po wykładzie odbyła się  ożywiona dyskusja z publicznością. Szefowa partii zaprzeczyła pytającemu, który sugerował ,że jej partia nie chce szybkiego rozwoju, budowy struktur zatem jak wyobraża sobie dotarcie do ludzi i osiągnięcie sukcesu wyborczego? Wyjaśniła, że jej partia potrzebuje zrównoważonego rozwoju i struktur ,aby pozyskać szersze ,konserwatywne grupy społeczne i to czynią „niebiescy” członkowie partii .Muszą jednak „niebiescy filtrować„ bardziej niż AfD. Pani dr Petry odpowiedziała dość wyczerpująco na pytania klubowiczów GP B-B odnośnie dobrej współpracy konserwatystów polskich i niemieckich w Parlamencie Europejskim oraz rozsądnej polityki energetycznej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narodowych bogactw naturalnych, Niemiec, węgla brunatnego, a w Polsce węgla kamiennego. Klubowicze przekazali upominki dla pani dr Frauke Petry. Należy się wielkie podziękowania dla organizatora spotkania za przekazane wszystkim uczestnikom materiały informacyjne i dobrą organizację spotkania.