Błogosławiony Bernard Lichtenberg urodził się 3 grudnia 1875 roku w Polsce, w Oławie w województwie dolnośląskim, niedaleko Wrocławia. Jego rodzice byli mocno zaangażowani w życiu religijnym w swojej parafii. Przyszły Błogosławiony otrzymał  od swoich rodziców staranne wychowanie religijne, poparte dobrym przykładem. Dlatego Bernard Lichtenberg poświęcił swoje życie służbie Bogu i ludziom. Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Innsbruku i Wrocławiu. Mając 24 lata został wyświęcony na kapłana. Pracował jako duszpasterz najpierw w Nysie, a potem w Berlinie, gdzie był proboszczem berlińskiej Katedry św. Jadwigi śląskiej.

W latach trzydziestych XX wieku w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy nasilił się terror narodowego socjalizmu. Zaczęły się prześladowania Żydów i Chrześcijan. Bł. Bernard Lichtenberg zdecydowanie ich bronił, za co został skazany na ciężkie więzienie. Po dwóch latach pobytu w więzieniu mocno podupadł na zdrowiu. Jednak pozostał nieugięty i dlatego został powtórnie aresztowany w październiku 1943 roku. Zmarł 5 listopada 1943 roku w czasie transportu do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Błogosławiony Bernard Lichtenberg to meczęnnik czasów nasistowskich w Niemczech. W czasie pielgrzymki do Niemiec 23 czerwca 1996 roku na stadionie Olimpia w Berlinie Święty Jan Pawel II w czasie uroczystej Mszy świętej  beatifikował Bernarda Lichtenberga.

W tym roku przypada 75 rocznica śmierci Błogosławionego Bernarda Lichtenberga. Dotychczas Jego grób znajdował się w dolnej kodygnacji berlińskiej Katedry św. Jadwigi. Od 1 września tego roku Katedra została zamknięta i jest przebudowywana. W tym czasie kościołem katedralnym w zastępstwie jest kościół św. Józefa w berlińskiej dzielnicy Weddig przy ulicy Muellerstr. 161, 13353 Berlin. Kościół św. Józefa stał się teraz siedzibą arcybiskupa archidiecezji berlińskiej i centrum życia religijnego w Berlinie. W tym kościele odbywają się obecnie Msze święte w niedzielę i święta w godzinach: 8.00, 10.00-główna Msza św., 12.00, 16.00-Msza św. dla polskojęzycznych i wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Natomiast w dni powszednie Msze święte odprawiane są  rano o godzinie 8.00 i wieczorem o 18.00.

W związku z zamknięciem Katedry św. Jadwigi w Berlinie doczesne szczątki (kości) bł. Bernarda Lichtenberga zostały przewiezione i uroczyście wprowadzone do kościoła Maria Regina Martyrum (kościół Maryji Królowej Meczenników) przy ulicy Heckerdamm 230, 13627 Berlin – Charlottenburg. Ta podniosła uroczystość odbyła się w dniu 75 rocznicy śmierci Błogosławionego Bernarda Lichtenberga, tj. 5 listopada 2018 roku. O godzinie 18.00  szczątki  Błogosławionego w białej trumnie zostały uroczyście wniesione do kościoła i ustawine przed głównym ołtarzem i odbyła się uroczysta Msza święta. Gospodarzem tej uroczystości był ordynariusz archidiecezji berlińskiej arcybiskup Heiner Koch, który przywitał licznie zgromadzonych wiernych, a przede wszystkim z Polski arcybiskupa ordynariusza archidiecezji wrocławskiej Józefa Kupnego, który przewodniczył uroczystej Mszy świetej i wygłosił  homilię. Na uroczystości byli też obecni i koncelebrowali Mszę świetą: Nuncjusz Apostolski w Niemczech arcybiskup Nikola Eterovic, a także biskup pomocniczy archidiecezji berlińskiej Dr. Matthias Heinrich i emerytowany biskup berliński Wolfgang Weider.

Po zakończonej Mszy św. w uroczystej procesji biała trumna z relikwiami Błogosławionego Bernarda Lichtenberga została umieszczona w bocznym ołtarzu kościoła Maria Regina Martyrum. Obecnie można tam nawiedzać Bł. Benarda Lichtenberga w czasie odprawianych nabożeństw, kiedy kościół jest otwarty. Msze święte odprawiane są w dni powszednie: we wtorek i piątek o godz. 18.00 oraz w środę i sobote o godz. 8.30. Natomiast w niedzielę i święta Msza św. jest odprawiana o godz. 10.00.

Kościół Maria Regina Martyrum został wybudowany w latach 1960-1963. Jest to kościół pamiątkowy niemieckich katolików na cześć męczenników za wiarę i wolność sumienia w latach 1933-1945. Kościół znajduje się blisko miejsca kaźni, więzienia Plötzensee, gdzie zamęczonych i zamordowanych zostało też wielu Polaków w czasie II wojny światowej.

Kościół Maria Regina Martyrum wraz z wieżą i dziedzińcem wpisany jest na listę zabytków.  W 1982 roku obok kościoła założono klasztor Karmelitanek Bosych. Siostry wprowadziły sie do klasztoru w roku 1984. Pamiątkowy kościół Maria Regina Martyrum jest jednocześnie kościołem klasztornym Karmelitanek. Obecność teraz w tym kościele relikwi Błogosławionego Bernarda Lichtenberga i ciągła modlitwa Sióstr Karmelitanek w tym niezwykłym miejscu podtrzymuje pamięć o tamtych mrocznych czasach ucisku, biedy, cierpienia, meczęństwa i śmierci, którego głównym symbolem jest postać niezłomnego kapłana i męczennika Błogosławionego Bernarda Lichtenberga.

Błogosławiony Bernardzie Lichtenberg módl się za nami!