3.09.18,Berlin-spotkanie z JE Panem Ambasadorem Austrii.

Z cyklu spotkań „Europabilder ;Obrazy Europy „zaproszony został do siedziby fundacji Konrada Adenauera Jego Ekscelencja  Pan Ambasador Republiki Austrii dr Peter Huber.Jest pierwszym zaproszonym w tym roku ,co wypowiedział  się w tym temacie , warto podkreślić ,kiedy prezydencję w UE sprawuje Austria.Ojczyzna Ambasadora jak  i Niemcy ściśle łączą nie tylko ten sam język i kultura ,ale także wielowiekowa wspólna historia,od świętego Cesarstwa  Rzymskiego Narodu Niemieckiego,gdzie cesarzem był członek rodu Habsburgów,poprzez rozbiory Polski oraz konflikt z rosnącymi w siłę zaborczymi Prusami w 1866 roku oraz I  i II Wojnę światową.

Warto podkreślić,że wcielenie do zbrodniczej III Rzeszy Austrii po układzie monachijskim z 1938 roku spotkało się z entuzjazmem dużej części ludności austriackiej.Witała ludność wkraczające do Austrii wojska niemieckie kwiatami(Polacy kulami ) a wielu Austriaków służyło gorliwie w zbrodniczych formacjach  SS,SD i gestapo.Po II wojnie światowej od 1955 roku Austria jest krajem neutralnym,dopiero od 1995 należy do UE.Stosunki polityczne Austrii do zwycięstwa w wyborach palamentarnych  najmłodszego obecnie w Europie Premiera rządu, Sebastiana Kurza w październiku 2017 były podporzątkowane silniejszemu bratu czyli Niemcom.Obecnie za sprawą nowego ,pragmatycznego od 18 grudnia 2017 roku pana Kanclerza  Sebastiana Kurza (koalicja  dwóch prawicowych partii OeVP z  FPOe)  stosunki stosunki polityczne z Niemcami  nie są już tak bardzo  usłane różami.Warto zaznaczyć ,że  wielu młodych Niemców ok.30tyś.studiuje w Austrii i jest pod wrażeniem młodego ,inteligentnego pana Kanclerza  ,także 8 tyś.młodych Austriaków w RFN.Także bez problemu następuje przemieszczanie się ludności w większości z Niemiec do Austrii,ten fakt  związany jest nieodpowiedzialną polityką migracyjną pani Kanclerz dr Angeli Kasner-Sauer,bliżej znanej jako dr Angela Merkel .O możliwościach rozwiązywania problemów w UE(m.innymi migracyjnych,społecznych)nieco napiętych stosunkach politycznych z rządem niemieckim,wspólnej przeszłości z sąsiadami mówił w swoim wystąpienie zaproszony dostojny gość.Także w dyskusji z moderatorem panem Malte Zeeck,nawet na podchwytliwe  jego pytanie  cyt: „dlaczego po raz pierwszy nowy kanclerz Austrii po zaprzysiężeniu tradycyjnie  nie pojechał z wizytą do Niemiec,tylko do Brukseli”?; odpowiedział w sposób bardzo rzeczowy  a zarazem  lekko dowcipny cyt:” nie mieliście  rządu mimo iż wybory były u was wcześniej”.Była to aluzja do długo tworzonego rządu obecnej pani Kanclerz dr  Angeli Merkel.JE Pan Ambasador także bardzo wyczepująco odpowiadał na pytania zadawane od publiczności.Na pytanie klubowicza Gazety Polskiej  B-B co sądzi o projekcie Trójmorza i akcesie partnerstwa w nim Niemiec,odpowiedział JE Pan Ambasador dość obszernie ,podkreślił,że to  dobry projekt ,ale nie wspomniał o Niemcach.

Także rozmowy  kuluarowe JE Pana Ambasadora z zaproszonymi gośćmi były prowadzone w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.Należą się wielkie podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie tak miłego prelegenta i dobry poczęstunek zaserwowany gościom a JE Panu Ambasadorowi za dobrą prelekcję i rzeczowe  odpowiedzi .