26.08.18-uroczystości w Szczecinie.

W dniu 26.08.18. w Szczecinie w wigilię 96.rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech - 27.08.1922, (Szczecin należał do byłej II dzielnicy Związku Polaków w Niemczech) odbyły się uroczystości obchodów założenia ZPwN,(rejestracja ZPwN na podstawie prawa pruskiego w Republice Weimarskiej 03.12.1922 rok)

i zarazem uczczenia 80.rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków na I Kongresie ZPwN w Berlinie( 6 marca 1938 roku),tej najstarszej i najbardziej zasłużonej dla Polski i Polaków na terenie Niemiec organizacji. Mszą św. w Katedrze o godz.12:00 celebrowaną w intencji wszystkich działaczy i sympatyków Rodła rozpoczęły się te podniosłe uroczystości. Eucharystię sprawował przewielebny ksiądz mgr Maciej Wagner z dwoma współbraćmi-księżmi, nowo powołany dekretem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Prof. Dr Andrzeja Dzięgi wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła . W Mszy św. wzięli udział parafianie , przedstawiciele klubów Rodło Berlin-Brandenburg, Szczecin oraz delegacja Klubu Rodło Ziemi Babimojskiej z panem prezesem Stanisławem Fabisiem. Powitaniem zgromadzonych przed pomnikiem poświęconym „Ludziom Spod Znaku Rodła” w centrum Szczecina prezes Klubu Rodło Szczecin pan Andrzej Lindecki rozpoczął dalszą część obchodów .Następnie powitał wszystkich zebranych i przedstawił problemy i krótki rys historyczny Polaków w Niemczech prezes Klubu Rodło Berlin-Brandenburg podkreślając zasługi i heroizm członków ZPwN w walce o godność i zachowanie tradycji diaspory polskiej w Niemczech. Następnie złożyli wiązankę kwiatów obok stojących dwóch wieńców złożonych przez członków klubów Rodło i klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg w imieniu pana prezydenta Szczecina Piotra Krzystka ,pani Aleksandra Piasecka ,pełnomocnik prezydenta ds. współpracy międzynarodowej,gminy-miasta Szczecin oraz pan radny PiS Janusz Jagielski,. Po złożeniu wiązanki, zgromadzeni odśpiewali hymn-Mazurka Dąbrowskiego zaintonowany przez członkinię Klubu Rodło Szczecin. W uroczystościach pod pomnikiem-obeliskiem wzięli udział mieszkańcy Szczecina i przedstawiciele Klubu Rodło Berlin-Brandenburg, Szczecin i Ziemi Babimojskiej. Po uroczystym złożeniu wieńców i wiązanki kwiatów przez delegacje przed obeliskiem ,zgromadzeni udali się do pięknej restauracji mieszczącej się w odnowionej villi Sorrento.na smaczny obiad.