Polska

W dniu 20 marca 2018 roku odbyła się konferencja w siedzibie Niemiecko-Ukraińskiego Forum w Berlinie na temat :”Możliwości finansowo-inwestycyjnych na Ukrainie -Quo-Vadis?Spotkanie odbyło się w ramach „Tygodnia-Ukrainy”z inicjatywy Forum Niemiecko-  Ukraińskiego oraz  Ambasady Ukrainy.Zainteresowanie Ukrainą zagranicznych inwestorów wzrasta od 2017 roku.

Szczególnym zainteresowaniem odbiorców ukraińskich jest sektor niemieckich  maszyn rolniczych a dużych firm ukraińskich pozyskanie kapitału zagranicznego na rynkach UE.Organizatorzy zaprosili znamienitych prelegentów z Ukrainy między innymi pana ministra Oleksandr Saenko z ministrerstwa d/s reform w gabinecie pana Premiera Wołodymyra Hrojsmana,pana Olega Churij z banku centralnego Ukrainy,a ze strony niemieckiej pana prof.dr Rainera Lindnera szefa Niemiecko-Ukraińskiego Forum,pana prof Georga Milbranda specjalnego przedstawiciela rządu niemieckiego d/s restrukturyzacji,zarządzania i  decentralizacji na Ukrainie. Moderował dyskusję tak z prelegentami jak i publicznością pan Robert Kirchner z niemieckiej grupy doradczej .

W dniu 5 lipca 2018 roku odbyło się sympozjum  w pięknym centrum konferencyjnym „Park. Art of Rest"  we Lwowie na temat :”Energia odnawialna –energia dla pokoju i demokracji”. Przywitał wszystkich prelegentów jak i zaroszonych gości pan Oleg Synytka gubernator obwodu lwowskiego następnie zabrał głos pan  przewodniczący Niemiecko-Ukraińskiego Forum prof.dr Rainer Lindner oraz pani Ruslana Lyzhychko,znana ukraińska piosenkarka a zarazem ambasadorka energii odnawialnej na Ukrainie.W kilku panelach dyskusyjnych brali udział wybitni eksperci ,managerowie i wysocy urzędnicy z  Niemiec  jak i z Ukrainy ,znawcy problemów odnośnie pozyskiwania i  wykorzystania energii odnawialnej (energia wiatrowa,słoneczna).Na obie konferencje tak w Berlinie jak i Lwowie zostali zaproszeni członkowie Klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg,którzy brali aktywny udział w dyskusji z referentami. Członkowie Klubu GPB-B oprócz uczestnictwa w sesji  we Lwowie ,zwiedzili  polskie  miejsca pamięci we Lwowie jak i Kamieńcu Podolskim.Należą się ogromne podziękowania dla organizatorów obu konferencji za wspaniałą organizację i obfite poczęstunki a także dla Ich Ekscelencji Księży  Biskupów  z Kamieńca Podolskiego za przekazane interesujące wiadomości  w czasie spożywania smacznej kolacji. 

DSCI0633 1