Rede

Wszyskich prelegentów i gości powitał  prof. dr Norbert Lammert, a.D. Marszałek Bundestagu.Obecny był także a.D. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pottering.Po powitaniu uczestników spotkania ,odczytał referat  Ambasador RP w Berlinie.

Odbyły się dwa  panele dyskusyjne: pierwszy pt.”Przyszłość polsko-niemieckich stosunków”,który moderowała dyskusję pani Agnieszka Łada dyrektor Europa-Program z panem wiceministrem MSWiA Pawłem Szefernakerem i panem Paulem Ziemniakiem posłem do Bundestagu z CDU. Rodzice pana  Paula gdy miał trzy lata opuścili Polskę w 1988 roku ,ze Szczecina promem do Travemünde, to tzw. późni przesiedleńcy (Spätaussiedler)z Polski mający niemieckie pochodzenie.Panel drugi dyskusyjny pt.” Spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie w ostatnim stuleciu”poprowadził  z zaproszonymi gośćmi dr Kai-Olaf Lang z panią dr Justyną Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, szefem redakcji miesięcznika "Więź" panem Zbigniewem Nosowskim oraz panem prof. dr Stephan Lehnstaedt z Tour College Berlin. Wspaniała odpowiedź pani dr Justyny Schulz na podchwytliwe i przewrotne pytanie od dyskutantki ze zgromadzonej publiczności nagrodzona została aplauzem  klubowiczów GPB-B,a także konkretne i rzeczowe odpowiedzi pana wiceministra Pawła Szefernakera były nagradzane brawami . Oczywiście na pytanie od klubowiczów odnośnie dlaczego nadal Mniejszość Polska nie jest uznawana przez władze RFN, czyli nadal trwają skutki dekretu zbrodniarza wojennego Hermana Göringa z dnia 27.02.1940 roku delegalizujące Mniejszość Polską i konfiskujące jej majątek, nierzeczowo i pokrętnie odpowiedział pan poseł Paul Ziemniak, którego ojciec jak sam poseł zaznaczył był pułkownikiem Wojska Polskiego.Pewny niesmak budzi fakt braku  udziału prezesów dużych organizacji polonijnych w tym podniosłym wydarzeniu.Po spotkaniu wszyscy uczestnicy spotkania  zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.