WTO

Uroczyste obchody 73.rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 10:00 w dniu 8.05.2018r.wystąpieniem  Ambasadora RP i następnie składaniem wieńców przez delegacje attachatów wojskowych ,organizacji  patriotycznych , pod pomnikiem na brytyjskim cmentarzu wojennym -Commonwealth War Graves Commission Cemetery 1939-45 ,Heerstr 139, Berlin 14055.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości członkowie klubu Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg zapalili dwa znicze koloru białego i czerwonego pod Krzyżem . W uroczystości  wzięli udział , przedstawiciele władz niemieckich landu  Brandenburgii,Klubu Rodło Ziemi Babimojskiej, Związku Polskich Spadochroniarzy  im.generała Stanisława Sosabowskiego,attachatów wojskowych różnych państw,przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Berlinie ,członków Klubu GPB-B oraz przedstawiciele diaspory ukraińskiej.Oprawę wojskową zapewnili żołnierze polscy i niemieccy. Na cmentarzu pochowanych jest pięciu polskich lotników.Po uroczystościach część uczestników udała się na smaczny obiad do greckiej restauracji mieszczącej się przy znanej ulicy Kurfürstendamm .Od godz.13:00 odbyły się piękne uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Ukraińską pod pomnikiem żołnierzy radzieckich zbudowanym  przy reprezentacyjnej  ul. 17 czerwca w Berlinie ok. 200 m na zachód od słynnej Bramy Brandenburskiej,w parku Tiergarten. Pomnik ten został  odsłonięty 11 listopada 1945 roku a został wzniesiony dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie bitwy o Berlin. Polacy jak i Ukraińcy nie mają własnych pomników w Berlinie ,upamiętniających pomordowanych przez Niemców-nazistów jak i   poległych w walce z barbarzyńcami,Niemcami-hitlerowcami.

„II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią, Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny. W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej używane jest pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej – rozpoczęła się ona 22 czerwca 1941 roku atakiem niemieckim, a zakończyła w dniu 9 maja 1945 roku. Formalnie Stany Zjednoczone wojnę rozpoczęły 7 grudnia 1941 roku w wyniku japońskiego ataku na Hawaje – bazę amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie Oʻahu.Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.” Źródło:Wikipedia.