WTO

Na zaproszenie pani prezes ZVUD.e.V. przyjechał do Berlina pan Aleksander Kozmenko,jeden z bohaterów biorących udział w akcji ratowniczej po wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu w dniu 26.04.1986 na terenie ówczesnego ZSRR obecnie Ukrainy.Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez panią prezes ukraińskiej organizacji gości i zaproszonego prelegenta z Ukrainy. Następnie został zaprezentowany przejmujący film z ukraińskiego muzeum narodowego pt. „Czarnobyl”o katastrofie reaktora atomowego.

Po filmie zaproszony gość przedstawił swój udział w tej wyjątkowej jak na tamte czasy akcji ratunkowej.Omówił z jakimi trudnościami miał do czynienia w czasie akcji pomocowej,zmagania bezprecedensowego w tym czasie i na taką skalę usuwającego skutki wybuchu reaktora atomowego.Ówczesne władze komunistyczne celowo zatajały przed mieszkańcami ZSRR,Czarnobyla i okolic oraz światową opinią pobliczną przyczyny,rozmiar i skutki wybuchu reaktora atomowego.Zginęło w wyniku napromieniowania tysiące ludzi biorących udział w usuwaniu skutków katastrofy jak i mieszkańców miejsca zdarzenia.Jak podkreślił naoczny świadek tamtych tragicznych dni wielu ofiar można było uniknąć.Skutki tej tragedii są odczuwalne do dzisiaj.Po ożywionej dyskusji słuchaczy z prelegentem ,przedstawiciele klubu GPB-B serdecznie podziękowali panu Kozmence.Klubowiczka Agnieszka w imieniu klubu wręczyła upominki,a pani prezes przekazała dyplom dla prelegenta jak i tłumaczy.Należą się słowa uznania i wdzięczności dla pani prezes Ludmiły za dobrą organizację spotkania , zaproszenie świetnych tłumaczy i smaczny poczęstunek.

 
"Czarnobyl[a], dawniej także Czernobyl[2][3] (ukr. Чорнобиль, Czornobyl; ros. Чернобыль, Czernobyl) – miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie iwankowskim, u ujścia rzeki Usz do Prypeci.
Miasto znane jest głównie ze względu na katastrofę atomową, która wydarzyła się w oddalonej o 18 kilometrów elektrowni jądrowej. Przed tym zdarzeniem było zamieszkane przez około 15 tysięcy ludzi.
Obecnie mieszka tam (czasowo, w systemie zmianowym) około 2,5 tysiąca osób – zarówno naukowców, pracowników różnych instytucji, wyspecjalizowanych przewodników, jak również ludzi pracujących w sektorze turystyczno-usługowym. Ukraińskie normy dotyczące czasu przebywania ludzi na terenie Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej („zony”) ograniczają czas ich obecności do czterech dni, po których muszą nastąpić trzy dni obowiązkowego przebywania poza strefą[4]. Naukowcy mogą przebywać w Czarnobylu bez przerwy przez dwa tygodnie; po upływie tego czasu wyjeżdżają na miesiąc, a ich miejsce ewentualnie zajmują kolejni naukowcy aż do ich powrotu.
Nazwa miejscowości pochodzi od bylicy pospolitej, mającej ludową nazwę ukraińską czornobyl (чорно́биль), która licznie występowała w okolicy." źródło:Wikipedia:

Am 26.04.1986: Explosion vom 4. Block des AKW TSCHORNOBYL...
Tausende sterben an den Folgen der Verstrahlung und Hunderttausende sog. "Liquidatoren" verlieren Ihr Leben oder
tragen Gesundheitsschäden davon, bei dem Versuch, die Katastrophe einzudämmen.

Alexander Kozmenko, damals 31 Jahre alt, eingesetzt von der Armee, war zuständig für die Verpflichtung der Liquidatoren,
er ist ein Zeitzeuge der Katastrophe, berichtet in seinem Vortrag von den Erlebnissen der "HELDEN VON TSCHORNOBYL",
das Leiden, das frühe Sterben, die Jahre danach.
Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Kurzfilm aus dem Ukrainischen Nationalmuseum "TSCHORNOBYL".