Maria, Polska

Medziugorje to miejscowość położona  w południowej części Bośni Hercegowiny w górach 25 km na południowy zachód od  Mostaru. Znana jest już na całym świecie. Od 24 czerwca 1981 roku trwają tu codziennie objawienia Matki Bożej.  Przyjeżdżają tu miliony pielgrzymów  wszystkich wyznań z całego świata. Ludzie doświadczają tu bliskości Boga i Matki Bożej. Nawracają się,  pogłębiają swoje życie z Bogiem i zmieniają na dobre oblicze tego świata. Matka Boża, jako Królowa Pokoju objawia się sześciorgu osobom. Jedną z nich jest Vicka, która przyjmuje pielgrzymów przed swoim domem i przekazuje im Orędzia Matki Bożej.

Poniżej przemówienie Vicki do polskiej grupy pielgrzymkowej wygłoszone dnia 24 marca 1995 roku w języku włoskim i tłumaczone  na język polski.

Pokój, nawrócenie, spowiedź święta i post. Matka Boża poleca, żeby każdego dnia odmawiać  trzy części różańca świętego, a dwa razy w tygodnia w środy i piątki, abyśmy pościli o chlebie i wodzie. Rzeczą najpięknieszą o której Matka Boża mówi jest, abyśmy się modlili o naszą mocną, silną wiarę. Kiedy Matka Boża prosi o modlitwę, nie prosi abyśmy tylko modlili się ustami, ale każdego dnia,  abyśmy otwierali powoli swoje serca, aby nasza modlitwa płynęła z serca.

Matka Boża dała taki przykład, który mówi, że wszyscy w domach swoich macie kwiaty w doniczkach. Widzicie jak każdego dnia podlewacie te kwiaty i rozwija się ich piękno. I tak jest tak samo z naszym secem, jeżeli każdego dnia bedzięmy  się modlić dwie, trzy modlitwy nasze serce będzie wzrastać tak jak ten kwiat. A jeżeli przez dwa, trzy dni nie będziemy podlewać naszego kwiata to widzimy w jaki sposób zostaje zniszczony, przestaje istnieć. I u nas tak samo kiedy przychodzi moment modlitwy, mówimy jestem zmęczony, zmęczona, pomodlę się jutro, pojutrze. I tak każdego dnia oddalamy tę naszą modlitwę i nasze serce staje się zupełnie inne. Matka Boża mówi, że tak jak kwiat nie może żyć bez wody,  tak samo my nie możemy żyć bez Łaski Bożej.

Modlitwy sercem nie można się nauczyć, ale modlitwe sercem można tylko przeżyc modląc się codziennie i w ten sposób wzrastając.

Kiedy Matka Boża mówi o poście, odnośnie osób chorych mówi, żeby nie pościły o chlebie i wodzie, ale żeby potrafiły złożyć jakąś ofiarę z rzeczy, z przyjemności swoich. Osoby zdrowe mówią, że nie można pościć, bo przychodzi ból głowy. Matka Boża mówi, że jeżeli będziemy pościć w miłości do Niej i jej Syna, te problemy znikną. Czego brakuje, to brakuje naszej dobrej woli.

Matka Boża pragnie naszego całkowitego nawrócenia i mówi: drogie dzieci kiedy macie jakiś problem, kiedy jesteście chorzy, wszyscy wtedy myślicie, że Ja i Jezus jesteśmy bardzo daleko od was. A My jesteśmy zawsze bardzo blisko was. Ale wy otwórzcie wasze serca, a potem zobaczycie jak bardzo jesteście przez Nas kochani.

Matka Boża też pragnie, abyśmy składali małe ofiary, ale jest bardziej zadowolona kiedy nie grzeszymi więcej, kiedy pozostawiamy nasze grzechy.

Matka Boża mówi: ja wam dam moją miłość i pokój, a wy go donieście do waszych rodzin, do waszych przyjaciół. I Błogosławi nas wszystkich i modli się za nas wszystkich.

Matka Boża mówi, że jest najbardziej zadowolona, kiedy w naszych rodzinach razem odmawiamy, modlimy się na różańcu. Rodzice z dziećmi, dzieci z rodzicami. W taki sposób zjednoczeni na modlitwie, wtedy szatan nic nie może zdziałać. Mówi, że szatan ciągle atakuje,  pragnie zniszczyć, zakłócić nasz spokój i nasze modlitwy. Matka Boża poleca byśmy modlili się więcej i mówi, że jedyną bronią przeciw szatanowi jest różaniec w naszych rękach.

Matka Boża poleca również byśmy mieli przy sobie jakiś poświęcony znak, medalik, krzyżyk, znak przeciw szatanowi. Również Matka Boża mówi, abyśmy Mszę Świętą postawili na pierwszym miejscu. To jest najważniejszy moment, to jest moment święty. W tym momencie Jezus przychodzi żywy, staje żywy wśród nas. Dlatego Matka Boża pragnie, abyśmy kiedy jesteśmy w kościele przyjmowali, brali Jezusa, bez obaw, bez wymówek.

Poleca raz w miesiącu spowiedź świętą i mówi: wy nie chodźcie się spowiadać tylko dlatego, że macie grzechy, ale podczas tej spowiedzi poproście o radę kapłana, abyście mogli wzrastać.

Matka Boża jest bardzo zaniepokojona młodzieżą, młodymi świata. Młodzież żyje w sytuacji bardzo trudnej. Możemy im pomóc tylko naszą modlitwą, naszą miłością i modlitwą serca. I mówi: droga młodzieży to co oferuje świat, co nam daje świat, to jest tylko przejście, przechadzka. Widzicie jak w wszystkie wolne momenty waszego życia szatan próbuje się do was zbliżyć.  A teraz współcześnie , najbardziej działa wśród młodych i pragnie podzielić nasze rodziny.

A te tutaj czasy są czasami wielkich Łask. Matka Boża pragnie, abyśmy przyjęli Jej Orędzia i żyli tymi Orędziami. I pragnie, abyśmy byli nosicielami Jej Pokoju i nieśli ten Pokój na cały świat. Ale wpierw Matka Boża prosi, abyśmy się modlili o pokój w naszych sercach, o pokój w naszych rodzinach i naszych wspólnotach, a dopiero mając taki pokój możemy się modlić o pokój świata. Matka Boża mówi, kiedy modlicie się o pokój na świecie, a nie ma pokoju w waszych sercach, to modlitwa wasza nie jest tak skuteczna. Rok, który przyszedł był obwołany rokiem młodzieży, Matka Boża poleca, żeby był jeszcze zrobiony rok młodzieży i rok rodzin razem.

I w tych czasach, abyśmy po prostu modlili się więcej, modlili się w intencjach Matki Bożej i w intencjach Jej Planu.

Abyśmy każdego dnia czytali Pismo Święte. Byśmy przeczytali dwie, trzy linijki i żyli tym w ciągu dnia. Poleca również modlitwy za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Za cały nasz Kościół, który tak bardzo potrzebuje modlitw.

A w sposób szczególny prosi o modlitwę za Jej Plan, który ma się wypełnić. I mówi, że Ona modli się o pokój i mówi też, że modląc się w tych samych intencjach, naszymi modlitwami pomagamy Jej w realizacji tego Planu.

Dzisiejszego wieczoru, kiedy przyjdzie Matka Boża, polecę Jej was wszystkich, wszystkie wasze problemy, ale wy również otwórzcie wasze serca. I teraz pomodlimy się , odmówimy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu we wszystkich waszych intencjach. I Vicka prosi, żeby powoli się wycofywać, bo jest następna grupa językowa, która też chce usłyszeć Orędzia Matki Bożej.

Źródło: Wypowiedź Vicki do polskiej grupy pielgrzymkowej w Medziugorje  24 marca 1995 roku w tlumaczeniu z języka włoskiego na język polski.