opera

W dniu 18.02.2018.w Opolu odbyły się uroczystości z okazji 95-rocznicy powołania I dzielnicy Związku Polaków w Niemczech . Organizatorem tego podniosłego wydarzenia były władze miasta Opola na czele z panem Prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim i panem Przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Ociepą. Mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks.

Biskupa Pawła w katedrze p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i następnie złożeniem wieńców i kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego rozpoczęło się to piękne upamiętnienie założenia I dzielnicy ZPwN w Opolu. Następnie zaproszeni goście w tym klubowicze Rodła Ziemi Babimojskiej z panem prezesem Stanisławem Fabisiem , Berlina-Brandenburgii, Szczecina, Opola, Gazety Polskiej,delegacja diaspory ukraińskiej z Berlina z panią prezes ZVUD e.V. Lyudmyla Mlosch ,panią Ireną Pordzik konsul honorowa Ukrainy w Opolu ,panem prezesem Rodziny Rodła z Wrocławia Tadeuszem Szczyrbakiem oraz organizatorzy udali się na smaczny obiad do sali kameralnej w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina .Po obiedzie odbył się uroczysty koncert zespołu pieśni pod kierownictwem artystycznym Rafała Żurakowskiego. Przed II wojną światową tak w Republice Weimarskiej jak i zbrodniczej III Rzeszy istniała uznana Mniejszość Polska, która została zdelegalizowana dekretem zbrodniarza wojennego Hermana Göringa z dnia 27.02.1940 roku. Majątek Mniejszości Polskiej(Związku Polaków w Niemczech)został przez Niemców-nazistów skonfiskowany. Działacze ZPwN zostali aresztowani przez gestapo ,policję polityczną III Rzeszy lub SS zbrodniczą formację hitlerowską. Część członków ZPwN od razu rozstrzelało gestapo lub SS, część zamordowało SS w niemieckich obozach koncentracyjnych. Obecne demokratyczne władze RFN nie uznają Mniejszości Polskiej,jednak dnia 16.02.18 na konferencji prasowej z Panem Premierem RP Mateuszem Morawieckim Pani Kanclerz dr Angela Merkel wspomniała o Polskiej Mniejszości w Niemczech i zaznaczyła ,że jest mile widziana Mniejszość Polska oraz ,że nauka języka polskiego powinna być dostępna dla Polonii w RFN. Władze RFN po II wojnie za zagrabione ogromne mienie ZPwN przez Niemców-nazistów nie poczuwają się do zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej przez Niemców-hitlerowców członkom ZPwN i ich potomkom, wypłaty im odszkodowań. Dotychczas rząd RFN przekazał tylko drobne sumy pieniężne i zwrócił Dom Polski w Bochum w zaniedbanym stanie ZPwN T.z. Dziś w Niemczech Mniejszość Polska liczy ok. 2.mln.Polaków. Otrzymują oni od władz niemieckich na swoją działalność ok.1 milion euro rocznie. W Polsce 150tyś.przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej otrzymuje od władz Polskich 20 milionów euro, czyli 70 razy więcej na osobę niż Polska Mniejszość w Niemczech. Mniejszość Niemiecka w Polsce cieszy się też licznymi przywilejami. W polskich miejscowościach gdzie zamieszkują Niemcy są dwujęzyczne tablice urzędowe, po niemiecku można załatwić sprawy w polskich urzędach, dzieci uczą po niemiecku w polskich szkołach. Budżet państwa finansuje niemieckie media. Dodatkowo Niemcy mają większe prawa niż Polacy. Niemców w wyborach nie obowiązują progi wyborcze, dzięki czemu Niemcy mają swojego posła w sejmie. Szczególnie na Górnym Śląsku bardzo źle traktowana jest garstka jeszcze żyjących przedwojennych członków RODŁA , ich potomków oraz potomków Powstańców Śląskich. Nie najlepiej traktuje także Polskich Ślązaków - autochtonów, ludność napływową, przede wszystkim repatriantów z Kresów. Wszyscy wyżej wymienieni są teraz ,, Mniejszością,, w swojej Ojczyźnie-Polsce.
Szanowny Panie,
przesyłam w załączeniu kierowane do Pana i Zarządu Klubu Rodło Berlin Brandenburg zaproszenie na obchody 95. rocznicy powstania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu.
Pozdrawiam
Sylwia Borgul
Podinspektor
Biuro Rady Miasta

http://opole.tvp.pl/…/uczcili-rodlakow-95-rocznica-powstani…

http://radio.opole.pl/100,228366,upamietnili-95-rocznice-powstania-i-dzielnicy-zw