IFA  2017

IFA to Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD i także IFA  Global Markets. Tegoroczna impreza miała miejsce w Berlinie w dniach od 1 do 9 września 2017roku w godzinach od 10 do 18. Jej organizatorem były Messe Berlin GmbH i GFU mbH.

IFA to jedne z największych na świecie targów elektroniki i sprzętu AGD. Targi te dają pełny przegląd bieżącej sytuacji w tej branży na rynkach światowych. Są też miejscem pokazania nowości z tej dziedziny i  okazją do ciekawych spotkań ludzi z tej branży i nawiązania szerokiej współpracy.

W zakres tegorocznej imprezy wchodziły przede wszystkim nowoczesne telewizory głównych producentów  światowych. Także kino domowe, wszelkiego rodzaju nagrywarki, sprzęt audio, wyświetlacze i profesjonalne urządzenia dla stacji radiowych i telewizyjnych. Można też było zobaczyć nowoczesne tablety, smartfony, fotografię cyfrową, telekomunikację, wszelkiego rodzaju kable, anteny, a także urządzenia nadawcze i odbiorcze. Wielką ciekawość wzbudzały nowoczesne systemy komputerowe i oprogramowania do aplikacji multimedialnych. Ciekawy też był przegląd dużego i małego sprzętu AGD, a także prezentacja nowoczesnych systemów ogrzewania.

W czasie trwania IFA 2017 miała miejsce druga ściśle  powiązana z macierzystymi targami  impreza pod nazwą IFA Global Markets. Ta impreza przeznaczona była wyłącznie dla specjalistów z branży. Odbywała się na Station Berlin przy Luckenwalder Strasse 4-6.

IFA Global Markets  targi wyłącznie biznesowe prezentowały szeroką ofertę dostawców, producentów poszczególnych komponentów i firm OFM oraz ODM na rynku elektroniki konsumpcyjnej i sprzętu AGD.

Zamiast jak dotychczas jednej imprezy mieszanej, powstały teraz dwie o wyrazistych profilach po to, by zapewnić większą przejrzystość prezentowanych towarów i zapewnić lepsze warunki do nawiązywania  współpracy.

Jak zwykle z targami IFA 2017 związane były imprezy towarzyszące, które zaprezentowały rozległy przegląd obecnej sytuacji na światowych rynkach elektronicznych. Pokazły też przyszłe kierunki w rozwoju elektroniki użytkowej.

Przez cały czas trwania targów IFA 2017 odbywały się codziennie, także  na wolnym powietrzu liczne i bardzo ciekawe koncerty.

W targach IFA 2017 i IFA Global Markets  wzieło udział łącznie 1805 wystawców z całego świata.

Wszystkich zwiedzających było 253 tysiące.

Targi zajęły powierzchnię 159 tysięcy m kw.

Wartość podpisanych umów wyniosła 4,7 miliarda euro.

Akredytowanych było  6 tysięcy dziennikarzy z całego świata.

Następne targi IFA  i IFA Global Markets odbędą sie w dniach od 31 sierpnia do 5 września 2018 roku. 

Źródło: materiały z internetu