WTO

W dniu 25.10.17 w siedzibie fundacji Konrada Adenauera w Berlinie , wykład na temat: od bońskiej Republiki do berlińskiej Republiki wygłosił pan Prof. Dr Manfred Görtemaker. Pan Prof. dr Manfred Görtemaker jest znanym wykładowcą na Uniwersytecie w Poczdamie ,publikuje własne opracowania naukowe,studiował historię i nauki polityczne

Prelekcja składała się z trzech części :

Euforii nowego początku RFN, czyli od bońskiej Republiki do berlińskiej Republiki

Skutki gospodarcze i socjalne po zjednoczeniu NRD i RFN

Polityka zagraniczna. Niemcy w UE

Elaborat pana profesora był bardzo interesujący i został nagrodzony dużym brawami uczestników spotkania. Po wykładzie można było zadawać pytania panu profesorowi z czego chętnie skorzystali zaproszeni goście jak i klubowicze GP. Jedno z pytań brzmiało:

Dlaczego rząd RFN nie podpisał traktatu pokojowego z Polską a tylko traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 roku, który nie reguluje spraw odszkodowawczych oraz utrzymuje skutki dekretu zbrodniarza wojennego Hermana Göringa z 27.02..1940 czyli delegalizacji i konfiskaty mienia Mniejszości Polskiej w Niemczech?

Odpowiedź prelegenta aczkolwiek dość obszerna, między innymi podkreślająca udział delegacji polskiej w trzecim posiedzeniu konferencji (dwa plus cztery )w Paryżu w dniu 17 lipca 1990 sugerująca, iż delegacja polska miała wpływ na traktat dwa (RFN;NRD) plus cztery(USA, ZSRR, Wielka Brytania ,Francja) podpisany 12 września 1990 roku w Moskwie (Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec) , nie dała wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie .

Uczestnicy spotkania jak i dostojny prelegent zostali zaproszeni przez organizatorów na poczęstunek i dalsze kuluarowe rozmowy.