Sitzungsaal

W dniu 11.09.2017 roku w siedzibie fundacji Konrada Adenauera w Berlinie odbyła się konferencja pt. "Zukunftsallianzen: Von der Elbe an den Rio de la Plata - Ausblick auf den G20-Vorsitz Argentiniens im Jahr 2018".

Konferencja miała na celu ukazanie osiągnięć Niemiec w przewodniczeniu w grupie G20 w roku 2017 i przybliżyć główne cele przeszłego kierownictwa Argentyny w G20 w roku 2018,czyli przewodniczenie grupie 19 państw i Unii Europejskiej.Całe spotkanie składało się z trzech paneli dyskusyjnych, na które zaproszono ekspertów z Ameryki Łacińskiej,Chin,Republiki Południowej Afryki ,Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Końcowe słowa na konferencji mieli pan minister Republiki Argentyny Mauricio Alice i pani dyrektor G7/G20 Sherpa-Stabes dr Gesa Miehe-Nordmeyer.Panele dyskusyjne były bardzo ogólne,zatem niezbyt ciekawe.Na konkretne pytanie; jak pomóc rdzenym mieszkańcom Ameryki Łacińskiej-Indianom,trudno było otrzymać zadowalającą odpowiedź od pana ministra z Argentyny.Należą się jednak słowa uznania dla organizatorów za to,że zadabali o dobry poczęstunek dla zaproszonych gości i publiczności.

Do grona G20 należą najbogatsze kraje świata ,ale także niektóre kraje rowijające się,jak Agentyna,Brazylia,Indie czy Turcja.Przedstawiciele G20 spotykają się raz w roku i dyskutują o wspólnej polityce finansowej i gospodarczej. Siłą G20 jest fakt, że państwa grupy reprezentują w sumie dwie trzecie mieszkańców globu, a ich gospodarki stanowią ok.80 proc. światowego PKB. W tym roku spotkanie G20 odbyło się w Hamburgu. Można powiedzieć,że sukcesem spotkania grupy G20 w Hamburgu jest preambuła deklaracji końcowej: „Razem możemy osiągnąć więcej niż działając osobno”. Na takie sformułowanie o dziwo zgodził się także prezydent Donald Trump, mimo że oznacza ono inne podejście do rozwiązywania globalnych problemów niż jego motto „America First”. Nie dało się uzyskać konsensusu państw G20 w sprawie klimatu i energii po  wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia klimatycznego. Warto podkeślić,że uczestnicy dwudniowego spotkania uzgodnili, że ich „najwyższym priorytetem pozostaje mocny,ciągły, zbalansowany i inkluzywny rozwój gospodarczy”.

Światowi przywódcy opowiedzieli się również za wolnym handlem, otwartym dostępem do rynków oraz „kontynuowaniem walki z protekcjonizmem, w tym z nieuczciwymi praktykami handlowymi”. Niemiecki wpływ na ustalenia przywódców grupy G20 jest odnotowany w zapisach o konieczności utrzymania „stabilnego i odpornego systemu finansowego”poprzez dobrą politykę monetarną i fiskalną.Jednak największym osiągnięciem pani kanclerz Angeli Merkel było ,że policja nie mogła sobie poradzić z agresywnymi demonstrantami-antyglobalistami i antifą-czyli lewakami.Delegacja amerykańska mile goszczona w Warszawie po przylocie do Hamburga na konferencję G20 została powitana kamieniami i pochodniami.

DSCI5726