Liban,graniczy z Syrią i Izraelem, położony nad Morzem Śródziemnym na obszarze Bliskiego Wschodu,

jest Republiką zgodnie z konstytucją z dnia 23 maja 1926 r., która była wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 3 września 2004 r.Prezydent czyli głowa państwa jest wybierany na 6 lat przez Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie z Paktem Narodowym (niepisanym porozumieniem zawartym w 1943 roku między przedstawicielem maronitów-chrześcijaninem Beszarą el-Churi a reprezentującym sunnitów-muzułmaninem Riadem es-Solh, dotyczące funkcjonowania instytucji politycznych w Libanie i praktycznie wyznaczające przedstawicielom poszczególnych grup wyznaniowych stałe miejsce w systemie politycznym kraju ) prezydentem republiki może być jedynie chrześcijanin-maronita, zaś premierem muzułmanin sunnita a przewodniczącym parlamentu,szyita. Na mocy porozumień wspólnot religijnych z 1989 r. i 1992 r. teki ministerialne oraz wyższe stanowiska w administracji państwowej a także miejsca w parlamencie dzielone są równo między przedstawicieli ludności chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Władzę ustawodawczą w Republice Libanu sprawuje jedno-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, w którego skład wchodzi 128 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier, mianowany przez prezydenta.

W latach 1975–1990 trwała wojna domowa pomiędzy muzułmanami a częścią ugrupowań chrześcijańskich, wywołana napływem palestyńskich uchodźców z Izraela. W czerwcu 1976 do Libanu wkroczyła syryjska armia, wymuszając na wszystkich stronach przyjęcie zawieszenia broni. Syria wycofała swoje wojska z Libanu w dniu 25 kwietnia 2005w wyniku olbrzymich demonstracji zwanych rewolucją cedrową.

Na zaproszenie findacji Konrada Adenauera i Ambasady Libanu przybył do Berlina dnia 29.06.17. i wygłosił odczyt a.D. Premier Libanu pan Tammam Salam na temat politycznych perspektyw swojej Ojczyzny. Omówił problemy regionalne, jak i skomplikowaną sytuację wewnętrzną swego kraju wraz z pojawiającymi się kryzysami społecznymi i politycznymi. Przedstawił groźne możliwe następstwa dla Libanu trwającej wojny domowej w Syrii i Iraku,w tym funkcjonowanie Państwa Islamskiego ,konfliktu palestyńsko –izraelskiego.Warto zaznaczyć spostrzeżenie Pana Premiera,że Liban jest zaskakująco stabilnym krajem pomimo podziału etniczno-religijnego, setek tysięcy palestyńskich uchodźców, około 2 milionów syryjskich i irackich imigrantów (czwarta część populacji Libanu), problemów z terroryzmem i spuścizny 15-letniej wojny domowej.

Pan Premier Tammam Salam urodził się w stolicy Libanu Bejrucie w dniu 13 maja 1945 roku.Jest wyznania sunnickiego ,synem byłego premiera Saëba Salama. W 1996 r. został wybrany deputowanym libańskiego parlamentu. W latach 2008-2009 kierował ministerstwem kultury w rządzie Fouada Siniory. W wyborach parlamentarnych w 2009 r. dostał się do Zgromadzenia Narodowego, startując z listy „Strumienia Przyszłości „jako niezależny kandydat . Po dymisji premiera Nadżiba Mikatiego w dniu 22 marca 2013, prezydent Libanu Michel Sulaiman 6 kwietnia 2013 powierzył Jemu misję tworzenia rządu. Ze względu na trudną sytuację wewnętrzną i wojnę domową w Syrii i Iraku skład gabinetu został dopiero podany 15 lutego 2014 .Pełnił funkcję premiera od 16 lutego 2014 do 18 grudnia 2016, Po wygaśnięciu kadencji prezydenta Michela Sulaimana 25 maja 2014 oraz braku porozumienia w kwestii wyboru nowego prezydenta, premier Salam rozpoczął także pełnienie obowiązków głowy państwa do czasu wyboru nowego przywódcy kraju. Obecnie urzędującym Prezydenem Libanu jest Michel Naim Aoun wybrany 31 października 2016 roku .

Po bardzo ciekawym wykładzie można było zadawać pytania i rozpoczęła się dyskusja z prelegentem.Klubowicze GP zapytali o pomoc rządu Pani Beaty Szydło dla Libanu,w którym znajduje się około dwóch milionerów uciekinierówi z Syrii i Iraku.Pan Premier bardzo dobrze ocenił pomoc polskiego rządu szczególnie w kwestii pomocy w nauczaniu szkolnym dzieci-uciekinierów ,pomocy medycznej i budowy infrastuktury socjalnej dla uchodźców (uzdatnianie wody pitnej,kanalizacja,budowa mieszkań ,itd).Pomoc imigrantom w ich miejscu bezpiecznego pobytu (Liban, Jordania,Turcja) jest rozsądnym działaniem rządu PiS. Hurtowe sprowadzanie imigrantów do Europy,jak to czyni pani kanclerz dr Angela Kasner-Sauer bliżej znana jako dr Angela Merkel jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli nie tylko RFN.Wśród uciekinierów jest wielu ukrytych terrorystów ,którzy już pokazali co potrafią najlepiej-zabijać,mordować i gwałcić niewinnych mieszkańców Europy.