Berlin 8 .05.2017-72 rocznica zakończenia II wojny światowej.

W dniu 07.05.2017r. o godz. 18:00 celebrowana była Msza św, w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej w bazylice Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.


Uroczyste obchody 72-rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 10:00 w dniu 8.05.2017r.przemową Jego Ekscelencji Pana Ambasadora Prof.dr Andrzeja Przyłębskiego i następnie składaniem wieńców przez delegacje attachatów wojskowych ,organizacji kombatanckich i patriotycznych , pod pomnikiem na brytyjskim cmentarzu wojennym -Commonwealth War Graves Commission Cemetery 1939-45 ,Heerstr 139, Berlin 14055. W uroczystości wzięli udział m.in.

Berlin 8 .05.2017-72 rocznica zakończenia II wojny światowej.
Michał Dworczyk, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawiciele władz niemieckich ,w tym premier Brandenburgii, Dietmar Woidke.Oprawę wojskową zapewnili żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na cmentarzu pochowanych jest pięciu polskich lotników.O godz.12:00 odbył się happening upamiętniający hitlerowskie ofiary ludobójstwa Słowian-Generalnego Planu „Wschód” (Generalplan Ost), przy tablicy pamiątkowej Kurfurstendamm 140-143, Berlin10709. W ramach uroczystości ze zniczy w kolorach białych i czerwonych ułożony został znak Polski Walczącej.

Berlin 8 .05.2017-72 rocznica zakończenia II wojny światowej.

 

II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią, Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Berlin 8 .05.2017-72 rocznica zakończenia II wojny światowej.

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny. W historiografii radzieckiej i aktualnie rosyjskiej używane jest pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej – rozpoczęła się ona 22 czerwca 1941 roku atakiem niemieckim, a zakończyła w dniu 9 maja 1945 roku. Formalnie Stany Zjednoczone wojnę rozpoczęły 7 grudnia 1941 roku w wyniku japońskiego ataku na Hawaje – bazę amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor na wyspie Oʻahu.

Berlin 8 .05.2017-72 rocznica zakończenia II wojny światowej.

Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.” Źródło:Wikipedia.