1. Tylko na dziś będę się starał przeżyć ten dzień, by za jednym razem chcieć rozwiązać problem mego życia.

2. Tylko na dziś będę podtrzymywać największą troskę o moją postawę . Szlachetnie w moim zachowaniu się nie będę nikogo krytykował. Będę dążył do tego, by innych korygować lub poprawiać.

3.Tylko na dziś będę szczęśliwy być pewnym, że jestem stworzony do szczęścia, nie tylko dla innych, lecz dla całego świata.

4. Tylko na dziś dostosuję się do warunków bez wymagania, że warunki dostosują się do moich życzeń.

5. Tylko na dziś poświęcę dziesięć minut mego czasu dobrej lekturze. Tak jak konieczne jest pożywienie dla życia całego ciała, tak dobra lektura jest konieczna dla życia duszy.

6. Tylko na dziś spełnię dobry uczynek i nie powiem o tym nikomu.

7. Tylko na dziś uczynię coś, na co nie mam żadnej ochoty. Gdybym się czuł w moich myślach dotknięty postaram się o to, aby nikt tego nie zauważył.

8.Tylko na dziś sporządzę dokładny program. Być może nie będę się go dokładnie trzymał, ale ja to ułożę. I ja będę się strzegł przed dwoma rodzajami zła: pośpiech i niezdecydowanie.

9. Tylko na dziś będę usilnie wierzył – nawet gdyby okoliczności miały pokazać coś przeciwnego, że dobrotliwa Opatrzność Boga troszczy się o mnie, jak gdyby na świecie nie było nikogo!

10. Tylko na dziś nie będę się bał. Szczególnie nie będe się bał cieszyć się wszystkim co piękne i wierzyć w dobroć. Jest mi danym, uczynić coś dobrego w ciągu dwunastu godzin: mogło by mnie zniechęcić myśleć, że muszę to przeforsować w ciągu całego życia.